XXV. Akadémiai Nap a fél évszázadra visszatekintő Széchenyi István Egyetemen

A jubileumi, XXV. Akadémiai Napot tartották szerdán a Széchenyi István Egyetemen. Ünnepi szenátusi ülés, konferenciák, koncertek szerepeltek a gazdag programban. Professor emeritusokat, tiszteletbeli professzort és -doktorokat, címzetes mesteroktatót és PhD doktorokat avattak, habilitációs okleveleket, Pro Universitate Díjakat, Hegedűs Gyula Tudományos ösztöndíjakat, emlékdiplomákat adtak át, és köszöntötték a nyugdíjba vonuló munkatársakat.

Győr, 2018. szeptember 27. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotók: Májer Csaba József

Pro Universitate Díjban részesült Németh Tibor, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója.

„Egyetemünk jogelődje, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 1968-ban, 50 évvel ezelőtt kezdte meg működését. Az elmúlt öt évtized során lépésről lépésre alakult át az egykori szakfőiskolából nemzetközi térben is jegyzett igazi univerzitásszá.  KTMF, majd műszaki főiskola, később főiskola, végül egyetem. Jól mutatja ez a folyamat azt az extenzív és intenzív fejlődést, melyet kollégáink, segítőink, támogatóink, a hazai és nemzetközi tudományos élet jeles képviselői, ipari partnereink, szeretett városunk vezetése és polgárai segítségével véghezvittünk” – mondta az ünnepi szenátusi ülést megnyitó beszédében Prof. Dr. Földesi Péter rektor.

Kiemelte, hogy jogos büszkeséggel lehet ünnepelni ezeket a sikereket, hiszen az egykori szakfőiskola mára az ország hetedik legnagyobb egyetemévé vált, amelynek népszerűsége töretlen. Az idei felvételi időszakban 10 százalékkal több hallgató jelentkezett a Széchenyi István Egyetemre, mint tavaly, miközben az átlagos növekedés három százalék volt a magyar felsőoktatásban.

„Ötven évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy fél évszázad múlva a győri egyetem a XXI. századi felsőoktatási modell zsinórmértéke lesz, és mi indítjuk el először az e-learninget, nálunk lesz az egyik legerősebb hazai jogász képzés, mindenki mást megelőzve megalapozzuk a gyakorlatorientált képzés rendszerét” – sorolta Földesi Péter. Kitért arra, hogy a Széchenyi-egyetemen kiadott Control Engineering tankönyvből tanulnak nyugat-európai egyetemek hallgatói. Az országban elsőként olyan szintet ért el az ipar és a felsőoktatás együttműködése, hogy megalakulhatott az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar. A Magyar Tudományos Akadémiával, az Audi Hungariával és Győr városával közösen Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központot alapíthatott az egyetem, és hazánkban először Győrben indult angol nyelvű doktori program a menedzsment tudományok területén.

 

Az egyetem aulájában tartották az ünnepi nyilvános szenátusi ülést.

„Itt ülnek körünkben jó néhányan azok közül, akik a kezdetektől részt vettek ebben a munkában. Akik keresték és kijelölték az utakat, akik szorgalmas, kitartó munkával elindultak, akik hívtak bennünket, és akikkel most együtt ünneplünk. Köszönjük nekik, hogy mertek álmodni, majd két lábbal a földön állva nekiláttak az álom megvalósításának” – emelte ki a rektor, hangsúlyozva, hogy még nincs itt az út vége, hiszen az a cél, hogy a Széchenyi-egyetem a térség meghatározó nemzetközi egyetemévé váljon.

Dr. Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntőjében az egyetem alapításának 50., az Audi Hungaria Győrbe településének 25., és a Győri Filharmonikus Zenekar 50. évfordulója kapcsán kiemelte, hogy a tudomány, a gazdaság és a kultúra együtt határozza meg Győr jövőképét.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő kitért arra, hogy tizenkét éve résztvevője a győri közéletnek, ezalatt folyamatosan végigkövette az egyetem fejlődését, ami töretlen. Széles Sándor kormánymegbízott a siker lényegét elemezte. A siker szerinte a gyakorlatban nem más, mint a kedvező végeredmény, a kitűzött cél elérése. Ezért mondhatjuk bártan és büszkén, hogy azok, akik fél évszázaddal ezelőtt a főiskola megalapításán bábáskodtak, célba értek. De nincs megállás, újabb és újabb célokra van szükség a kormánymegbízott szerint.

Az ünnepi szenátusi ülésen bejelentették, hogy a Széchenyi István Egyetem jogelődje, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításának ötvenedik évfordulóján Dr. Földesi Péter rektor és Dr. Filep Bálint kancellár külön rendezvény keretében emlékérmet adományoz az egyetem jelenleg is aktív, ötven munkatársának, akik a leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek.

A Széchenyi István Egyetem szenátusa professor emeritus címet adományozott Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanárnak és Dr. Honvári János egyetemi docensnek.

 

Dr. Knáb Erzsébet a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli professzora lett.

Dr. Knáb Erzsébetet, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának tagját, személyi ügyekért felelős ügyvezető igazgatóját az egyetem oktatási és tudományos tevékenységét és fejlődését támogató munkássága elismeréseként tiszteletbeli professzori címmel tüntették ki.

„Az Audi Hungária 25 éves sikertörténete párhuzamosan halad, és egyre több szálon kapcsolódik a Széchenyi István Egyetem látványos fejlődéséhez. Számos közös, konkrét eredménnyel büszkélkedhetünk. A vállalatunknál dolgozó kétezer mérnök fele szerezte diplomáját a győri egyetemen. Nemcsak alkalmazzuk a végzett mérnököket, hanem szerepet vállalunk a felkészítésükben is” – mondta Dr. Knáb Erzsébet.

Dr. Bihari Mihályt, az MTA doktorát, a hazai politológusképzés létrehozóját, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusát tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki a Széchenyi István Egyetem. Bihari Mihály beszédében végigvitte a négy évszázadot átölelő győri  jogászképzés történetét, amelynek újraindítója lehetett. „Meghatódva veszem át ezt a díszdoktori címet, mert ilyen nagy és hosszú történettel bíró felsőfokú jogászképzésnek lehettem újraindítója, támogatója, és most is visszajáró professor emeritusa” – mondta.

Dr. Keviczky Lászlót, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar professor emeritusát, az MTA volt főtitkárát ugyancsak tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki.  Keviczky professzor a diákokat arra kérte, hogy a rációt vigyék magukkal az egyetemről, mindig nyissák ki a szájukat, és mondják el a véleményüket. A fiatal oktatóknak, kutatóknak pedig azt üzente, hogy a szellemi szabadság mindennél többet ér.

Az ünnepi szenátusi ülésen Dr. Gottlieb László, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese címzetes mesteroktatói oklevelet vehetett át. Ezt követte a doktoravatás és a doktori oklevelek, majd pedig a habilitációs oklevelek átadása. Dr. Papp Ilona, Dr. Borsos Attila, Dr. Andreas Michael Dörnhöfer, Dr Ásványi Balázs, Dr. Baglyas Ferenc és Dr. Lantos Ferenc vehette át habilitációs oklevelét.

 

PhD doktorok eskütétel közben.

Évente hagyományosan az egyetem névadója, Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából rendezett Akadémiai Napon adják át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Pro Universitate Díjakat. Idén Dr. Bikás Ernő, korábbi oktatási főigazgatóhelyettes, és Németh Tibor, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója részesült a díjban.

A Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékét őrző Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat Dr. Borsos Attila, az Építész-, Építő és Közlekedésmérnöki kar egyetemi docense, tudományos dékánhelyettese, valamint Dr. Kapcsándi Viktória, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar egyetemi adjunktusa nyerte el az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumától.

A Győri Állami Zeneművészeti Szakiskolában hatvan, illetve ötven évvel ezelőtt végzett hallgatók gyémánt és aranydiplomáinak átadása után a szenátusi ülés záró mozzanataként köszöntötték az egyetem nyugdíjba vonuló munkatársait, Dr. Farkas László Imrét, Gyimesi Lászlót, Klausz Gyulánét, Dr. Koren Csabát, Dr. Kornfeld Zoltánt, Láposi Jánost, Nagy Margarétát, Dr. Nagy Vincét, Nagy Zoltánnét, Németh Lászlónét és Szabolcsiné Kornacher Annát.

A XXV. Akadémiai Napon az ünnepi szenátusi üléshez konferenciák és ünnepi koncertek illeszkedtek. Délután az Egyetemi Hangversenyteremben adtak jubileumi koncertet a Széchenyi István Egyetem alapításának ötvenedik évfordulóján a magyarországi zenei felsőoktatási intézmények művészei. Dr. Földesi Péter rektor, Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, Dr. Veres András, a győri egyházmegye főpásztora és Szemerei János, az Evangélikus Egyházmegye püspöke mondott köszöntőt.

Dr. Földesi Péter a Széchenyi István Egyetem emberközpontúságát, családiasságát, az együvé tartozást, a lelki közösséget emelte ki, azt a figyelmet, szeretetet, amivel az egyetem munkatársai, hallgatói egymás felé fordulnak.  

Kara Ákos államtitkár szerint az a szellemiség, amit az egyetem vezetői a munkatársakkal, hallgatókkal együtt értékőrző, értékteremtő közösségként megteremtettek, mindenképpen példamutató. Hozzájárul ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedékekből nagyon sokan választják a győri egyetemet.

 

Ünnepi koncertek illeszkedtek a szenátusi üléshez az Egyetemi Hangversenyteremben. A győri egyetem Művészeti Karáról Déri György (gordonka) és Alszászy Gábor (zongora) Weiner Leó Románcát adta elő.

Dr. Veres András megyéspüspök a katolikus egyház nevében köszöntötte a Széchenyi István Egyetemet, amelyről, mint elmondta, nagyon sok jó hírt lehet olvasni nap mint nap. „Az egyház a kezdetektől fogva nagy gondot fordított iskolák és egyetemek alapítására. Az a megfontolás vezette az egyetem alapítókat, hogy az emberiség gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődéséhez szorosan hozzátartozik a tudományok művelése. Ezért az egyetem nyilvánosan oktatja a tudományokat, amelyek művelése széleskörű érdeklődésre tart számot. Ezt saját korának legmagasabb szintjén kell tennie, hiszen a tudomány sohasem a múltba feledkezik, hanem előre tekint. Biztosan állíthatjuk, hogy csak annak az egyetemnek van, lehet jövője, amely a kutatást, a fejlesztést, a fejlődést akarja szolgálni” – hangsúlyozta a főpásztor.

Szemerei János úgy látja, hogy az egyetem mindig is nyitott volt gazdasági, kulturális, lelki közösségekkel a kapcsolattartásra. Az ünneplő egyetemnek szívből kívánt további fejlődést, eredményes munkát, és hosszú életet. Leonardo da Vincit idézte, aki azt ajánlotta tanítványának, hogy festés közben tartsa magánál a lapos tükröt, és gyakran nézegesse benne a munkáját, ami ott a visszájáról fog látszani, és úgy fog feltűnni, mintha más mester kezétől való volna. Abból jobban megítélheti a hibáját, mint egyébként. Ezt az intelmet kiterjeszthetjük az élet minden területére. Nagyon fontos, hogy munkánkat kellő önkontrollal végezzük, mert saját tökéletlenségünk meglátása, hibáink kijavításának szándéka tulajdonképpen a fejlődés kulcsa, mutatott rá a püspök.

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.