Új irányokat kapott az Apáczai Csere János Kar

Győr az a város, ahol a jövő épül. Ugyanígy a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán a jövő iskoláinak képeznek pedagógusokat, illetve szociális munkásokat, szociológusokat, nemzetközi kapcsolatok szakértőket, emberi erőforrás tanácsadókat és kulturális szakembereket. Nagyon sokat változott, fejlődött, új irányokat is kapott a korábbi tanítóképző főiskola, ami két éve integrálódott a Széchenyi István Egyetembe.

„Az első ilyen nagy változás, hogy a kilenc szakunkból szigorúan véve csak háromban folyik pedagógusképzés, ami persze továbbra is meghatározó lesz nálunk, de nagyon erős vonal lett idő közben a társadalomtudomány, és már a bölcsészettudomány csírái is megjelentek az Apáczai Karon” – mondja Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia tanszékvezető egyetemi tanár, dékán. „Újratervezés, újragondolás”. Ezt választottuk mottónak a megújult kari vezetésben. A hagyományainkat, tradícióinkat megőrizzük, de közben tovább is kell lépnünk, és az új utak keresése minden szakunkon folyamatos lett. A tanítóképzésünkben például megjelent az iskolakert koncepció, ami tőlünk nyugatra újra nagyon divatos, és a háború előtt még Magyarországon is gyakorlat volt. Ugyanígy óriási sikere van a tíz éve bevezetett erdőpedagógiának, ami még mindig egyedülállónak számít a hazai pedagógusképzésben. A környezeti nevelés, a fenntarthatóság hívószó a fiataloknak” – mondja a kar dékánja.

Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia dékán a hagyományokra építve új arculatot és irányvonalat is adott az Apáczai Karnak. 

A másik, pedagógusképzésben fontos alapszak a gyógypedagógusképzés, ami nagy létszámmal és megújult oktatógárdával folyik a karon. A társadalomtudományi képzésekben pedig, az újratervezés és az újragondolás jegyében tavaly egy új szak is indult, a szociológia alapszak, nagyon pozitív hallgatói visszajelzésekkel. A magyar nyelvű nemzetközi tanulmányok alapképzési szak mellett 2017 őszén debütált az angol nyelvű, nemzetközi tanulmányok alapszak, amin jelenleg külföldi hallgatók tanulnak, de nyitott a magyar diákok előtt is. Az angol nyelvű mesterszakok után ez az alapszak indult először angol nyelven. A szociálpedagógia és a szociális munka már korábbról létező szakok, de itt is nagyon fontos fejlesztések történtek. Erősen gyakorlatorientált két képzésről van szó, és kiváló partneri kapcsolatokat épített ki az Apáczai kar a szociális intézményekkel.

Óriási sikere van a tíz éve bevezetett erdőpedagógiának.

Az alapszakokon túl a hallgatók három mesterszak, az emberi erőforrás tanácsadó, a kulturális mediáció és a közösségi és civil tanulmányok mesterszak közül választhatnak. És már egy tizedik szak is körvonalazódik, a közösségszervezés alapszak, így a nappali, a levelező és szakirányú továbbképzéseket is figyelembe véve ezerötszázas hallgatói létszámmal büszkélkedik az Apáczai Csere János Kar.

„Ami pedig a végzős hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit illeti, ugyanaz mondható el karunkra, mint a Széchenyi István Egyetemre általában. Hogy találnak munkát a diplomásaink, az teljesen természetes, de még fontosabb, hogy a végzettségüknek, a tanult szakjuknak megfelelően is el tudnak helyezkedni. Nagyon rövid időn, egy-három hónapon belül a végzősök több mint kilencven százaléka megfelelő álláshoz jut, és ez igaz minden szakunkra” - mondja Ablonczyné Mihályka Lívia, aki szerint a hallgatóknak adott útravaló nagyon fontos része, hogy diákjaik a tanórákon kívül is elmélyülhetnek a Széchenyi István Egyetemen töltött évek alatt a választott szakterületükben. „Ide tartozik, hogy két kiváló szakkollégium is működik a karunkon. Az egyik vizuális neveléssel foglalkozik, ez a művészeti szakkollégium, ahol nemzetközileg elismert művészek, akik oktató kollégáink is egyben, különböző kurzusokat, konzultációkat tartanak, előadásokat szerveznek. Fontos tudni ezekről a kollégákról, hogy nem csak a művészetekben, hanem a pedagógiai szakmódszerekben is járatosak. Fel tudják készíteni a hallgatót arra, hogyan lehet felébreszteni majd a kisdiákok érdeklődését a vizuális művészetek iránt. A másik szakkollégiumunk, a Barsi Ernő Szakkollégium néprajzzal, néphagyományokkal, a határon túli magyarsággal foglalkozik. Kialakulóban van egy harmadik szakkollégium is, ami lehetőséget fog adni a társadalmi és politikai problémák iránt érdeklődő nemzetközi tanulmányok és szociológia szakos hallgatóknak arra, hogy bizonyos témákban jobban elmélyülhessenek” – hangsúlyozza a dékán.

Ha pedig már kicsit tudományos vizekre eveztünk, nem maradhat ki krónikánkból a kar védjegyének számító, immáron huszonegyedik alkalommal megrendezett Apáczai Napok nemzetközi konferencia, ahol a felsőoktatás színe-java képviselteti magát. Hasonlóan izgalmas workshopot rendez évente visszatérően az Apáczai Kar a nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók részére. Sok országból érkeznek résztvevők ilyenkor Győrbe Kanadától Ausztrálián át Dél-Amerikáig, a cél pedig, hogy a kint élő magyar gyökerű szülők gyermekei ne veszítsék el anyanyelvüket, kulturális identitásukat. A szervező egyesületek a kar hallgatóit is várják önkéntes munkára a kinti magyar iskolákba. Szállásuk, ellátásuk költségeit fedezik, és jelképes összeggel hálálják meg munkájukat. Ugyanígy a kar oktatói és hallgatói a huzamosabb ideig külhonban dolgozó magyar szülők gyermekeinek oktatásában is segítenek, hogy ők se veszítsék el magyarságukat, gyökereiket.

Így ötvöződik tehát a múlt és a jövő, a hagyományok és a modernitás, így a digitális térben történő tanulás lehetősége az Apáczai Csere János Karon, ahol a gazdasági élettel, a mindennapok gyakorlatával is egyre szorosabb kapcsolatot építenek ki. Jó példa volt erre, hogy zsúfolásig megtelt az előadóterem az őszi félévben az Audi Hungária kommunikációs vezetőinek kurzusán. Czechmeister Mónika és Lőre Péter a kríziskommunikációtól a vállalati belső kommunikáción át a kormányzati kapcsolatokig, lobbitevékenységig vezette végig a diákokat a kommunikáció színterein a nemzetközi tanulmányok alapképzés programjába beépítve. Számos példa jelzi tehát a külvilágnak, hogy az a bizonyos újratervezés, újragondolás nagyon sikeresen indult az Apáczain, és egy hallgatóbarát kar várja kilenc vonzó szakterületére a diákokat.

 Nemzetközi Tanulmányok Szakos magyar és külföldi hallgatók az Audi Hungáriánál tett látogatásukon. 

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.