Új tudástranszfer: Külső Tanszéket alapított az Audi és a Széchenyi-egyetem

A Széchenyi István Egyetem Szenátusának egyhangú támogatásával az Audi Hungaria Zrt-vel (AH) kötött együttműködési megállapodás alapján Külső Tanszék jöhet létre. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére megvalósuló Audi Hungaria Külső Tanszék célja, hogy elősegítse a tudástranszfert, az egyetemi és az ipari know-how és kultúra szimbiózisával ösztönözze az innovációt és a gyakorlatorientált képzést.

Győr, 2019. június 11.. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Prof. Dr. Földesi Péter rektor köszöntötte a szenátusi ülésen megjelent Audi-küldöttséget. Elmondta, hogy az egyetemet mind szorosabb kapcsolat fűzi az Audi Hungariához, az első közös tanszék  létrehozásától az AH tanszékcsoporton át az önálló karig és a Menedzsment Campushoz kötődő együttműködésekig. Most pedig egy új, közös alapítású Külső Tanszék valósulhat meg.

 

Az aláírók, Dr. Knáb Erzsébet és Prof. Dr. Földesi Péter, Dr. Hanula Barna és Dr. Csóka János társaságában.

Dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja előterjesztésében kitért arra, hogy a Külső Tanszék a két szervezet kapcsolatában széles spektrumú együttműködést támogathat, Dr. Csóka János személyében pedig a termelést, fejlesztést és az akadémiai szférát egyaránt jól ismerő szakember kerül a tanszék élére.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy az Audi és a Széchenyi-egyetem közötti eddigi együttműködések kivétel nélkül jó döntések eredményeként születtek meg, alapot adva az Audi Külső Tanszék megvalósításának. Az audis mérnökök fele a győri egyetemen végzett, és dolgozik sikeresen az Audi Hungariánál. A Külső Tanszék egy újabb tudástranszfer megvalósulását jelentheti az elméleti egyetemi tudás, és a termelésben, fejlesztésben szerzett tapasztalat összekapcsolásával.  Az új, intézményesített együttműködés még jövőképesebbé teheti Győr városát, az egyetem-Audi tandemet, közös válaszokat adhat a tudomány kihívásaira, és gyümölcsöző lehet az itt végzett fiatalok, kutatók számára egyaránt. „Hiszek abban, hogy a mi egyetemünk és az Audi Hungaria ezt követően is jövőbe mutató megoldásokat fog találni” – hangsúlyozta Dr. Knáb Erzsébet.  

Dr. Filep Bálint kancellár szerint a Külső Tanszék innovatív megoldásként sok új lehetőséget teremthet. Az egyetem biztosítani fogja a működési feltételeket. A szenátus az előterjesztést változatlan formában, egyhangúlag elfogadva jóváhagyta az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar kezdeményezésére az Audi Hungaria Külső Tanszék létrehozását, amelynek az AH területén található Kísérleti Motorgyártó Központ (MAC) ad otthont.

 

Dr. Filep Bálint, Dr. Knáb Erzsébet és Dr. Lukács Eszter a szenátusi ülésen.

Dr. Csóka János, az Audi Hungaria Kísérleti Motorgyártó Központjának vezetője a SZEhírek kérdésére elmondta, hogy miután gépészmérnökként végzett, a diploma után is magához vonzotta az egyetemi légkör. Azok után pedig, hogy az iparban is sokféle területen megfordult, most bezárul a kör, és újra szorosabb kapcsolatba kerülhet az akadémiai szférával. „A Külső Tanszéket együtt fogja megtölteni tartalommal az egyetem és az Audi. Szeptembertől szeretnénk rugalmasan beilleszkedni az oktatás gyakorlati részébe, az Audi Hungariánál biztosítva ehhez az egyedülálló feltételeket” – mondta Csóka János, aki a kísérleti motorok gyártásának területén dolgozik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ők az elsők, akik vasban-fémben megvalósítják a fejlesztők, gyártástervezők rajzasztalon és digitális technológiával átgondolt elképzeléseit. Erről a területről is szerezhetnek ismereteket az Audi Külső Tanszéken a széchenyis hallgatók.

A Dr. Knáb Erzsébet és Prof. Dr. Földesi Péter által aláírt együttműködési megállapodás olyan közös oktatási (elméleti és gyakorlati képzés) valamint kutatásfejlesztési témákra terjed ki, mint például a korszerű jármű- és járműhajtás technológiák fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának egyre magasabb szintű kialakítása. A Külső Tanszék célja, hogy elősegítse a tudástranszfert, az egyetemi és az ipari know-how és kultúra szimbiózisával ösztönözze az innovációt, a gyakorlatorientált képzést, valamint segítse a kapcsolatok elmélyítését.

A Külső Tanszék oktatói olyan gyakorlati szakemberek lesznek, akik előadások, kihelyezett gyakorlatok tartásában, a gépészmérnöki, járműmérnöki, villamosmérnöki alap és mesterszakok képzésében, a duális felsőfokú képzés közös gondozásában, fejlesztésében, diplomadolgozati, tudományos kutatási témák kiírásában, témavezetésében, a Tudományos Diákköri Tanács munkájának támogatásában, és tananyagfejlesztésben vesznek részt a még gyakorlatiasabb mérnökképzés érdekében.

Pillanatkép a szenátusi ülésről.

 

Egyhangú igennel szavazott a Szenátus a Külső Tanszékről.

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00