Válságkezelés

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MINT A COVID-19 UTÁNI KILÁBALÁS STRATÉGIÁJA

a-korforgasos-gazdasag-mint-a-covid-19-utani-kilabalas-strategiaja.jpgSzámos szakember és üzletember véli úgy, hogy a Covid-19-járvány nemcsak gazdasági károkat okozott, hanem egyedülálló lehetőséget is teremtett arra, hogy a recesszió utáni „újjáépítés” során megfelelően kiválasztott zöld irányelvek mentén egy ellenállóbb és alacsonyabb karbonkibocsátású gazdaság irányába induljon el az emberiség.

Az Ellen MacArthur Alapítvány – mely a körforgásos gazdaság kutatását és előmozdítását karolta fel, mintegy 70 oldalas tanulmányában foglalja össze a Covid-19-járvány utáni körforgásos gazdaságot megalapozó stratégiáját.

Kulcsszavak: Covid-19, körforgásos gazdaság, rugalmasság, fellendülés, zöld gazdaság 

Üzleti SZEmle - 2021. február

Tovább

A COVID-19 POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSAI. A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGOK ELLÁTÁSI LÁNCA KIHÍVÁSAINAK ELEMZÉSE

A járvány számos negatív hatása mellett bizonyos pozitív tényezők is megfigyelhetők, amelyek hozzájárulhatnak a társadalmi rendszer egészének újrailleszkedéséhez és újraszervezéséhez. A cikk egyrészt elemzi a Covid-19 pozitív és negatív hatásait, társadalmi szempontból. Másrészt a dél-ázsiai ellátási lánc lehetséges kihívásaira összpontosít.

Kulcsszavak: COVID-19, társadalmi – gazdasági – politikai hatások, ellátási lánc, Dél-Ázsia

Üzleti SZEmle - 2021. január

 


Tovább

A VÁLSÁG POZITÍV HATÁSA A DIGITALIZÁCIÓRA

A Twilio vállalat által készített tanulmány egy 2020 júniusában zajló nemzetközi felmérés eredményeit tartalmazza a digitális kommunikációval és transzformációval kapcsolatban.

Kulcsszavak: digitális kommunikáció, digitális transzformáció, stratégia, ágazat

Üzleti SZEmle - 2021. január

Tovább

NÉGY TARTÓS VÁLTOZÁS A FELDOLGOZÓIPAR ÚJRAINDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A McKinsey és a Világgazdasági Fórum közös kiadványa olyan vállalatok (gyárak) tapasztalatait gyűjti össze a globális feldolgozóipar fellendítése érdekében, amelyek az ipar 4.0 technológiák alkalmazásában élen járnak. Ezeket a vállalatokat „világítótornyoknak” tekintik, amelyek képesek segíteni más vállalatoknak az ipar 4.0 transzformáció megvalósításában, és egyúttal a pandémia okozta válságból való kilábalásban.

Kulcsszavak: vevőközpontúság, rugalmas ellátási lánc, gyorsaság, termelékenység, ökohatékonyság

Üzleti SZEmle - 2020. novemberTovább

NINCS B BOLYGÓ

A Bioregional cég tíz alapelvet tartalmazó „One Planet Living” keretrendszerét a világ számos szervezete és közössége használja.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, keretrendszer, válságkezelés

Üzleti SZEmle - 2020. november


Tovább

A városi helyi gazdaságfejlesztés aktuális kérdései

Teveli-Horváth Dorottya Eszter, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója készített egy nagyon tartalmas anyagot a címbéli témában. Az elméleti háttér Michael E. Porter: The Competitive Advantage of the Inner City avagy a Városi környezet versenyelőnyei című cikkéből indul ki, amely a városok valódi előnyeit négy pontban foglalja össze.

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELDOLGOZÓIPARÁBAN A KORÁBBI RECESSZIÓK TAPASZTALATAI ALAPJÁN

A Deloitte elemzése szerint az Egyesült Államok feldolgozóipari termelése 2020 áprilisában a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonló mértékű visszaesést produkált. A történelem során számos gazdasági recessziót élt meg az USA gazdasága (1973-75, 1980, 1981-82, 1990, 2000, 2008), melynek során a drasztikus ipari visszaesést mindig az átlagnál gyorsabb fellendülés követett a feldolgozóiparban.

Kulcsszavak: válságkezelés, feldolgozóipar, Egyesül Államok

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

AZ MNB VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A KORONAVÍRUS HATÁSÁRÓL

Az MNB online felméréssel vizsgálta 2020 márciusában (4900 megkérdezett vállalat) és júniusában (1100 megkérdezett vállalat) a koronavírus hatásait a vállalati szektorban. A felmérésben főként a mikro és KKV szektor vett részt, a kutatás pedig a kereslet változásait, a beszállítói lánc fennakadásait, a foglalkoztatással és beruházásokkal kapcsolatos terveket, a likviditási helyzetet és a Növekedési Hitelprogramban részt vevő vállalkozásokat vizsgálta.

Kulcsszavak: válságkezelés, Magyar Nemzeti Bank, vállalati felmérés

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Tovább

STARTUPOK AJÁNLÁSAI A COVID-19 UTÁNI GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ÉRDEKÉBEN

Az EU vezetői 2020 júliusában állapodtak meg a „Next Generation EU” elnevezésű kilábalási tervről, amelyben a digitális és zöld növekedés kiemelt szerepet kapott. A startupok kulcsszerepet játszanak a digitális és zöld gazdaság megvalósításában.

Kulcsszavak: startupok, befektetések, képességek fejlesztése, szabályozás

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Tovább

VÁLSÁGKEZELÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

A HÉTFA Kutatóintézet az Europen Climate Fund megbízásából elemzést készített „Újranyitás, válságkezelés, fenntarthatóság – Szempontok és javaslatok a koronavírus gazdasági hatásait enyhítő intézkedések fenntarthatósági célokkal összhangban álló kialakításához” címmel. Az elemzés napjaink két globális kihívását, a fenntarthatósági célok elérését és a válságból való kilábalást ötvözi komplex szemléletben, hiszen a sikeres válságkezelésben és egy jövőbeni járvány kialakulási esélyének csökkentésében mind kormányzati, vállalati és egyéni szinten is cselekedni kell.

Kulcsszavak: válságkezelés, fenntarthatóság, javaslatok, intézkedések

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

A „REAGÁLÁS – KILÁBALÁS – NÖVEKEDÉS” VÁLSÁGKEZELŐ VEZETŐI STRATÉGIA

A Deloitte nemzetközi könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég kidolgozott egy öt lépésből álló stratégiát, melyet a vállalkozások vezetői számára ajánl a válsághelyzet menedzselésére. A „Respond – Recover – Thrive”, azaz a „Reagálás – Kilábalás – Növekedés” stratégiája a válságból való kilábalást egy utazásnak tekinti, amely számos lehetőséget nyújt a megfelelően alkalmazkodók számára akár az üzleti növekedéshez.

Kulcsszavak: válságkezelés, stratégia, vezetés, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

Fesztiválok gazdasági hatáselemzése

Egy gazdasági szervezet jelentősége jóval nagyobb lehet a saját kibocsátásában, árbevételi adataiban, az alkalmazottainak és tulajdonosainak kifizetett jövedelmekben vagy a visszaforgatott nyereségben közvetlenül megtestesülő eredményeknél. A hazai beszállítók felé tett megrendelések és a beszállítóként vagy végső kibocsátóként felmutatott teljesítmények hatásai végigfutnak a gazdaságot átszövő értékláncok hálózatán, további jövedelmeket generálnak, a jövedelmek elköltése pedig pótlólagos keresletet teremt. Az ilyen tovagyűrűző hatások kimutatására szolgál a többszektoros input-output modelleken alapuló gazdasági hatáselemzés (Economic Impact Analysis, EIA).

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

25 pontból álló cselekvési terv az autóipar újraindítása érdekében

Az Európai Bizottság számára készült 25 pontból álló cselekvési terv az autóipar újraindítása érdekében!

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

COVID-19 válságra adott gazdasági intézkedések az éghajlatváltozás

Cameron Hepburn, Brian O’Callaghan, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz és Dimitri Zenghelis cikke azt vizsgálja, hogy a koronavírus által kiváltott válságra adott gazdaságpolitikai válaszok, fiskális csomagok hogyan tudják beépíteni a széndioxid-kibocsátás csökkentési célkitűzésket.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Válaszstratégiák a COVID-19 okozta üzleti kihívásokra

A cikk rövid összefoglalója a sikeres stratégiáknak a világjárvány miatt kialakult üzleti helyzetben (a bevételek drasztikus csökkenése néhány hét alatt). Míg a vállalatok nagy része reaktív, védekező intézkedéseket hozott, hogy csökkentse a veszteséget (pl. távmunka, rövidített munkaidő, kormányzati támogatás igénylése), mások új lehetőségeket teremtenek agilis stratégiával, innovációval.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Kína COVID-19 válság utáni gazdasági fellendülése

A cikk gyökerei az 1980-as kínai reformig nyúlnak vissza anélkül, hogy a szerzők ezt jeleznék. A délkeleti partvidéken létrehozott speciális gazdasági övezet működésének feltételrendszerét a gyors alkalmazkodása, a high-techre és a növekedésre dolgozták ki. A négy speciális gazdasági övezetben a lokális kormányzat önállóan, adókedvezményekkel, infrastrukturális fejlesztésekkel, döntési szabadsággal ösztönözhette a külföldi működőtőke beruházásokat. A siker hatására 1984-ben további 14 városban vezették be a jó gyakorlatot, erősen ügyelve a működőtőke befektetések lokális beágyazottságának erősítésére. Kína 1984 és 2020 között a világ meghatározó gazdasági erőterévé vált.

Üzleti SZEmle - 2020. május

Tovább

Különböző válság egyedi következményekkel

A jelenlegi (közelgő) gazdasági válság minden korábbitól különbözni fog  és teljesen egyedi következményekkel fog járni. Ez leginkább abban fog  megnyilvánulni, hogy a válság kifejezetten szektorspecifikus lesz, ráadául egyszerre olyan iparágakat fog érinteni, melyek közvetlenül nem  is kapcsolódnak egymáshoz (illetve lesznek iparágak, melyek közvetlenül  alig érzékelik majd a válságot). 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Japán gazdasági intézkedései

Április 7-én a japán kormány elfogadott egy 108 200 milliárd jen (kb. 1000 milliárd USA dollár, a japán GDP 20%-a) összegű gazdaságélénkítő csomagot, amely magában foglalt egy 2020 januárjában jóváhagyott élénkítő csomag, és két, az új koronavírus hatásainak kezelésére, február 13-án és március 10-én bevezetett csomagok még hátralévő részeit is. Az áprilisi csomag 39 500 milliárd jen (365 milliárd USA dollár) költségvetési kiadást jelent.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Európai válságkezelési technikák 2007-2009. közötti időszakban

Nagy Britannia:

  • Bér befagyasztás vagy csökkentés (több dolgozót tarthatnak meg)
  • 4 napos munkahét vagy 20%-kal alacsonyabb munkabér
  • Hitel biztosítások
  • Adócsökkentés

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Az újraindulás segítése

A mostani helyzet egészen más, mint a korábbi válságok, mert más a  kiváltó ok. Nem rosszul gazdálkodó cégek mentek tönkre, hanem jó  gazdálkodók vesztették el egyik napról a másikra a piacukat, egyrészt kényszerűen a rendeletek, szabályozás miatt, másrészt a vevők viselkedésének megváltozása miatt. Nem mentek tönkre, ha újranyitnak, újraindulnak, túlnyomó többségüknél folytatódik az üzletmenet. Egy  részüknél azonnal, a többségüknél mégis inkább kicsit alacsonyabb szinten. Ezért a korábbi tapasztalatok szerintem korlátozottan alkalmazhatók, érvényesek most. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Elektronikus ZH nap 2021. március 5.