Újabb kiváló hallgatók az Universitas ösztöndíjprogramjában

Vonzó lehetőségnek tartják a cégek, hogy részt vehetnek az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjprogramjában, mert a tehetséggondozás a munkaerőutánpótlás egyik fontos záloga napjainkban. Az alapítvány húsz éve folyamatosan elismeri azoknak a hallgatóknak és oktatóknak a munkáját, akik tanulmányaikban, tudományos tevékenységükben kiemelkedően teljesítenek.

Győr, 2018. március 26. – SZEhírek

Dr. Szekeres Tamás, az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

Az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjátadó ünnepségén bejelentették, hogy ebben a szemeszterben húsz hallgató részesül összesen 3,2 millió forint ösztöndíjban a Széchenyi István Egyetemen. Mindez nem volna lehetséges a programhoz anyagi forrást biztosító támogatók nélkül. Dr. Szekeres Tamás, az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumi elnöke megköszönte a cégek hozzájárulását a tehetséggondozáshoz. Felidézte az idén ötven éves Széchenyi István Egyetem mérföldköveit, és a kiválóság szerepét, fontosságát hangsúlyozta a campus mindennapjaiban. „Egy egyetem életében az a legfontosabb, hogy olyan hallgatói legyenek, akik öregbítik a hírnevét. Önök közéjük tartoznak. Gratulálok ahhoz, hogy elnyertek egy-egy ösztöndíjat munkájuk jutalmául, és sok sikert kívánok az egyetem utáni évekhez is, amikor a diplomájukat hasznosítani fogják” – fordult a díjazott hallgatókhoz a kuratórium elnöke.

 Az ünnepségen az adományozó cégek képviselői gratuláltak az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak. Az Antenna Hungária Zrt. és a Széchenyi István Egyetem 2017-ben kötött együttműködési megállapodást, melynek részeként az Antenna Hungária ösztöndíjjal segíti a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók munkáját.  Az ösztöndíjakat a társaság képviseletében Árki Zsolt fejlesztési igazgató adta át.

„Az Antenna Hungáriánál mindig is szívesen támogattuk a hallgatókat és foglalkozunk velük, mert személyesen is hiszek abban, hogy így tudjuk a saját munkaerő utánpótlásunkat a lehető legjobban biztosítani” – mondta a fejlesztési igazgató, és gratulált az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak.   

 

Az Antenna Hungária képviseletében Árki Zsolt gratulált az új ösztöndíjasoknak.

Az Antenna Hungária az ösztöndíj alapító cégek közül egyedüliként külön ösztöndíjjal ismeri el a PhD tanulmányokat folytató hallgatók munkáját, akik már most is fontos szerepet töltenek be az oktatásban, a kutatásban, így munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a jövő mérnökeinek képzéséhez. Két PhD hallgató részesült az 5 hónapra szóló, havi 90.000 forintot jelentő ösztöndíjban. Liszi Máté és Prukner Péter, a multidiszciplináris műszaki tudományi doktori iskola hallgatói. Antenna Hungária ösztöndíjat kapott továbbá öt hónap időtartamra, havi 30.000 Ft összegben négy széchenyis Bsc hallgató. Szögi Róbert, Takács Olivér Zoltán, Lukács Balázs és Szalai Bálint villamosmérnöknek készülnek.

A Pannon-Work Iskolaszövetkezet alapítása óta elkötelezett a Széchenyi István Egyetem hallgatói iránt. Vezetője egykor hallgatója volt az egyetem jogelőd intézményének. A Pannon-Work Ösztöndíjat 2006-ban alapította meg az iskolaszövetkezet, és mára több, mint 120 hallgató kapott tanulmányaihoz támogatást. Az ösztöndíjat azok a hallgatók nyerhetik el, akik a jó tanulmányi eredményeik mellett az Iskolaszövetkezetben diákmunkát is vállalnak. A Pannon-Work nevében a díjazottaknak Molnár Albert igazgatósági tag gratulált.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek most már hosszú évek óta. Az az ösztöndíj, amit mi adunk, nem csupán pénzbeni juttatást jelent, hanem kapcsolati tőkét is ad a hallgatóknak. Közel 450 céggel állunk kapcsolatban, és ez a kapcsolatrendszer a karrierlehetőségekben is segítheti az ösztöndíjasokat” – mondta Molnár Albert.

 

A Pannon-Work kapcsolati tőkét is ad az ösztöndíjak mellé Molnár Albert szerint.

A Pannon-Work ösztöndíjat ebben a félévben 4 hallgató érdemelhette ki, 5 hónapra, havi10.000 Ftösszegben. A díjazottak a Pannon-Worktől egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek. Lengyel Nóra Katalin gyógypedagógia, Németh Erzsébet emberi erőforrás tanácsadó, Varga Liza gazdálkodás és menedzsment, és Sasvári Tamara gyógypedagógia szakos hallgatók nyerték el a Pannon-Work ösztöndíjat.

A Waberer’s cégcsoport 2001. januárjában indította útnak azt a támogatási programot, amelynek keretében most 29. alkalommal részesül a Széchenyi István Egyetem tíz hallgatója öt hónapon keresztül havonta 30.000 Ft ösztöndíjban. Az ösztöndíj alapítója, Wáberer György az intézmény hallgatója volt, és ezzel kívánta kimutatni Alma Matere iránti elkötelezettségét és ösztönözni a hallgatókat a logisztikai és szállítmányozási tanulmányok irányába. A társaság jelenlegi tulajdonosai, vezetői megőrizték ezt a hagyományt. Az ösztöndíjat azok a hallgatók kaphatják meg, akik a közlekedéshez, szállítmányozáshoz kötődően folytatják tanulmányaikat, és nem csak kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, nyelvtudással rendelkeznek, de emellett szakmai és közéleti tevékenységet is végeznek

Az ösztöndíjakat a társaság képviseletében Túri Péter HR igazgató adta át. „Azt gondolom, hogy jelentősen megváltozott a munkaerőpiac és a munkaerő helyzete is napjainkban. Ebből a szempontból önök egy szerencsés generáció képviselői, hiszen nagyon sok vállalat szeretne minél képzettebb és minél érdeklődőbb munkavállalókat magához vonzani, de ez manapság egyre nehezebben megy. Azok a cégek lesznek sikeresek a jövőben, amelyek a megfelelő időben elkezdik a kapcsolatépítést. Számunkra nem is volt kérdés, hogy az ösztöndíjprogramot támogatni és folytatni kívánjuk” - mondta Túri Péter.

Waberer’s ösztöndíjas lett Erős Csilla logisztikai menedzsment, Farkas Alexandra műszaki menedzser, Fettik Rebeka Mária logisztikai mérnök, Gubicza Melinda logisztikai menedzsment, Háklár Nóra logisztikai mérnök, Haszon Melinda Erzsébet logisztikai mérnök, Kárpáti Ágnes logisztikai mérnök, Katona Anasztázia ellátásilánc-menedzsment, Németh Zsófia logisztikai mérnök, Süslecz Henriette logisztikai menedzsment szakos hallgató.

 

A Waberer’s cégcsoport immáron a 29. alkalommal vesz részt a támogatási programban. Túri György HR-igazgató az új ösztöndíjasokkal.

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00