Újabb klaszterrel gyarapodott a Nyugat-dunántúli régió

(Forrás: www.hircity.hu, 2008.08.26.)
 
Augusztus 26-án, Szombathelyen 30 alapítóval alakult meg a Pannon IT Klaszter. A gazdasági tömörülés a régió minden IT vállalkozása és intézménye felé nyitott.  

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által az elmúlt évben megrendezett szakmai találkozókon felmerült az igény egy regionális hálózati együttműködés létrehozására az informatikai szektorhoz kapcsolódóan is. Az Ügynökség segítséget nyújtott az info-kommunikációs ágazatban működő vállalkozások számára az első partnerségi találkozók és kezdő lépések megtételéhez a hálózati együttműködésük terén, amely aztán elvezetett egy regionális klaszter kialakításához is.

Az újonnan alakuló regionális IT/ICT klaszter a régió minden IT szektorbeli versenyképes vállalkozója, intézménye felé nyitott, szolgáltatásait a térség fejlődése érdekében minden itt működő, munkahelyeket fenntartó és munkahelyeket teremtő gazdasági szereplő számára – kölcsönösségi alapon –elérhetővé teszi. A későbbiekben bekapcsolódhatnak a régió területén kívül működő vállalkozások, egyéb intézmények és szervezetek is, amennyiben azok a klaszter által kitűzött és felvállalt célokat elfogadják.

Az alapító tagok elsődlegesen a KKV-k köréből kerültek ki, „egymás tevékenységét inkább kiegészítő, mint egymással rivalizáló informatikai cégek” alkotják a klaszter magját. Ennek megfelelően az alapító tagok között helyet kaphatnak a forgalmazók és eszköz-, valamint megoldásszállítók, akár a rendszerüzemeltetéssel vagy szoftverfejlesztéssel foglalkozók, informatikát oktatók vagy alkalmazók, hardver közeli fejlesztők, úgymint az IT biztonsággal vagy tanácsadói feladatokat ellátók, az elektronikus azonosítással vagy beléptető rendszerekkel foglalkozók, a hálózat építők, vagy a designkészítésre fókuszáló, netán a vállalatirányítás vagy az informatika HR területén működő cégek.

Az eltérő tevékenységek sokszínűségéből adódó szélesebb kínálat éppen úgy a fejlődést szolgálja, mint az azonos tevékenységet végző vállalkozások műszaki, gazdasági potenciáljának nagyobb projektek megvalósítása érdekében történő, eseti egyesítése. Mindez lehetőséget nyújt a régión belüli informatikai projektek Nyugat-Dunántúlon tartására és a régión, illetve az országhatáron túli lehetőségek jobb kihasználására. Ennek elősegítésére a klaszter   többek közt – önálló webportál létrehozásával   segíti tagjai önálló, illetve integrált szolgáltatásainak átfogó bemutatását, illetve biztosítja az azokhoz történő hozzáférést.

A meghatározó alapítók mellett elsődlegesen olyan cégek, intézmények léptek szövetségre, akik korábban is együttműködtek úgy a pályázati munkában, mint napi, üzleti tevékenységük során. Egy ilyen szervezet, Vas megye és Szombathely Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Vállalkozói Központja látja el a klasztermenedzsment feladatokat is.


 

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.