COVID-19: A SMART WORKING HATÁSA A MENEDZSMENTRE ÉS A MUNKAVÁLLALÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉRE

A Covid-19 járvány negatív és/vagy pozitív társadalmi és gazdasági következményeiről, ezen belül a távmunka fokozott megjelenéséről számos hazai és külföldi tanulmány, elemzés jelent meg 2020-ban. A home office bevezetése nem újkeletű, de a jelenlegi  járványhelyzetben olyan szervezeteknél is alkalmazzák, ahol „békeidőben” nem volt a munkahelyi kultúra része.

Kulcsszavak: Covid 19,home office, pozitív következmények, vezetői magatartás

Üzleti SZEmle - 2021. január


A tanulmány szerzői bemutatják és elemzik a távmunka következményeit, elsősorban a menedzsmentre és a dolgozók mentális egészségére vonatkozóan. A helyzetértékelés során a negatív tényezők felsorolása után (pl. a távmunka adekvát technológiai hátteret feltételez, ugyanakkor az általuk vizsgált olasz régiókban 4 munkavállalóból 1 nem rendelkezik a megfelelő eszközzel; a direkt ellenőrzés hiánya fennakadást jelenthet a munkavégzésben; a munkavállalók izolációja károsan hat a mentális egészségre stb.) az olasz kutatók kiemelik, hogy 2017-ben törvényben rögzítették Olaszországban a munkavállalók otthoni munkavégzéséhez való jogát, ami arra enged következtetni, hogy a Covid-19-járvány megszűnésével az otthoni munkavégzés lehetősége számos területen megmarad, illetve irányadó lesz.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy az otthoni és/vagy hibrid munkavégzésnek pozitív hatásai is vannak:

  • A szervezeteknek újra kell gondolni a munkaszervezéssel kapcsolatos kérdéseket, újabb motivációs eszközök kifejlesztésére lesz szükség.
  • A menedzsereknek a munkavállalói stressz-szint csökkentése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a szociális kapcsolatok fenntartására.
  • A megváltozott munkavégzési forma rugalmasabb és személyre/csoportra szabott vezetési módszereket igényel.
  • Megváltozott munkavégzési forma – új vezetői viselkedés.
  • Direkt tudásmegosztás helyett új belső platformok igénybevétele a tudásmegosztásra.
  • Mérési és értékelési rendszerek újragondolása.
  • A szimbolikus, szervezeti rítusok eltűnése újak kialakítását igényli.
  • Digitális kompetencia fejlesztésének hatása van/lesz a teljesítményre.

 

Forrás: https://iris.unimore.it/retrieve/handle/11380/1209334/277976/0171.pdf

DEMB (Dipartimento di Economia Marco Biagi, University di Modena e Reggio Emilia) Working Papers, Series N. 17.

 

Összeállította: 

ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA

 

PhD, egyetemi tanár

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

ablne@sze.hu

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.