Új turisztikai tankönyveket fejlesztettek

Már elérhetők a Széchenyi István Egyetem e-learning felületén azok a tankönyvek, amelyeket a Turizmus Tanszék fejlesztett egy európai uniós projekt során, nemzetközi együttműködés keretében. Ezeket nemcsak Magyarországon, hanem romániai magyar nyelvű képzésekben is használni fogják.

Győr, 2019. november 26. – SZEhírek, Hancz Gábor, fotó: Májer Csaba József


A Széchenyi-egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának Turizmus tanszéke egy EFOP 3.4.3-as uniós projekt keretében megbízást kapott arra, hogy a felsőoktatási szakképzésben alkalmazható tankönyveket fejlesszen. A végeredményt a Turisztikai képzések a Kárpát-medencében címet viselő konferencián mutatták be nemrégiben Győrben.

Dr. Happ Éva elmondása szerint a konferencia célja az volt, hogy minél szélesebb körben megismertessék a tananyagokat.

Dr. Happ Éva tanszékvezető kérdésünkre elmondta: a projektet határon túli partnerrel, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel együtt valósították meg. Három nagy témakörről írtak három tankönyvet a Turizmus Tanszék, a Marketing és Menedzsment Tanszék, valamint az erdélyi intézmény oktatói: a turisztikai infrastruktúráról és szuprastruktúráról, a turisztikai kínálat alapjairól és a vonzerőkről, valamint a marketingkommunikációról a turizmusban. Az utóbbihoz készült egy esettanulmány is, amit ugyancsak jól tudnak majd használni az oktatásban.

„A projekt előkészítésekor helyzetelemzést végeztünk, és azt állapítottuk meg, hogy sem Magyarországon, sem romániai magyar nyelvű képzésekben nem állnak rendelkezésre ilyen típusú tananyagok, amelyek pedig a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók számára fontosak lehetnek. Megírásuk után megtörtént a lektorálásuk, s már el is érhetők a Széchenyi-egyetem e-learning felületén, így a jövő februárban kezdődő szemeszterben már használhatók lesznek – fejtette ki a tanszékvezető. – A konferencia célja az volt, hogy minél szélesebb körben megismertessük az új, gyakorlatorientált, sok példát tartalmazó tananyagokat a kollégákkal, a más intézményekből érkező oktatókkal és a hallgatókkal.”

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00