KÉT PÉLDA A BÉRTÁMOGATÁSI RENDSZERRE: AZ AUSZTRÁL ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ESETE

A COVID-19 járvány gazdasági hatásait a legtöbb fejlett állam felismerte, és ennek részeként soha nem látott méretű monetáris és fiskális stimulusokat kezdeményeztek. Ezen eszközök közül - tekintettel a gazdasági sokk átmeneti jellegére, a bértámogatások döntő szerepet játszottak. Ezen bértámogatási rendszerek operatív megvalósítása azonban lényegesen különbözött egymástól.

Kulcsszavak: bértámogatás, fiskális stimulus, Egyesült Államok, Ausztrália

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember


Ausztráliában az ún. JobKeeper program keretében klasszikus fiskális ösztönzésbe kezdtek. A programot a nemzeti adóhivatal bonyolította, és meglehetősen nagy volumenű volt (a GDP 6,3%-ára rúgott). A JobKeeper-t az egyszerűség, és a célirányos kialakítás jellemezte. Azok a vállalatok vehették igénybe, ahol az árbevétel legalább 30%-ot esett, összege hetente és alkalmazottanként 750 AUD-t jelentett, mely a medián bér 70%-a volt. A program hátránya az volt, hogy némileg megkésett, az első kifizetések csak májusban történtek meg. A program nagyságrendjét mutatja, hogy a munkavállalók negyede részesült a bértámogatásban.

Az Egyesült Államok programja szerényebb méretű volt (a GDP 2,6%-át tette ki). Az ún. PPP (Paycheck Protection Program) a monetáris és fiskális stimulus keverékét alkotta, hiszen hitel formájában állt rendelkezésre, de munkahelymegőrző feltételek mellett átalakult bértámogatássá. A program legfeljebb 500 főt foglalkoztató vállalatok, önfoglalkoztatók, illetve néhány kiemelt iparág szereplői számára állt rendelkezésre. A PPP nagysága vállalkozásonként legfeljebb két és fél havi bérköltség nagyságig terjedt ki. A hitel kamata 1%, míg futamideje 5 év volt.

A programok hatékonysága egyelőre korlátozottan ítélhető meg, egyrészt a járvány két országban tapasztalt eltérő lefutása miatt, másrészt amiatt, hogy nincs egyelőre elegendő empirikus adat a hatásokról. Az azonban látható, hogy az állami infrastruktúrának kiemelt szerepe van a támogatások elosztásában. Mivel az időfaktor ebben a kérdésben kulcskérdés, érdemes nemzeti szinten fejleszteni az adózási adminisztrációs rendszert (mely az ausztrál rendszer gerince volt).

Források: Hamilton, S. (2020) A Tale of Two Wage Subsidies: The American and Australian Fiscal Responses to COVID-19, National Tax Journal, September 2020, 73 (3), 829–846

Összeállította:

DR. LŐRE VENDEL

 

PhD, egyetemi docens

Marketing és Menedzsment Tanszék, Kautz Gyula Gazdaságtudomány Kar

lore##kukac##sze.hu

Események

Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 19. - 2021. március 20.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 26. - 2021. március 27.