COVID-19 JÁRVÁNY POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSA A FORRÁS- ÉS HULLADÉKÁRAMLÁSRA ÉS A KÉSZLETEKRE

A világjárvány következtében a világ bruttó hazai terméke (GDP) várhatóan 3,2–4,9 %-kal csökken (UNDESA, 2020), ami a járvány világgazdaságra gyakorolt súlyos következményeit jelzi, benne az ellátási és termelési láncok megszakadását. Továbbra is bizonytalan, hogy az erőforrás- és hulladékgazdálkodásra gyakorolt általános hatás, valamint az anyag- és energiaáramlás dinamikája pozitív lesz-e. Ebben az összefüggésben a következő két téma vizsgálata elengedhetetlennek tűnik.

Kulcsszavak: COVID-19, ellátási láncok, erőforrás, hulladék- és készletmenedzsment, elemzés

Üzleti SZEmle - 2021 január


1. Világjárvány, amely megkérdőjelezi a jelenlegi ellátási láncok életképességét

A világjárvány rávilágított arra, hogy a globális ellátási láncok kritikusak. A Kínában februárban bevezetett első zárlat feltárta a világgazdaság függését a kínai termeléstől, mivel a fémek, textíliák, műanyagok, autóalkatrészek, elektronikai, orvostudományi és egyéb olyan áruk hiánya jelentkezett, amelyekben Kína a világ legnagyobb exportőre. Március közepe után a világ számos országában lezárási intézkedéseket vezettek be, és ezekben az országokban csökkent a termelés, csökkentve a Kínában gyártott alkatrészek iránti keresletet. Az egészségügyi termékek ellentétes tendenciát mutatnak, és minden országban növekszik a kereslet.

Olyan kritikai tanulmányokra van tehát szükség, amelyek azonosítják az összes árucikket a sérülékeny ellátási láncokban, és javaslatot tesznek ellenállóbbakra, és kialakítanak fenntarthatóbb optimumot a helyi és globális ellátási láncok között.

2. Világjárvány, számos feltárandó lehetséges hatással

A cikk sorra veszi az ipari és szolgáltató szektorban, az agrárium, az energia, a szállítás terén, a hulladékgazdálkodási ágazatban anyagi készletek és társadalmi innováció tekintetében meglevő és várható hatásokat.

A gazdaságok világméretű hanyatlása fontos szerepet játszik a válság utáni anyagi világ alakításában. Az olyan elemzési eszközök kombinációja, mint az anyagáram-elemzés, az életciklus-értékelés, a hálózati elemzés és az input-output elemzés szükségesnek tűnik a Covid-19 járvány következményeinek teljes megértéséhez. Az ilyen elemzések kidolgozása azonban attól függ, hogy képesek vagyunk-e szokatlan adatokat gyűjteni.

 

Forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7264017/

Dente, S. M. R. & Hashimoto, S. COVID-19: A pandemic with positive and negative outcomes on resource and waste flows and stocks. Resources, Conservation and Recycling, 2020 Oct; 161: 104979. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1016/j.resconrec.2020.104979

 

Összeállította:

DR. KONCZOSNÉ DR. SZOMBATHELYI MÁRTA

PhD habil, egyetemi tanár

KGK Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék

kszm@sze.hu

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.