A COVID MINT LEHETŐSÉG A SZEMLÉLETVÁLTÁSRA AZ ERŐFORRÁS-HASZNÁLATBAN ÉS HULLADÉKKEZELÉSBEN

a-covid-mint-lehetoseg-a-szemleletvaltasra-az-eroforras-hasznalatban-es-hulladekkezelesben.jpgA cikk röviden és lényegre törően veszi végig, hogyan teremt a Covid-helyzet lehetőséget a fenntarthatóbb, tudatosan tervezett, ún. körkörös gazdaságra történő áttérésre. Az egyik legfontosabb szektor a vállalkozóké, akik sokat tehetnek azért, hogy üzleti alapon is változzanak a megszokott, ám sok hulladékot termelő nyersanyagfelhasználási szokások, és kialakuljanak a hulladékhasznosítás csatornái.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, vállalkozások, szemléletváltás, lineáris és körkörös gazdaság, erőforrás- és hulladék menedzsment

Üzleti SZEmle - 2021. február

 

Provokatív és továbbgondolásra érdemes kérdéseket tesz föl a vállalkozások makro- és mikrokörnyezetét illetően is, hogy vajon megvan-e az a kormányzati, jogi, intézményi és szabályozási háttér, ami szükséges a vállalkozások új viselkedésének megteremtéséhez. Annak hiányát is fölveti, hogy a leendő vállalkozók megfelelő irányú képzést kapjanak annak érdekében, hogy a lineáris gazdaság alapú gondolkodásmódot fölválthassa a körkörös gazdaságé. Ezzel az egyetemi oktatásban elérhető alapműveket is kritizálja, amik az erőforrásfelhasználás és termelésmenedzsment kérdéseit egyaránt lineáris szemléletben tárgyalják. A gazdaság szükséges szintjeinek és területeinek aktív változtatása nélkül a vállalkozások önmagukban nem feltétlenül fogják észrevenni a kínálkozó lehetőséget a váltásra, kezdeményezni és kihasználni pedig végképp nem tudják megfelelő támogatás és a szükséges háttér nélkül.

Forrás: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092134492030375X token=788545182C666E81F1558A7EA003ED5253DCF7168C041649B86261F5B9B0B2EFC85CE66B8CF7676AA402356706228E28

Összeállította:

Dr. SÜLE EDIT  

PhD, Egyetemi docens

Marketing és Menedzsment Tanszék

sedit@sze.hu

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.