2021 GLOBÁLIS MARKETINGTRENDJEI

A Deloitte nagyszabású kutatás keretében térképezte fel a 2021-es év marketingtrendjeit egyészt fogyasztói, másrészt vállalatvezetői megkérdezések eredményeire alapozva. A vállalat 7 fő marketingtrendet azonosított a következő évre a kialakult járványügyi helyzetben: (1) cél, (2) agilitás, (3) emberi kapcsolatok, (4) bizalom, (5) részvétel, (6) fúzió és (7) tehetség átformálás. A jövőben a célorientált, agilis marketingstratégiával és hiteles kapcsolatokkal rendelkező vállalatok lesznek sikeresek. A márkák feladata a fogyasztók felé történő bizalomépítés lesz. A marketingkommunikációban a fogyasztói részvétel, online tartalomgenerálás kerül előtérbe. A legjobb vállalatok egyesítik a különféle fogyasztói, üzleti és technológiai szempontokat. A tehetség alkalmassá teszi őket a megkülönböztetésre. A trendek feltérképezése a hazai kkv-szektor számára is megfontolandó, hiszen a koncentráló stratégia is alapulhat a tanulmányban bemutatott, megkülönböztető versenyelőnyökön a kialakult pandémiás időszakban is.

Kulcsszavak: marketingtrendek, bizalomvesztés, Covid

Üzleti SZEmle - 2020. december


A Deloitte tanácsadó cég 2020 áprilisában és májusában nagyszabású globális kutatást végzett egyrészt a fogyasztók, másrészt a vállalatvezetők körében. 2447 18 év feletti fogyasztót kérdeztek meg világszerte (USA, Egyesült Királyság, Mexikó, Kína, Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia, Katar, Dél-Afrika) a márkapreferenciájukról. Májusban 407 amerikai székhelyű globális vállalatvezető véleményét vizsgálták meg a COVID-19 járvánnyal és az arra adott marketingválaszokkal kapcsolatban. A bizalomvesztés főként a vállalatok oldaláról tapasztalható, a fogyasztók ezzel ellentétben úgy tapasztalták, hogy voltak olyan márkák, amik pozitívan reagáltak a járványügyi helyzetre, és sikerült márkahűséget generálni. Összegezve ezeket az eredményeket 7 fő marketing trendet azonosítottak:

  1. Cél: Azok célorientált vállalatok lehetnek sikeresek, akik pontosan tudják, hogy mi a céljuk, és ismerik a célcsoportjukat, ennek megfelelően egyedi pozícionálásra képesek. 
  2. Agilitás: Azok a piaci szereplők lehetnek sikeresek, akik az agilis marketingstratégiába invesztálnak, vagyis a fejlesztésre, innovációra, aktív közösségi média jelenlétre költenek.
  3. Emberi kapcsolatok: A vállalati gondolkodásmódban a hatékonyság helyett a hiteles (fogyasztói, munkatársi, partneri) kapcsolatok kerülnek előtérbe. Az olcsóbb repülőjegy helyett a biztonságosabb lesz keresettebb (az ár helyett a biztonság kerül fókuszba).
  4. Bizalom: Az ígéret betartása kerül előtérbe. Az üzeneteknek átláthatónak, megbízhatónak, hitelesnek és következetesnek kell lennie. A márkák beváltják a hozzájuk fűzött ígéretet. A fókusz a demográfiáról az értékekre terelődik. Ha egy márka emberi (empatikus) értékeket hangsúlyoz, magasabb szintű bizalmat vált ki az emberekből.
  5. Részvétel: A fogyasztói részvétel, az online márkaközösségek szerepe felértékelődik. A fogyasztók a márka számára hasznos tartalmakat generálnak.
  6. Fúzió: A világ legkreatívabb vállalatai a defenzív stratégia helyett új megoldásokkal állnak elő, például a fogyasztói ötleteket, az üzleti partnerkapcsolatokat és a digitális ökoszisztéma fúziója által.
  7. Tehetségátformálás: A marketingeseknek új tehetségmodelleket kell kidolgozni annak érdekében, hogy megkülönböztessék magukat a rohamosan fejlődő technológia vezérelt világban és versenyelőnyre tegyenek szert. Mindez megköveteli az adatgyűjtést, a dinamikus tartalomgyártást, a saját és a szerzett média használatát.

A jelentés olyan szempontokat vet fel, amiben a nehéz pandémiás időszakban a vállalatoknak és a társadalomnak érdemes szem előtt tartani. Mindez holisztikus szemléletet követel meg a piaci szereplőktől.

Forrás: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf

Összeállította: 

KELLER VERONIKA

egyetemi docens,

Marketing és Menedzsment Tanszék

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Elektronikus ZH nap 2021. március 5.