Üzleti SZEmle

AUTOMATIZÁCIÓVAL A VÁLSÁG ELLEN- JAPÁN PÉLDÁJA

Vélhetően a robotizáció és az automatizáció lesz a 2020-as években a legnagyobb gazdaságformáló erő, mely nemcsak a vállalatok termelési szerkezetét, hanem munkavállalók tízmillióinak munkáját és foglalkozását is alapjaiban fogja átalakítani. A digitalizáció nemcsak a koronavírus járvány terjedésének csökkentésében és a gazdasági károk mérséklésben játszott kulcsszerepet, hanem a gazdasági kilábalásban is meghatározó lesz.

Kulcsszavak: automatizáció, digitalizáció, munkaerőpiac, Japán

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

KORONAVÍRUS HATÁSA A ROMÁNIAI VÁLLALATOKRA

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos oktatói és kutatói „COVID–19: Romanian Economic Impact Monitor” címmel kutatási projektet indítottak. Elemzéseikkel valós idejű képet kívánnak nyújtani a koronavírus-járvány romániai gazdaságra gyakorolt hatásáról, valamint az ország gazdasági kilátásaival kapcsolatos előrejelzéseket és elemzéseket tesznek közzé. A kutatók a projekt eredményeit naponta aktualizálják és infografikák segítségével illusztrálják a román gazdaság helyzetének alakulását. A vizualizációkat, rendkívül látványosan, Grafana-ban készítik el.

Kulcsszavak: Románia, autóipar, Dacia, ingatlanpiac

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

A COVID OKOZTA LÉLEKTANI KRÍZIS KEZELÉSI MEGOLDÁSAI

A cikk a covid járvány fizikai következményeken túlmutató társadalmi vonatkozásaival foglalkozik, kiemelten a lelki traumákban megmutatkozó hatásokkal és azok kezelésére tett kísérletekkel. A bemutatott adatok alapján a lelki segítséget kérők száma Kanadában a tavaszi időszakban drámaian megemelkedett. A szerzők rámutatnak, hogy a kanadai egészségügyi rendszer gyengeségei, ugyanakkor reagálóképessége is megnyilvánult a fokozott igénybevétellel járó időszakban, amikor nem csak a fizikai ellátás, hanem a pszichológiai problémák jelentkezése is kihívás elé állította az ellátórendszert.

Kulcsszavak: COVID-19, lelki egészség, digitalizálás, rugalmasság, helyi megoldások

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

COVID-19 ÉS A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM – OECD AJÁNLÁSOK

A jelenlegi globális vírushelyzetben kiemelten fontos szerepet játszik a kereskedelem, mely jelen esetben akár életeket is menthet, így a megfelelő kereskedelmi (hazai és nemzetközi) folyamatok fenttartásához nemzetközi összefogásra is szükség van.

Kulcsszavak: kereskedelem, OECD, WTO, átláthatóság

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

Klímavédelmi célok a kilábalásban

Henrik Poulsen, dán menedzser az elmúlt nyolc évben átalakította a legnagyobb dán energetikai céget, az Orsted-et (korábbi Dong Energy), amely 2010-ben még az energia 85%-át fosszilis tüzelőanyagokból állította elő, de idén már az energia közel 85%-a megújuló forrásból származik, vagyis az Orsted a zöldenergia-termelés globális zászlóshajójává vált. Poulsen a dán kormánytól kapott felkérést, hogy elnököljön abban a magán- és állami szereplőkből álló klímapartnerségben, amelynek célja a klímavédelmi célok elérésének elősegítése. A cikkben az ő gondolatait olvashatjuk.

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

AGILIS KOCKÁZATMENEDZSMENT

A hagyományos vállalati kockázatmenedzsment (ERM) szerepe, hogy a veszélyek azonosítása és elhárítása, valamint a lehetőségek feltárása és kiaknázása segítségével támogassa a menedzsmentet és a tulajdonosokat a stratégiai cél elérésében.

Kulcsszavak: vállalatok, alkalmazkodás, kockázatok, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

COVID-19: TÁJÉKOZTATÓ ANYAG GLOBÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ÉS A VÁLSÁGRA ADOTT VÁLASZOK

A Mckinsey 2020. július 6-án megjelent jelentése a vállalati vezetőket segíti a COVID-19 pandémia jelenlegi helyzetének és további alakulásának megértésében, valamint olyan lépések meghozatalában, amellyel a vállalatvezetők meg tudják védeni a vállalat alkalmazottait, vevőit, ellátási láncait, és pénzügyi eredményeit.

Kulcsszavak: munkavégzés módja, szervezeti struktúra, képességek, gazdasági kilátások

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

COVID-19 ÉS AZ ÖSSZEOMLOTT ELLÁTÁSI LÁNC

A jelenlegi piaci ingadozásuk rávilágítottak, hogy az ellátási láncok milyen jelentős szerepet töltenek be a globális vállalatok sikerében és értékelésében. A COVID-19 járvány feltárta a globális ellátási láncok gyenge pontjait, hiszen a korábban könnyen hozzáférhető alapanyagok terén jelentős ellátási zavarok léptek fel.

Kulcsszavak: globalizáció, ellátási lánc, Control Tower, AI, adatgyűjtés, kommunikáció

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

VÁLSÁGKEZELÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

A HÉTFA Kutatóintézet az Europen Climate Fund megbízásából elemzést készített „Újranyitás, válságkezelés, fenntarthatóság – Szempontok és javaslatok a koronavírus gazdasági hatásait enyhítő intézkedések fenntarthatósági célokkal összhangban álló kialakításához” címmel. Az elemzés napjaink két globális kihívását, a fenntarthatósági célok elérését és a válságból való kilábalást ötvözi komplex szemléletben, hiszen a sikeres válságkezelésben és egy jövőbeni járvány kialakulási esélyének csökkentésében mind kormányzati, vállalati és egyéni szinten is cselekedni kell.

Kulcsszavak: válságkezelés, fenntarthatóság, javaslatok, intézkedések

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

A „REAGÁLÁS – KILÁBALÁS – NÖVEKEDÉS” VÁLSÁGKEZELŐ VEZETŐI STRATÉGIA

A Deloitte nemzetközi könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég kidolgozott egy öt lépésből álló stratégiát, melyet a vállalkozások vezetői számára ajánl a válsághelyzet menedzselésére. A „Respond – Recover – Thrive”, azaz a „Reagálás – Kilábalás – Növekedés” stratégiája a válságból való kilábalást egy utazásnak tekinti, amely számos lehetőséget nyújt a megfelelően alkalmazkodók számára akár az üzleti növekedéshez.

Kulcsszavak: válságkezelés, stratégia, vezetés, menedzsment

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

Fesztiválok gazdasági hatáselemzése

Egy gazdasági szervezet jelentősége jóval nagyobb lehet a saját kibocsátásában, árbevételi adataiban, az alkalmazottainak és tulajdonosainak kifizetett jövedelmekben vagy a visszaforgatott nyereségben közvetlenül megtestesülő eredményeknél. A hazai beszállítók felé tett megrendelések és a beszállítóként vagy végső kibocsátóként felmutatott teljesítmények hatásai végigfutnak a gazdaságot átszövő értékláncok hálózatán, további jövedelmeket generálnak, a jövedelmek elköltése pedig pótlólagos keresletet teremt. Az ilyen tovagyűrűző hatások kimutatására szolgál a többszektoros input-output modelleken alapuló gazdasági hatáselemzés (Economic Impact Analysis, EIA).

Üzleti SZEmle - 2020. július


Tovább

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY HATÁSA A VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉRE

Bár Európában már „elszoktunk tőle”, azonban az emberiség egyetemes történetében a járványok megjelenése nem újkeletű jelenség. Ennek megfelelően a járvánnyal törvényszerűen együtt járó gazdasági krízis vállalatszintű kezelésének is kiterjedt módszertana létezik. Az ír gazdasági minisztérium által, még az influenzajárvány kapcsán kialakított megközelítésmód (ill. ennek covid-19-re aktualizált változata), valamint saját vállalatértékelési tapasztalatom alapján jelen összefoglalóban próbálom tömören bemutatni, a járvány hogyan (milyen összefüggések mentén) befolyásolja a vállalkozások eredménytermelő (pénzügyi) teljesítményét.

Kulcsszavak: válságkezelés, pénzügyi hatások, üzleti eredmény, finanszírozási kockázat, kontrolling-rendszer

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

AZ INNOVÁCIÓ SZEREPE SOHASEM VOLT KRITIKUSABB, MINT MOST

A McKinsey tanácsadó cég kutatói a COVID-19 világjárvány kitörését követően világszerte több mint 200 nagyvállalati vezetőt kérdeztek meg a hosszabb távú kilátásokról és 90 százalékuk úgy gondolja, hogy a következő öt évben az alapjaiban fog megváltozni az üzleti élet. Szinte ugyanekkora arányban válaszolták azt, hogy a válság következtében az ügyféligények is jelentős mértékben módosulni fognak. Ugyanakkor csupán 21% gondolja azt, hogy a vállalkozásuk felkészült a változásra, aminek egyelőre még az iránya sem látszik.

Kulcsszavak: válság, ügyféligények, innováció, stratégiai prioritások

Üzleti SZEmle - 2020. július

Tovább

Mekkora a globális ellátási láncoknak való kitettségünk?

A koronavírus-járvány számos gazdasági szereplőt, kis- és nagyvállalatot, cégvezetőt, de teljes nemzetgazdaságokat, gazdaságpolitikai döntéshozókat is rádöbbenthetett arra, hogy milyen problémákat okozhat, ha ellátási láncaink túlságosan nagy arányban támaszkodnak viszonylag szűk területen koncentrálódó kereskedelmi partnerekre.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Módosított állami bértámogatás

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében munkahelyvédelmi bértámogatási programot hirdetett meg a magyar kormány, melynek értelmében az állam a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére biztosítja a dolgozók kieső jövedelmének egy részét. A maximum három hónapos támogatási időszak alatt a munkaidő csökkentésének mértéke legalább 15 százalék, de legfeljebb 75 százalék lehet, vagyis az átlagos munkában töltött időnek a napi két órát el kell érnie. Az állam a kieső nettó munkabér 70 százalékát biztosítja, mely a munkavállaló számára adómentes juttatásnak minősül, a támogatás összege pedig dolgozónként havonta legfeljebb nettó 75.000 forint lehet.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

E-kereskedelem támogatása kormányzati intervenciókkal - Turisztika és szolgáltatói szektor

A helyi, kisebb turisztikai szolgáltatók vírushelyzetben való támogatására számos példával találkozhatunk. Turisztika esetében az első és legszembetűnőbb üzenet a „fill the gaps left by international travellers”, amely arra buzdítja az utazástól óvakodó lakosságot, hogy saját környezetében szervezze meg a nyaralást. A magyarországi turizmust népszerűsítő kommunikációnak (klasszikus reklámfelületek, webfelületek, blogok, közösségi média csoportok – vásárló közösségek) ebben a helyzetben különös fontossága van. 

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

25 pontból álló cselekvési terv az autóipar újraindítása érdekében

Az Európai Bizottság számára készült 25 pontból álló cselekvési terv az autóipar újraindítása érdekében!

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

A légi áruszállítás aktuális trendjei

Globalizált világunkban ma már senki sem tudja kivonni magát a nemzetközi áruforgalom hatásai alól, ágazattól, fogyasztásól függően ki kevésbé, ki jelentősebb mértékben érintett közvetetten vagy közvetlenül abban, hogy működése, megélhetése, léte függ attól, hogy milyen teljesítményt nyújt a nemzetközi áruszállítás. Az utóbbi hetekben különösen a nemzetközi légi áruszállítás került a középpontba, egyrészt az egészségügyi szállítmányok miatt, másrészt, mert az idő szerepe talán még jobban felértékelődött az elmúlt időszakban és még fontosabbá vált a gazdasági folyamatok menedzselésében.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

COVID-19 hatásának felmérése a vállalkozásokra

A McKinsey & Company 2020 márciusában készített összefoglalója segítséget nyújt a vállalatvezetőknek, hogy felmérjék a COVID-19 vállalkozásukra gyakorolt következményeit.

Hét területet határoztak meg (munkavállalók, felelős team, pénzügy, beszállítói lánc, marketing, felsővezetés, járványügyi intézkedések támogatása) és ehhez egy ellenőrzőlistát állítottak össze a legfontosabb azonnali cselekvésekről.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Az uniós keretfeltételek és a kis-és középvállalkozások nemeztköziesedésének néhány kérdése

A Prosperitas folyóirat 2019/2. számában olvasható Losoncz Miklós írása, ami hasznos lehet kis-és középvállalkozások számára. Az írás középpontjában annak a vizsgálata áll, hogy milyen módon érinti az Európai Unió versenyjoga, versenypolitikája, intézményrendszere, támogatási és külgazdasági politikája a vállalati szféra, azon belül a kis- és középvállalkozások (kkv-k) nemzetköziesedését.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Járványok, idegenforgalom és globális változások

Az új koronavírus (COVID-19) megjelenése, a globális utazási korlátozások és a „maradj otthon” felszólítások a második világháború óta a legsúlyosabb zavart okozzák a gazdaságban. A nemzetközi utazási tilalmakkal, amelyek a világ népességének több mint 90%-át érintik, valamint a nyilvános összejövetelekre és a közösség mobilitására vonatkozó széles körű korlátozásokkal, a turizmus 2020 márciusában lényegében megszűnt. A légi közlekedésben, utazásokban és szállodai szolgáltatásokban okozott kár jelentős. 

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

A COVID-19 hatása a KKB-ra, ill. a globális értékláncokra (GVCk)

2020 március eleji becslések alapján a 2020-21-es években a KKB beáramlásokra a COVID-19 drámai hatást gyakorol, az UNCTAD elemzői világszinten 30-40 százalékos visszaeséssel számolnak. A becslés azért is rendkívül aggasztó, mert a 2020-as World Investment Report (WIR) ugyan még nem jelent meg, amiben várhatóan a 2018-as évről 2019-re történő tőkebeáramlás növekménnyel számolhatunk, az azt megelőző három év, azaz 2015 és 2018 között az éves beáramlások rendre 6, 22 és 13 százalékkal estek vissza.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Válság „kisokos” családi vállalkozások számára

A Harvard Business Review (HBR) április 27-i számában olvasható Josh Baron és Ben Francois Corporate governance ‒ A Crisis Playbook for Family Businesses című írása.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

A távegészségügyi szolgáltatások térnyerése

A távegészségügyi szolgáltatások szélesebb körű alkalmazása számos előnnyel rendelkezik: a szolgáltatások gyorsan telepíthetők; alkalmazásuk csökkenti a fertőző betegségek kockázatát; segítségükkel a konvencionális ellátórendszer tehermentesítése biztosítható. A tanulmány szerzői javaslatot tesznek egy távegészségügyi stratégia kidolgozására, ehhez nélkülözhetetlennek tartják a megfelelő képzések akkreditálását, az oktatás biztosítását, a finanszírozási háttér kialakítását, az érintettek körében a hatékony kommunikáció biztosítását, valamint a működtetéshez szükséges rendszerek létrehozását.

 

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

A Tesla üzleti modellje - A digitális gépjármű-kiskereskedelem térnyerése

A Tesla az egyetlen nagy gépjárműgyártó vállalat, amely növelni tudta értékesítését 2020 első negyedévében. A Tesla üzleti modellje a gépjármű-értékesítés hagyományos értékesítési csatornája helyett az online értékesítést választotta.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Az állami kontroll erősítésének logikája az egészségügyi szektorban a COVID-19 idején

A piacosítás kontrollált formái természetesen a legtöbb szektorban komoly hozzáadott értéket képeznek: ez a tény a rendszerváltás során Magyarországon is nyilvánvalóvá vált. A piacosítás bizonyos elemeinek a közszférában természetesen ma is, és a jövőben is helye, szerepe van. 

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

COVID-19 válságra adott gazdasági intézkedések az éghajlatváltozás

Cameron Hepburn, Brian O’Callaghan, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz és Dimitri Zenghelis cikke azt vizsgálja, hogy a koronavírus által kiváltott válságra adott gazdaságpolitikai válaszok, fiskális csomagok hogyan tudják beépíteni a széndioxid-kibocsátás csökkentési célkitűzésket.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Válaszstratégiák a COVID-19 okozta üzleti kihívásokra

A cikk rövid összefoglalója a sikeres stratégiáknak a világjárvány miatt kialakult üzleti helyzetben (a bevételek drasztikus csökkenése néhány hét alatt). Míg a vállalatok nagy része reaktív, védekező intézkedéseket hozott, hogy csökkentse a veszteséget (pl. távmunka, rövidített munkaidő, kormányzati támogatás igénylése), mások új lehetőségeket teremtenek agilis stratégiával, innovációval.

Üzleti SZEmle - 2020. május 

Tovább

Kína COVID-19 válság utáni gazdasági fellendülése

A cikk gyökerei az 1980-as kínai reformig nyúlnak vissza anélkül, hogy a szerzők ezt jeleznék. A délkeleti partvidéken létrehozott speciális gazdasági övezet működésének feltételrendszerét a gyors alkalmazkodása, a high-techre és a növekedésre dolgozták ki. A négy speciális gazdasági övezetben a lokális kormányzat önállóan, adókedvezményekkel, infrastrukturális fejlesztésekkel, döntési szabadsággal ösztönözhette a külföldi működőtőke beruházásokat. A siker hatására 1984-ben további 14 városban vezették be a jó gyakorlatot, erősen ügyelve a működőtőke befektetések lokális beágyazottságának erősítésére. Kína 1984 és 2020 között a világ meghatározó gazdasági erőterévé vált.

Üzleti SZEmle - 2020. május

Tovább

E-kereskedelem támogatása kormányzati intervenciókkal

A B2C e-kereskedelem szektorspecifikus, konkrét eszközökkel ellátott támogatása több szempontból is előnyösen érinthetik a magyar MKKV szektort. Kiemelendő, hogy a magyar MKKV-k egyik legnagyobb kritikája az online jelenlét hiánya, emellett a magyar gazdaságpolitika továbbra is igényli az export arány növekedését. A lenti link a mezőgazdasági szektorban nézi meg a kormányzati támogatások konkrét eszközeit USA, Németország, Japán és egyéb országok esetén.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Különböző válság egyedi következményekkel

A jelenlegi (közelgő) gazdasági válság minden korábbitól különbözni fog  és teljesen egyedi következményekkel fog járni. Ez leginkább abban fog  megnyilvánulni, hogy a válság kifejezetten szektorspecifikus lesz, ráadául egyszerre olyan iparágakat fog érinteni, melyek közvetlenül nem  is kapcsolódnak egymáshoz (illetve lesznek iparágak, melyek közvetlenül  alig érzékelik majd a válságot). 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Munkaerőpiaci adatok előrejelzése a koronavírus idején

A koronavírus-járvány egy nagyléptékben változó és bizonytalan, azaz turbulens környezetet teremtett a gazdaság szereplői és a gazdaságpolitikusok számára. A napokban az egyik legfontosabb téma, amellyel kapcsolatban a hazai gazdasági sajtó is kiemelten foglalkozik, a munkahelyek megmentésének problémája. Az ennek érdekében az elmúlt két hétben meghozott kormányzati döntések és bevezetett intézkedések több vállalati (köztük több személyes) visszajelzés alapján elégtelennek bizonyulnak, várhatóan nem érik el a kívánt hatást (az okok a hazai sajtóból is ismertek, a számomra a személyes konzultációk során visszajelzést adó vállalatok, vállalkozók ugyanezeket sorolták fel).

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Gazdasági ösztönzők az egészség, a gazdaság és az éghajlat együttesen kezelésére

A We Mean Business nemzetközi nonprofit szervezetek koalíciója, amely a világ legbefolyásosabb vállalataival működik együtt az éghajlatváltozás ügyében – katalizálva az üzleti vezetést a politikai ambíciók ösztönzése és a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés felgyorsítása érdekében. (1,256 cég, 24.8 billió $ piaci érték. Lista itt, Audi AG szintén közéjük tartozik) A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a jelen helyzetben adott válaszoknak kettős fókuszt kell középpontba állítani.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Ajánlások a turisztikai ágazat kilábalásához

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek segíthetnek a turisztikai ágazatnak a kilábalásban. A szervezet legutóbbi prognózisa szerint a nemzetközi turizmus bevételei 300-450 milliárd dollárral csökkennek idén, globális szinten az ágazat teljesítménye csaknem harmadával eshet vissza. A konkrét ajánlások egyfajta ellenőrző listát adnak az országoknak a lehetséges intézkedésekről, amelyek segítik az ágazatot a munkahelyek megőrzésében és a vállalkozások támogatásában. „Az elsődleges prioritás a foglalkoztatásra és a likviditásra gyakorolt hatások enyhítése, a legsebezhetőbbek védelme és az újraépítés előkészítése”.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Roncsprémium felújítása

A munkabérkompenzáció mellett újra és újra felmerül a járműipari vállalatok és a szakmai szervezetek részéről, hogy a kormányzati intézkedéseknek a kereslet élénkítésére is fókuszálniuk kellene. Egyre-másra emlegetik a 2008-as válságot követően Németországban bevezetett ún. roncsprémiumot, melyre mintegy 5 milliárd eurót fordítottak a 2009-es esztendőben. A juttatás célja akkor az autóipar keresletnövelése volt, a legalább 10 esztendős személygépjárművek újra cserélését a német állam autónként 2500 euróval támogatta. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Kurzarbeit szabályainak lazítása Németországban

Németországban a kormányzat a koronavírus miatti korlátozások bevezetésével párhuzamosan kiterjesztette a csökkentett munkaidejű foglalkoztatás (Kurzarbeit) alkalmazásának lehetőségeit, így több iparágban is rengeteg munkavállaló kieső bérét pótolja a német munkaügyi központ. Az általánosan a kieső nettó jövedelem 60%-át (legalább egy gyermek nevelése esetén 67%-át) biztosító állami ellátást ráadásul a német vállalatok ki is egészíthetik saját forrásokkal, így pl. az audis munkavállalók nettó jövedelmük 95%-át viszik haza jenleg. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Legsérülékenyebb munkahelyek

A McKinsey tanulmánya a válság munkaerőpiacra gyakorolt hatását vizsgálja. 2020. március 21-én az amerikai munkanélküliek létszáma a két héttel korábbi tizenötszöröse volt. Amerikai munkahelyek egyharmada kockázatos/sérülékeny. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Japán gazdasági intézkedései

Április 7-én a japán kormány elfogadott egy 108 200 milliárd jen (kb. 1000 milliárd USA dollár, a japán GDP 20%-a) összegű gazdaságélénkítő csomagot, amely magában foglalt egy 2020 januárjában jóváhagyott élénkítő csomag, és két, az új koronavírus hatásainak kezelésére, február 13-án és március 10-én bevezetett csomagok még hátralévő részeit is. Az áprilisi csomag 39 500 milliárd jen (365 milliárd USA dollár) költségvetési kiadást jelent.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Európai válságkezelési technikák 2007-2009. közötti időszakban

Nagy Britannia:

  • Bér befagyasztás vagy csökkentés (több dolgozót tarthatnak meg)
  • 4 napos munkahét vagy 20%-kal alacsonyabb munkabér
  • Hitel biztosítások
  • Adócsökkentés

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Munkavállalók helyzetének javítása Ausztriában és Franciaországban

Ausztria:

Ausztriában a COVID-19 munkára vonatkozó intézkedéseinek főként azt célozzák, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat munkáltató és munkavállaló között, illetve, hogy a munkavállalók korábbi bérüknek minél nagyobb arányát meg tudják kapni.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Néhány szomszédos országban bevezetett, a kkv-szektor támogatását célzó intézkedések

Ausztria:

  • áthidaló hitel nyújtása állami garanciával (gyorsított eljárással érhető el, nincs kezelési díj, eltekint a pénzügyi és az üzleti terv benyújtásától, nincs szükség fedezetre, szabadúszók számára is elérhető stb);
  • 100 millió eurós hitelkeret felállítása olyan szállodák számára, amelyek jövedelem-kiesése meghaladja a 15%-ot, a maximális összeg legfeljebb a hitel 80%-a vagy 500000 euró lehet;
  • 9 milliárd euró összegben garancia és 15 milliárd euró összegben sürgősségi segélycsomag elérhetővé tétele, valamint 10 milliárd euró összegben adóhalasztás biztosítása;
  • 400 millió eurós támogatás a Kurzarbeit (rövidített, csökkentett munkaidő) bevezetése érdekében, mely minden ágazat számára 48 órán belül elérhetővé válik;
  • ezen belül 100 millió euró biztosítása a családi vállalkozások, az egyéni vállalkozók és az egyszemélyes vállalkozások számára a likviditási hiányok áthidalása érdekében;
  • munkacsoport létrehozása, mely a figyelemmel kíséri a koronavírus-kitörésnek a vállalkozásokra gyakorolt hatását.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Helyi valuták bevezetése

Az első helyi valuták nemcsak enyhítették a világgazdasági krízis hatását az 1930-as években, hanem bizonyos régiókban fel is lendítették  a lokális gazdasági tevékenységet, együttműködéseket. A helyi valutarendszerre épülő kereskedelem a XXI. elejére világszerte számos  térségben forradalmasította a lokális térben előállított termékek és  szolgáltatások cseréjét. A helyi pénzügyi rendszer célja kettős:  kiegészíti a nemzeti valutával való kereskedelmet, másrészt helyi  termelőket és fogyasztókat, közösségeket köt össze. A helyi  fizetőeszközök alkalmazásával elkerülhető, hogy a helyi szektor csak a  másodlagos multiplikátorhatások révén, a bázis- és erőforrásfüggő  szektor jövedelemnövelő hatására fejlődjön.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Lehetséges minta: dolgozói tulajdon – Herendi

A Herendi manufaktúra tulajdoni szerkezete példát ad arra, hogy a (részben) dolgozói tulajdon pozitív visszacsatolásokat indukálhat akár egy globális brand sikereire is. Természetesen ez a technika kizárólag magasan képzett, intellektuálisan alkalmas rétegek esetében merülhet fel, ám motiváló erőként hathat, és bizonyos feltételek megvalósulása esetén tőkebevonásra is felhasználható.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Az újraindulás segítése

A mostani helyzet egészen más, mint a korábbi válságok, mert más a  kiváltó ok. Nem rosszul gazdálkodó cégek mentek tönkre, hanem jó  gazdálkodók vesztették el egyik napról a másikra a piacukat, egyrészt kényszerűen a rendeletek, szabályozás miatt, másrészt a vevők viselkedésének megváltozása miatt. Nem mentek tönkre, ha újranyitnak, újraindulnak, túlnyomó többségüknél folytatódik az üzletmenet. Egy  részüknél azonnal, a többségüknél mégis inkább kicsit alacsonyabb szinten. Ezért a korábbi tapasztalatok szerintem korlátozottan alkalmazhatók, érvényesek most. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Állami intervenciók Japánban, Szingapúrban és Kínában

Japán háború utáni újjáépítésénél alkalmazott gyakorlatok: az EU fórumain minden erővel harcolni az élelmiszerbiztonság helyi megteremtésének lehetőségéért; az öngyarmatosító piaci fetisiszta liberális ortodoxiával szemben (lásd a magyar cukorgyárak esete). A japánok, szuverenitásuk visszanyerése után (1952/1955), évente változó, csúszó behozatali vámokat vetettek ki az élelmiszerekre, amely eléri/elérte az 500-800 %-ot, például a rizsen. A potenciálisan döntő horderejű élelmiszerellátás-biztonsági problémákat generáló koronavírus okozta helyzetben az élelmiszer-ellátottsági függetlenség erősítése biztonsági kérdés is, ezért az EU fórumain döntővé válhat az érdekérvényesítés.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Pénzügyi válságokból való kilábalást követő gazdasági fellendülések

A francia szerzők 104 országban vizsgálták a pénzügyi válság utáni gazdasági fellendülések útját. Az 1973-2017 közötti időszakban 276 krízist azonosítottak a különböző országokban. Ha a válság során és az azt követő időszakban az egy főre eső GDP idősoros alakulását grafikonon ábrázoljuk, akkor a korábbi szakirodalom szerint 3 jellegzetes formát figyelhetünk meg, amelyet a diagram alakjáról V-U-L típusnak neveznek. A szerzők azt tapasztalták, hogy a 276 eseménynek csak 55% -a tartozik ezekbe a típusokba. Találtak S (23%), D (18%) és M alakú görbéket is. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Mi magyarázza a bankválságokból való kilábalás sebességét?

A berlini kutató szerint míg nagyszámú kutatás vizsgálta meg a bankválságok okait és hatásait, kevésbé tudunk arról, hogy mi határozza meg a bankválságokból való kilábalást, annak ellenére, hogy a válság utáni teljesítmények országonként nagyon eltérőek. A cikk célja, hogy 1972 és 2012 közötti 138 bankválság esetén azonosítsa azokat a helyi és globális tényezőket, amelyek meghatározzák a fellendülés hosszát (azaz az időt, amíg az országok elérték az egy főre eső GDP válság előtti szintjét. Tapasztalataik szerint a belföldi tényezők közül a nagy pénzügyi szektor, a túlértékelt valuták és a nagy elsődleges hiány egyidejű megjelenése a későbbi fellendüléshez kapcsolódik, míg a magasabb adósság/GDP arányok vagy inflációs szintek nem mutatnak negatív hatást a válság utáni időszakra. 

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Anti- (vagy kontra-) ciklikus gazdaságpolitika

Az anti- (vagy kontra-) ciklikus gazdaságpolitika olyan gazdaságpolitikai elvek alkalmazását jelenti, amelyek a gazdasági teljesítmény konjunkturális hullámzásainak kisimítását célozzák, így ez képezi a válságkezelés egyik fő eszközét. A gazdasági aktivitás erős hullámzása ugyanis az erőforrások eltérő mértékű kihasználásához, mint például munkanélküliséghez és inflációhoz, valamint egyéb káros feszültségekhez vezet. Az anticiklikus gazdaságpolitika célja, hogy a gazdasági teljesítményt annak természetes rátája, trendje körül stabilizálja az ingadozások mérséklésével.

Üzleti SZEmle - 2020. április

Tovább

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30