A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MINT A COVID-19 UTÁNI KILÁBALÁS STRATÉGIÁJA

a-korforgasos-gazdasag-mint-a-covid-19-utani-kilabalas-strategiaja.jpgSzámos szakember és üzletember véli úgy, hogy a Covid-19-járvány nemcsak gazdasági károkat okozott, hanem egyedülálló lehetőséget is teremtett arra, hogy a recesszió utáni „újjáépítés” során megfelelően kiválasztott zöld irányelvek mentén egy ellenállóbb és alacsonyabb karbonkibocsátású gazdaság irányába induljon el az emberiség.

Az Ellen MacArthur Alapítvány – mely a körforgásos gazdaság kutatását és előmozdítását karolta fel, mintegy 70 oldalas tanulmányában foglalja össze a Covid-19-járvány utáni körforgásos gazdaságot megalapozó stratégiáját.

Kulcsszavak: Covid-19, körforgásos gazdaság, rugalmasság, fellendülés, zöld gazdaság 

Üzleti SZEmle - 2021. február

A koncepció abból indul ki, hogy a 2020-as évet uraló pandémia, és az annak nyomán bekövetkező lezárások, valamint a kialakuló gazdasági visszaesés rávilágított a lineáris gazdaság (hagyományos szennyezést figyelmen kívül hagyó gazdasági rendszer) korlátaira, valamint a globalizált ellátási láncok sebezhetőségeire. Mindezek mellett a példátlan méretű állami beavatkozás (mely mintegy 10 billiárd dollárra rúg) lehetőséget is teremt a modernebb, környezeti kihívásokat (klímaváltozás, biodiverzitás csökkenése, környezeti rombolás és szennyezés) kezelő gazdaságpolitika megvalósítására, és a környezeti szempontokat figyelembe vevő körforgásos gazdaság megerősítésére.

A körforgásos gazdaság egy eszköz arra, hogy a gazdasági növekedés közben megjelenjenek környezeti szempontok, és segítségével egy rugalmasabb és ellenállóbb gazdaság építhető ki, miközben új üzleti lehetőségek születnek és közben a szűk gazdasági érdeken kívül egyéb környezeti és társadalmi előnyök is jelentkeznek.

A tanulmányban négy célterületet határoztak meg: (1) ellenállóbb gazdaság felépítése, a körforgásos gazdasági modell segítségével, (2) olyan gazdasági ösztönzők kidolgozása, melyek támogatják a körforgásos és alacsony karbonkibocsátású termelést, (3) a rendszer szintű szinergiák támogatása, (4) körforgásos gazdaságba történő beruházások lehetővé tétele.

A négy célterülethez a tanulmány szerzői öt a gazdasági kulcsszektort és tíz konkrét gazdasági terültet is megneveznek, mely segítségével a körforgásos gazdaság megerősíthető: 

  • épített környezet (épületfelújítás és korszerűsítés, valamint az építőanyag újrahasznosítás)
  • mobilitás (multimodális közlekedési infrastruktúra kialakítása, valamint a gépjárművek újrahasznosítása és az ehhez tartozó infrastruktúra megteremtése)
  • műanyag csomagolások (innovatív üzleti modellek a műanyag csomagolások újrahasznosítására, valamint a műanyag hulladék begyűjtésére, válogatására, és újrahasznosítására szolgáló infrastruktúra megteremtése)
  • divat (új üzleti modellek a divatcikkek újraértékesítésére, valamint a divatcikkek begyűjtésére, válogatására, és újrahasznosítására szolgáló infrastruktúra megteremtése) 
  • élelmiszerek (regeneratív termelés a mezőgazdaságban, illetve az élelmiszer felesleg és melléktermék gyűjtése, újraelosztása, valorizációja).

Forrás: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf

Összeállította:

LŐRE VENDEL

PhD, egyetemi docens

Marketing és Menedzsment Tanszék, Kautz Gyula Gazdaságtudomány Kar

lore@sze.huEsemények

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.