Uni Inno Kft.

Hivatalos név

Székhely, postai cím, ügyfélszolgálat elérhetősége

Telefonszám

Telefax szám

Elektronikus levélcím

Honlap

 

Uni-Inno Kft.

 

9026 Győr, Egyetem tér 1.

+36-96-503-457

+36-96-503-458

tothe@sze.hu

uni.sze.hu

 

Vezető neve, beosztása

Tóth Eszter, ügyvezető

Ügyfélkapcsolati vezető

Telefonszám

Telefax szám

Elektronikus levélcím

Ügyfélfogadási rend

 

Tóth Eszter, ügyvezető

+36-96-503-457

+36-96-503-458

tothe@sze.hu

Munkanapokon 8-12 óra között

 

A társaság felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

Győri Törvényszék Cégbírósága

9021 Győr, Szent István út 6.

+36-96-508 700

A társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

A hirdetmények és közlemények közzétételének helye

uni.sze.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának helye

Tóth Eszter, ügyvezető

Tel: +36-96-503-457

E-mail: tothe@sze.hu

Az éves beszámoló elérhetősége

uni.sze.hu

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Vezetők és vezető tisztségviselők összesített illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

A társaságnak alkalmazottja nincs.

Az ügyvezető összesített illetménye 1.200.000 Ft /év megbízási díj.Egyéb juttatásban és költségtérítésben nem részesül.  

Események

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
FRENÁK PÁL WORKSHOP 2019 2019. május 20. 14:00 - 16:30
Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00