Testnevelés és sport

Illetékes szervezeti egység: Testnevelési és Sportközpont (TSK)

Szervezeti egység vezetője: Dr. Gyömörei Tamás TSK vezető

Elérhetőség: testneveles@sze.hu, +36 (96) 613-536, Egyetemi Sportcsarnok II. emelet

Honlap: http://tsk.sze.hu/fooldal

A Széchenyi István Egyetem valamennyi szakán testnevelés tantárgyból négy tanulmányi félévben tantervi követelmény írja elő a félévi aláírás megszerzését. Az aláírás feltétele a félév elején vállalt követelmény teljesítése. A testnevelés tantárgy oktatását és a szabadidősport szervezését a Testnevelési és Sportközpont látja el. Ez a szabály viszont csak az újonnan felvételre kerülő hallgatók esetében kerül bevezetésre (2015/16 tanév tavaszi félévétől), a már jogviszonnyal rendelkező hallgatókra nem vonatkozik.

A Sportközpont feladata a hallgatók egészséges életmódra nevelése érdekében:

 • Ellátja a Testnevelés tantárgy szakmai felügyeletét.
 • Megállapítja a tantárgykövetelményeket.
 • Felkészíti a hallgatókat a követelmények teljesítésére.
 • Ellenőrzi a követelmények teljesítését.
 • Lehetőséget biztosít a hallgatók körében végzett fittségi vizsgálatokra.
 • Az egyetemi sportlétesítmények jó kihasználásával biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy a hallgatók korszerű kezdeményezéseikhez igazodó programokból választhassanak.

A tantárgyi követelmények:

 • úszás (kódja: ts01) 
 • erőgyakorlat (kódja: ts02) 
 • aerob állóképesség (kódja: ts03) 
 • sportági ismeretek (kódja: ts04)

A jelölt követelmények felmenő rendszerben kerülnek alkalmazásra.

Tudnivalók a tantárgyi követelmények teljesítéséhez

A követelményeket - félévenként egyet-egyet - tetszőleges sorrendben a képzési időben kell teljesíteni, amit a Testnevelési és Sportközpont (TSK) az e-leckekönyvben ( NEPTUN rendszerben )„aláírva” bejegyzéssel igazol. Az órarendben rögzített testnevelés foglalkozásokon a testnevelő tanárok részben segítséget nyújtanak a felkészüléshez, részben ellenőrzik a választott követelmény teljesítését. A záróvizsgára bocsátás feltétele mind a négy követelmény teljesítése képzési ideje során. Ha a hallgató egészségügyi vizsgálatának eredménye azt indokolja, akkor részére a TSK egyéni követelményeket állapít meg, vagy gyógytestnevelési foglalkozást ír elő.

Felmentés

A követelmények alól felmentés, vagy valamelyik követelmény helyettesítése csak szakorvos által kiállított igazolással fogadható el. Az igazolást a szorgalmi időszak ötödik hetéig, a teljesítés megkezdésekor kell benyújtani a testnevelő tanárnak.

Az úszás követelmény kivételével a tantárgyi követelmények alól mentesül az a hallgató, aki

 • a Széchenyi ESE valamelyik szakosztályának igazolt sportolója, és a félév elismerését edzője javasolja.
 • bármely sportegyesületben versenyszerűen sportol és ezt a szorgalmi időszak folyamán mérkőzés, vagy versenyjegyzőkönyvvel a TSK-n igazolja.

Azok a hallgatók, akik a TSK által kínált lehetőségek között nem szereplő sporttevékenységet végeznek, igazolással a TSK vezetőjénél kérhetik a testnevelés követelmény elfogadását.

A győri campus területén az alábbi sportolásra alkalmas helyek találhatóak:

 • Edzőcsarnok (3 részre osztható),
 • Szabadtéri kézilabda és kosárlabda pálya villanyvilágítással,
 • Csónaktároló,
 • Ergometriás laboratórium, 
 • Egyetemi Csarnok (2 részre osztható, erősítő- és kardio teremmel)

 Kollégiumi szabadtéri pályák

 • kézilabdapálya, kosárlabdapálya (aszfaltborítású)

A Körtöltés úti Sporttelep: (nyitva tartás 12-20.00 óráig)

 • kondicionáló terem,
 • küzdősport terem,
 • füves labdarúgópálya villanyvilágítással, atlétikai pályával,
 • 2 aszfaltborítású kézilabdapálya

Petz Lajos  Egészségtudományi és Szociális Intézet tornaterme kondicionáló helyiséggel 14:30-20:30-ig (Győr, Szent Imre út 28.)

Szabadidősport, sportolási feltételek, és lehetőségek

A testedzéshez, sportoláshoz egyetemünk egyedülálló létesítményhálózattal rendelkezik.
Az Új Edzőcsarnokban a kondicionáló terem és a küzdőtér a szabad kapacitásokban 8:00-21:30 óráig az egyetemi csarnok melletti szabadtéri pályák 22.00-ig várják a hallgatóinkat és munkatársainkat.

A kollégium alatti csónaktárolóból a kajak-kenu órákra órarend szerint, a szabadidős kajakozásra pedig a kiírás szerint kölcsönözhetőek kajakok és kenuk. (részletek az "Órarendek" és a "Letöltések" menüpontban megtalálhatók).

A 2002-től üzemelő Városi Egyetemi Csarnokban a labdajátékok mellett az aerobik, callanetics, pilates is helyet kapnak. Az egyetemi csarnok hétköznaponként 8-16 óráig testnevelési foglalkozásokra és hallgatói szabadidős sportfoglalkozásokra is hallgatóink rendelkezésére áll. A csarnok második emeletén található erőfejlesztő-, és kardio-terem reggel 8:00- 21:30 óráig tart nyitva.

Sporttelepünkön atlétika, labdarúgó, kézi-, kosár- és teniszpályák mellett kondicionáló, és küzdősport terem várja hallgatóinkat, melyben órarend szerint TRX és kettlebell foglalkozásokat tartunk.  A sporttelep hétköznapokon 12:00-19:30 óráig tart nyitva. A Petz Lajos Intézet kondicionáló-, és tornatermét hétköznaponként 13:30-20:30-ig lehet igénybe venni. A kollégiumi kondicionáló termeket az adott évi beosztás szerint, a Sátoros uszodát  az úszásórák keretein belül lehet igénybe venni. Szertárainkból sportszereket, sportoláshoz szükséges sportfelszereléseket lehet kérni.

Létesítményeinket, tanórán kívüli sportfoglalkozásokhoz egyetemünk hallgatói, dolgozói pártolói díj befizetése ellenében igényelhetik, amelynek féléves díja hallgatóknak 2000 Ft, oktatóknak 5000 Ft. A díjat a beiratkozás időszakában lehet befizetni, amelyet a hallgatói és oktatói kártyára feltöltéssel regisztrálunk.

Versenysport

Egyetemünkön a versenysportot a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete működteti. A sportegyesület a Széchenyi István Egyetem létesítményeinek, a Testnevelési és Sportközpont szakmai hátterének köszönhetően bizonyos sportágakban lehetőséget nyújt hallgatóinknak és ennél nagyobb körben is, a város sportkedvelőinek szabadidejük egészséges eltöltéséhez, a versenysport emelt követelményeit vállalóknak pedig a sportági bajnokságokban való részvételhez.

A Széchenyi István Egyetem a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségnek tagja, ami a magyar felsőoktatás sportéletéhez közvetlen kapcsolatunkat biztosítja.

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.