Dusek Tamás: A körforgásos gazdaság fogalmának dimenziói

dusek-tamas-a-korforgasos-gazdasag-fogalmanak-dimenzioi.jpgA körforgásos gazdaság fogalma rendkívüli gyorsasággal robbant be a köztudatba. A kifejezés és a hozzá tartozó tartalom nem magyar találmány, hanem a circular economy fordításaként jelent meg. Magyar elterjedése visszavezethető a nemzetközi elterjedésére, amelyben nagy szerepet játszottak a nagy nemzetközi szervezetek és alapítványok (Világgazdasági Fórum/World Economic Forum, Ellen MacArthur Alapítvány) kampányai és a nemzetközi tanácsadó cégek (Deloitte, McKinsey & Company, Accenture, KPMG, Mercer stb.), amelyek jelentéseikben, már azok címében is szerepeltetve, előszeretettel kapnak fel és tesznek divatossá kifejezéseket. Az Accenture 2015-ben „Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World Without Limits to Growth” címmel, a McKinsey & Company 2016-ban „Developing Products for a Circular Economy” címmel publikált egy jelentést.

Üzleti SZEmle - 2021. februárAz akadémiai szférában kis fáziskéséssel kezdett el burjánzani a fogalom. Az 1. táblázat az mutatja, hogy két nagy kiadó folyóirataiban milyen gyakorisággal, hány tanulmányban található meg a „circular economy” 2020-ig. (A lekérdezés 2021. február 6-án történt.) Az összes ilyen tanulmány 60, illetve 57 %-a 2019-ben és 2020-ban jelent meg. Azt gyanítom, hogy az akadémiai világban még messze vagyunk a platótól.

1. táblázat A circular economy előfordulásának száma tanulmányokban, két kiadó folyóiratainál

Tanulmány megjelenésének ideje

Taylor and Francis

Sage

Taylor and Francis

Sage

adott évben

adott évig összesen

2010 előtt

61

22

61

22

2010

15

1

76

23

2011

13

4

89

27

2012

20

7

109

34

2013

27

11

136

45

2014

23

13

159

58

2015

25

28

184

86

2016

47

49

231

135

2017

116

37

347

172

2018

156

63

503

235

2019

245

91

748

326

2020

522

217

1270

543

Forrás: a „circular economy” kifejezés keresése a kiadók folyóirataiban

Az alábbiakban egy olyan írás főbb megállapításait mutatom be, amely a körforgásos gazdaság (circular economy) használatáról végzett metafelmérésen alapul. (Magyarul a körforgásos gazdaság mellett a cirkuláris gazdaság, körkörös gazdaság is használatos az angol „circular economy” értelmében.) Julian Kirchhen, Denise Reike és Marko Hekkert 2017-ben a Resources, Conservation & Recycling című Elsevier folyóiratban publikált jelentése szerint a kifejezés nagyon érdekes az üzleti élet számára, mert a sokat vitatott és az utóbbi időben kicsit lendületét vesztett fogalom, a fenntartható fejlődés egy operacionalizálásaként tekintenek rá.

Különböző tudományos és policy anyagokat tanulmányozva a szerzők a circular economy összesen 114 definícióját azonosították, amelyet a következő 17 dimenzió alapján kódoltak: 

 1. 4R keret (reduce, reuse, recycle, recover) említése. (I) 
 2. Reduce (erőforrások csökkentése, természeti erőforrások megóvása). (D) (55 %)
 3. Reuse (újrahasznosítás). (D) (75 %)
 4. Recycle (újrafelhasználás a termelésben). (D) (79 %)
 5. Recover (elhasznált anyagokból energiatermelés). (I) (8 %)
 6. Hulladékok rangsorolása. (D) (30 %)
 7. Rendszerszemlélet. (D) (42 %)
 8. A rendszernézőpont mikroszintű. (I) (19 %)
 9. A rendszernézőpont mezoszintű. (I) (21 %)
 10. A rendszernézőpont makroszintű. (I) (24 %)
 11. Üzleti modell megemlítése. (D) (11 %)
 12. Fogyasztók megemlítése. (I) (19 %)
 13. Fenntartható fejlődés. (D) (11 %)
 14. A környezet minősége. (D) (38 %)
 15. Gazdasági prosperitás megemlítése. (D) (46 %)
 16. Társadalmi egyenlőség. (D) (20 %)
 17. A jövő generációk. (D) (1 %)

A dimenziók utáni D és I azt jelenti, hogy a szerzők még a kódolás előtt választották-e ki a dimenziót (ezeket jelölik D-vel, a deduktív rövidítéseként), vagy a kódolási folyamat közben adták hozzá (ezeket I-vel jelölik, az indukció rövidítéseként). A százalékok azt mutatják, hogy adott dimenzió az összes (114) meghatározás hány százalékában fordult elő. A meghatározások sokasága ezzel empirikusan igazolta, hogy a körforgásos gazdaságnak nincs egyetlen éles jelentése, de valahogyan kötődik korábbi koncepciókhoz, amelyek közül valóban a fenntartható fejlődés a legközelebbi, a további kifejezések között pedig az „újra-” (re-) kezdetűek a legnépszerűbbek. 

 

Hivatkozás:

Kirchherr, J. Reike, D. , Hekkert, M. (2017) Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation & Recycling, 127, 221–232. o.

Összeállította:

Dusek Tamás

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.