Digitális szakadék megszüntetése a visszaesés ellenszere

Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) előrejelzése beszámolt arról, hogy 30 év óta először, 2020-ban várható a koronavírus hatására az emberiség általános fejlettségét kifejező HDI index értékének számottevő visszaesése. Ennek oka, hogy az internet hozzáféréssel nem rendelkező gyermekek nem jutnak hozzá az alapfokú oktatáshoz sem, az iskolabezárások miatt. A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy ez a csökkenés mérsékelhető lenne a digitális szakadék megszüntetésével, az internethozzáférés feltételeinek javításával, ami fontos feladatot jelöl ki a politikai döntéshozók és az üzleti szféra számára is.

Kulcsszavak: HDI, UNDP, gazdasági válság, digitális szakadék

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

Az Emberi Fejlődésről szóló jelentést (HDR) három évtized óta éves rendszerességgel teszi közzé a UNDP. A jelentés központi mutatója az Emberi Fejlődés Indexe (HDI), amely az országok fejlettségét egy háromdimenziós komplex mérőszám segítségével szemlélteti, számításnál a jövedelem mellett az iskolázottság és a várható élettartam értékeit is figyelembe veszik. A mutatót jelenleg a világ 189 országára számítják, Magyarország a jelentés szerint legmagasabban fejlett országok csoportjába tartozik. A mutató értéke 0 és 1 között lehet, ahol az egyhez közeli értékek jelzik az emberi fejlettség magasabb fokát. A jelentéshez kapcsolódó adatbázis szabadon elérhető és széleskörű áttekintést, önálló elemzési, összehasonlítási lehetőséget is biztosít számos dimenzióban. A mutató kialakulása óta folyamatosan emelkedő átlagértékekről számolnak be a kutatók, függetlenül a gazdasági ciklusoktól, háborúktól és a gazdasági válságtól. 2020 májusában közzétett „COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery” jelentésükben azonban arról számolnak be, hogy 1990 óta először, 2020-ban várható az index értékének számottevő csökkenése. Az elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy a koronavírus az iskolabezárások miatt  súlyos hatással lehet az emberiség fejlődésére. Az előrejelzés figyelmeztetés a döntéshozók és az üzleti szféra számára, hogy a digitális szakadék megszüntetése több mint kétharmadával csökkentené azon gyermekek számát, amelyek jelenleg nem tanulnak az iskola bezárása miatt.

 

Forrás: http://hdr.undp.org/en/hdp-covid

Összeállította:

DR. SZIGETI CECÍLIA

tanszékvezető egyetemi docens

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

szigetic@sze.hu

Események

Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 19. - 2021. március 20.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 26. - 2021. március 27.