COVID-19 HATÁSA A KKV-SZEKTOR VÁLLALATI CSŐDJEIRE

Az EU vállalatainak 99,8 %-át a kis- és középvállalatok alkotják, a magánszektorbeli munkahelyek 65 %-át biztosítják. A tanulmány szerzői a COVID-19 válság hatására bekövetkező vállalati csődöket elemzik a kkv-szektor vonatkozásában egy 17 országot, köztük Magyarországot is magában foglaló reprezentatív adatbázis segítségével.

Kulcsszavak: EU, kkv-szektor, vállalati csőd, likviditás, modellezés, ágazat

Üzleti SZEmle - 2020. november


A szerzők a költségminimalizálás modelljét alkalmazva hasonlítják össze az elemzett vállalatok likviditási hiányát a válság előtti és a válság alatti értékek segítségével. Becsléseik szerint a kis- és középvállalatokat érintő vállalati csődök aránya a COVID-19 alatt közel 9 százalékpontos emelkedést mutat, amennyiben a szektor nem részesül kormányzati támogatásban. A csőd következtében veszélyeztetett munkaerő a magánszektorban foglalkoztatottak 3,1 százaléka. Ugyanakkor kimutatható a modell alapján, hogy a veszélyeztetett vállalkozások éves bérköltségének 15 %-át kitevő támogatással már 5,6 százalékponttal csökkenthető a csőd kockázata.

Magyarország esetében a COVID-19 hatására a vállalati csődök 5,79 százalékpontos, 8,22 %-ról 14,01 %-ra történő emelkedését prognosztizálja a cikk; amely a 3. legalacsonyabb érték Csehország és Szlovákia után. Az elemzett 17 ország vonatkozásában a vállalati csőd által leginkább érintett ágazatok közé tartozik a szállás és vendéglátás (+25,44 százalékpontos emelkedés); a művészet, szórakoztatás és szabadidő (+23,60 százalékpont); valamint az oktatás (+19,18 százalékpont) és az egyéb szolgáltatás (+18,62 százalékpont).

 

Forrás: Kalemli-Ozcan, S.; Gourinchas, P. O.; Penciakova, V.; Sander, N. (2020): COVID-19 and SME Failures; IMF p. 55. Letöltve: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/09/25/COVID-19-and-SME-Failures-49753

 

Összeállította:

KOLTAI JUDIT PETRA

 

PhD, egyetemi docens

Gazdasági Elemzések Tanszék

koltaij@sze.hu

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Elektronikus ZH nap 2021. március 5.