Ünnepi szenátusi ülés a Széchenyi-egyetemen

Új doktorokat avattak, habilitációs és tiszteletbeli doktori címeket, szolgálati emlékérmet adtak át, valamint címzetes egyetemi oktatókat avattak a Széchenyi István Egyetem ünnepi szenátusi ülésén az Egyetemi Hangversenyteremben, Győrben. Dr. Földesi Péter rektor, Kara Ákos államtitkár és Dr. Fekete Dávid alpolgármester mondott köszöntőt.

Győr, 2019. március 14. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

„Mi magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden tavasszal, miközben átélhetjük a megújulás örömét, egyben történelmünk nagy tetteire is büszkén emlékezhetünk. 1848 március idusának jelentősége  évszázados távlatokból sem fakul meg, üzenete, értéke máig él, és arra inspirál bennünket, hogy méltók legyünk elődeink örökségére” – mondta a Széchenyi István Egyetem ünnepi szenátusi ülésén, köszöntőjében Dr. Földesi Péter rektor. 

Dr. Földesi Péter rektor köszöntötte az ünnepi szenátusi ülés résztvevőit.

Hogy mi fontos és méltó, a rektor szerint annak idején sem volt vitatott, és máig tartó tanulság, hogy ha a jövőképünk megegyezik, biztosan révbe érünk. A célok tekintetében ma is egység mutatkozik az egyetemen. „Ezzel kapcsolatban számos feladatunk van: a társadalom és a gazdaság kiművelt emberfőket kér tőlünk, a tudomány az új tudós generációk fejlődését bízza ránk. Az egyre sűrűbb technikai forradalmak jelenthetnek áldást és romlást is, az egyetemi közösségeknek döntő szerepe van abban, hogy a társadalom, a gazdaság fenntartható fejlődési pályán maradjon” – hangsúlyozta Dr. Földesi Péter.

Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár ünnepi beszédében kiemelte, hogy közös erőfeszítéssel nagyot tudott előre lépni, az elmúlt időszakban is szépen fejlődött az egyetem. Az ünneppel kapcsolatban az egykori diák, Kálóczy Lajos alakját és gondolatait idézte meg, hiszen ő „méltó módon tudja a jelen korban is közvetíteni a magyarság, a nemzet küldetését”. Kara Ákos emlékeztetett arra, hogy Kálóczy Lajos születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. A polgári fejlődés meghatározó személyisége Győrben tanult a Jogakadémián, ügyvéd lett, és részt vett a forradalmat előkészítő vitákban. Az emigráció után, 1861-ban visszatért a közéletbe, és így buzdította hazaszeretetre az itt élőket. „Szeressék e szegény, oly sokat szenvedett hazát, mert a hazaszeretet nemesíti meg a becsületes ember lelkét.”

Dr. Fekete Dávid alpolgármester arról beszélt, hogy a haza és haladás jelszót a tudós közösség is magénak vallotta a reformkor éveiben. Rengeteg olyan tudományos eredmény született abban az időszakban, amivel a tudósok közvetve, vagy közvetlenül a haladást tudták szolgálni. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy valamennyien meg tudják találni azokat a lehetőségeket a tudományos életben, amelyekkel javára tudnak lenni a nemzetnek.

Az ünnepi szenátusi ülésen professzor emeritus címet adományoztak Dr. Szabó Ferenc részére, aki 2011-ben kapott meghívást a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézetbe, ahol 2011-2015. között intézeti tanszékvezető, 2013-2014-ben az Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola vezetője volt. 2015-től az Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori program vezetője, 2018-tól a Tudományági (állattudomány) Doktori Tanács elnöke. Oktatási területe mind a graduális, mind a PhD képzésben elsősorban az általános állattenyésztés, állatnemesítés és a szarvasmarhatenyésztés különböző témaköreire terjed ki.

 

Dr. Gáspár László, a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktora.

Az ünnepi szenátusi ülésen a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Dr. Gáspár Lászlót és Dr. Várlaki Pétert.

Dr. Gáspár László kutató professzor, professzor emeritus 1971 óta dolgozik különböző kutatási jellegű beosztásokban a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-ben, illetve annak jogelődjeiben, emellett 2000 és 2013 között a győri Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, azóta professzor emeritus. Szakmai tevékenységét 380 publikációja és 468 szakmai előadása is fémjelzi.

Beszédében Dr. Gáspár László kitért ars poetikájára, amit egyetlen szóval jellemzett: szolgálat.  Ezt kibontva a nemzetgazdaság, az egyetem és a hallgatók szolgálatát emelte ki. „Megpróbáltam világossá tenni diákjaimnak, hogy önmagával a diplomával még nem lesznek értelmiségiek. Értelmiségivé akkor válnak, ha nemzetgazdasági szinten és hosszútávon tudnak gondolkodni, amikor pedig dönteniük kell, azt választják, hogy a probléma megoldásán fáradozzanak, nem pedig a probléma részei akarnak lenni” – mondta Dr. Gáspár László.

Dr. Várlaki Péter fiatal tanársegédként kezdte oktatói pályáját a Győrbe frissen települt főiskolán. Évtizedekkel később az MTA doktoraként, egyetemi tanárként  tért vissza, a már egyetemmé vált intézménybe. Tudományos tapasztalataival járult hozzá a közlekedési szak fejlesztéséhez, a doktori iskola oktatóinak tudományos előrehaladásához, 2017-től az egyetem professzor emeritusa.

Dr. Várlaki Péter beszélt a győri felsőoktatás kialakulásáról, történetéről, különleges hangulatáról, interdiszciplinaritásáról, kiteljesedéséről, ami ezt követően is folytatódik, és „a Széchenyi István Egyetem csodálatos jövő elé néz”.

 

Dr. Várlaki Péter, a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktora.

A tiszteletbeli doktorrá avatást a címzetes egyetemi oktatói címek átadása követte. A Széchenyi István Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docens címet adományozott olyan külső szakembereknek, akik kiemelkedő szakmai tevékenységük mellett hosszabb időn át jelentős mértékben segítették az egyetem oktatási tevékenységét. Moór Gyula gépészmérnök (IKARUS Karosszéria és Járműgyár) az egyetemen az óratartás mellett diplomatervek témavezetési és bírálói feladatait is rendszeresen ellátta, és az államvizsga bizottságok tagjává vált. Németh Péter, a győri ComTech Kft. fejlesztésvezető-helyettese 2001 óta külső konzulensként segít a hallgatók szakdolgozatának, diplomamunkájának elkészítésében, és az oktatásba is bekapcsolódott, valamint megalapította a Honfy József Rádióamatőr Klubot. Óberling József, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője és egyben az ORFK-OBB ügyvezető elnöke a Széchenyi István Egyetemhez több szálon is kötődik: a még főiskolaként működő intézményben közlekedésbiztonsági fakultáción tartott előadásokat, majd az egyetem megalakulása óta részt vesz a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék államvizsga bizottságainak munkájában, az ORFK-OBB pedig évek óta kutatási feladatokkal bízza meg az egyetemet. Sárdi Tibor két évtizede, pénzügyi szakemberként meghatározó résztvevője a közgazdász képzésnek. Számos tantárgy keretében meghívott előadóként és jegyzet szerzőjeként, valamint szakdolgozatok bírálójaként és záróvizsga bizottságok tagjaként is számíthat az egyetem a szakértelmére.

A Művészeti Kar hallgatóinak – Csikár Enikő hegedű, Kovács Lili gordonka, Dorotovics Ádám zongora – mély átélésű koncertje után az ünnepi szenátusi ülés doktoravatással folytatódott. Az egyetem öt különböző karáról tizennyolcan vehették át doktori oklevelüket: Nyakas Levente, Bódis Tamás, Hencz Csaba Imre, Wolf Ákos, Katona József, Albert Tóth Attila, Gombos Szandra, Kovács Előd Péter, Lévai András, Máté Tünde, Nick Gábor András, Páthy Ádám, Printz-Markó Erzsébet, Uszkai Andrea, Domonkos Zsolt, Forró-Rózsa Eszter, Kovács Endre József, Thieu Ngoc Lan Phuong.

Habilitációs oklevelet vehetett át Dr. Fekete Gusztáv, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docense, Dr. Juhász Tímea, a Hostlogic Zrt. SAP tanácsadója, Lőrinczné Dr. Bence Edit, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára, és Dr. Jakab Péter Pál, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense. Az ünnepi szenátusi ülés Pedagógus Szolgálati Érdemérem átadásával zárult. Az emberi erőforrások minisztere Dr. Lenkovics Barnabás professzor emeritus számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött négy évtized elismeréseként adományozta az emlékérmet.

 

A doktori fogadalomtétel pillanatai.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.