A városi helyi gazdaságfejlesztés aktuális kérdései

Teveli-Horváth Dorottya Eszter, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója készített egy nagyon tartalmas anyagot a címbéli témában. Az elméleti háttér Michael E. Porter: The Competitive Advantage of the Inner City avagy a Városi környezet versenyelőnyei című cikkéből indul ki, amely a városok valódi előnyeit négy pontban foglalja össze.

Üzleti SZEmle - 2020. augusztus - szeptember

  1. stratégiai elhelyezkedés;
  2. helyi piaci igények;
  3. csatlakozás regionális klaszterekhez (illetve globális hálózatokhoz, azaz a beágyazódás);
  4. emberi erőforrások elérhetősége.

Emellett persze hátrányai is vannak a városoknak, amiből Porter kilencet fogalmaz meg. Ezekre is építve utasítja el a korábbi szociális modellt és egy új modellt javasol, amelynek alapja az exportképes vállalkozások létrehozása, amelyben a vezető szerep a magánszektoré, de a sikeres üzleti légkör nem alakítható ki a helyi közösségek (önkormányzati és civil szféra) támogatása nélkül.

A dolgozat ezután röviden és tömören bemutatja a helyi gazdaságfejlesztés eszközeit, amely kiváló ötletadó minden helyi szereplő számára. Olvashatunk a helyi közösségfejlesztésről, a helyi termékek fejlesztéséről, értékesítéséről és promóciójáról, a helyi márkák kialakításáról, a megfelelő üzleti környezet kialakításáról, üzleti szemléletformálásról, pénzügyi ösztönzőkről, közösségi bankról, a helyi gazdasági együttműködések különböző formáiról, önkormányzati vállalkozásokról, a szociális gazdaságról, helyi érdekű szakképzésekről és a lakosság szemléletformálásáról. A helyi gazdaságfejlesztés egyik legnagyobb előnye, hogy főként a térség belső erőforrásaira támaszkodik, ami egy válságkezelésben kiemelten fontos.

A dolgozat végül 19 hazai és egy külföldi (hágai) példát mutat be a városi helyi gazdaságfejlesztés témakörében. A példák között találhatunk kistermelői hálózatot, szociális szövetkezetet, helyi pénzt, kézműves műhely hálózatot, inkubátorházat, helyi védjegy rendszert, környezetvédelmi oktatóközpontot, valamint közösségi gyümölcsészetet is. Végül pedig a világ legnagyobb szállodáját is megismerhetjük: a Hotel Transvaal szobakínálata folyamatosan változik, attól függően, hogy Hágában éppen melyik épületet bontják le, hol építenek új lakásokat, vagy melyik új lakás talál gazdát. Ennek a szobakínálatnak a belső kialakítását egy helyi művészeti csoport végzi, így igazán egyedi 1-5 csillagos szobák érhetők el a kínálatban.

 

Forrás: https://www.academia.edu/32222836/A_v%C3%A1rosi_helyi_gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9s_aktu%C3%A1lis_k%C3%A9rd%C3%A9sei   

Összeállította: Gajzágó Gergő (gajzago.gergo@sze.hu)

Események

Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 19. - 2021. március 20.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 26. - 2021. március 27.