COVID-19: Kockázat, veszély, lehetőség – kérdések a kockázatértékeléshez

A 2020-as évben a pandémia erőteljes befolyást gyakorol a vállalkozások mindennapjaira. Az egészségügyi kockázatok mellett, azzal összefüggésben a gazdasági kockázat jelentős, mindenkit érint.

Kulcsszavak: vállalatok, üzlet, piac, alkalmazkodás, fejlődés, kockázatok, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. november


A kockázat fogalma kapcsán sokaknak bizonyára valamilyen negatív várható hatású esemény juthat eszébe. Az angolszász üzleti filozófiában a fogalom szimmetrikus megközelítése terjedt el, mely a kockázat alatt a lehetőséget is érti. Ebben a megközelítésben a kockázat a jelenlegi biztonsági szinthez képest történő pozitív és/vagy negatív eltérés lehetősége. A kockázatot tehát nemcsak a jövőben ránk leselkedő veszélyek, hanem a lehetőségeink okán is érdemes mélyebben elemezni és értékelni. A kockázatértékeléshez a következő kérdések végiggondolását javaslom első körben az Üzleti SZEmle olvasói számára:

  • Mit jelent az Ön számára a kockázat?
  • Mi jelent az Ön számára kockázatot?
  • Milyen fő elemei (okozói, összetevői) vannak a kockázatnak?
  • Összefüggésben van-e a kockázat a kérdést önmagának feltevő személyes tulajdonságaival, attitűdjével?
  • Milyen lehetséges kimenetei vannak a kockázat bekövetkezésének?
  • Milyen veszélyek leselkednek Önre a kockázat jelenléte okán?
  • Milyen lehetőségek következnek a kockázatból?

A kérdések végiggondolását azért is fontosnak tartom, mert korábbi, 2014-ben és 2017-ben végzett primer vizsgálataim rávilágítanak arra, hogy a hazai vállalati gyakorlatban inkább az aszimmetrikus kockázatfelfogás az elterjedt. A negatív várható hatású események tehát megkülönböztetett figyelmet kapnak a kockázatmendzsmentben, tehát a lehetőségekkel hajlamosak vagyunk nem, vagy nem kielégítő mértékben foglalkozni.

Az elmélyülésben és gondolkodásban további támpontot, támogatást Eva Maria Falkner és Martin Hiebl szakirodalmat rendszerező kutatása ad a téma iránt érdeklődő olvasó számára. A szerzőpáros tanulmányában a finanszírozást, a termelési folyamatokkal kapcsolatban a beszerzési költségeket, a technológiai változásokat és a digitalizációt, továbbá a nemzetközi ellátási láncokat, a vállalati növekedést, a menedzsmentfolyamatokat és a humánerőforrás-menedzsmentet jelöli meg a kockázatfeltárási és értékelési munka célterületeként. Kutatási kérdéseik összhangban vannak az ismertetett kérdésekkel.

 

Forrás: Falkner – Hiebl: Risk management in SMEs: a systematic review of available evidence. The Journal of Risk Finance 16(2):122-144, valamint a szerző saját, korábbi kutatásai

Összeállította:

KOVÁCS NORBERT 

Ph.D., egyetemi docens

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

kovacsn@sze.hu

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Elektronikus ZH nap 2021. március 5.