Diákigazolvány igénylése

A Kormány 362/2011. (XII.30.) rendelete szabályozza a felsőoktatásban használt állandó és ideiglenes diákigazolványok igénylésének menetét.

Tovább olvasom
Letölthető tananyagok

E-learning tananyagok:

ŐSZI FÉLÉV

Finommechanika és optika a járműtechnikában (GKLM_KVTM020)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35374/m/439

Gépjárművek üzemeltetése I. (GKLB_KVTM021)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35179/m/439

Gépjárművek üzemeltetése II.

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35964/m/439

Járműdiagnosztika I. (GKLB_KVTM006)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35181/m/439

Járműdiagnosztika II. (GKLB_KVTM005)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/36128/m/439

Járműfenntartás, diagnosztika LGB_KV007_1/LGB_KV026_1

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35303/m/439

Járműszerkezetek I. (GKLB_KVTM009)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35402/m/439

Járműszerkezetek II. (GKLB_KVTM010) 

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/36173/m/439

Járművek (GKLB_KVTM018)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/33913/m/439

Járművillamosság és elektronika I.(1.rész) (GKLB_KVTM001)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35266/m/439

Járművillamosság és elektronika I.(2.rész) (GKLB_KVTM001)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35267/m/439

Járművillamosság és elektronika II. (GKLB_KVTM019)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/36129/m/439

Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi diagnosztika (GKLM_KVTM007)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35375/m/439

Márkaszervizek és kereskedések (GKLB_KVTM013)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35843/m/439

Műszaki diagnosztika (GKLB_KVTM008)

https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/35186/m/439

Korábbi online jegyzetek:

Gépjármű-diagnosztika

Gépjárművek üzeme I.

További letölthető tananyagok a Letöltések menüből érhetők el!

Tovább olvasom
Szakdolgozat beadásával kapcsolatos tudnivalók

 Kedves államvizsgázó Hallgatók!

2014. májusa óta tanszékünkön a legfrissebb kari államvizsga és szakdolgozati szabályok érvényesek! A részletes tudnivalók itt olvashatók.

A következő dokumentumok szükségesek a szakdolgozat (BSc), illetve diplomamunka (MSc) beadásához (Letöltések\Szakdolgozat, diplomamunka):

Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az új formátumban készítse el a szakdolgozatát, ellenkező esetben azt nem tudjuk elfogadni!

Kérjük, minden esetben figyelje az aktuális hirdetményeinket, a fontos információkért!

További dokumentumok a záróvizsgához.

Tovább olvasom
TDK

A következő helyi Tudományos Diákköri Konferencia 2014 tavaszán lesz. Rövidesen elérhetőek lesznek az aktuális témák.

Bővebb tájékoztatásért keresd a tanszék TDK megbízottját!

Elérhetőség: czegledid@sze.hu

Tovább olvasom
TMDK jelentkezési link

A 2011. november 23-i TMDK-ra a jelentkezési link a http://tud.sze.hu/tmdk
linken érhető el, vagy a következő közvetlen linken:
http://tud.sze.hu/content/index/id/7466

A felület bejelentkezés után válik aktívvá (szeportálos bejelentkezési adatokkal. Akinek nincs ilyen regsiztrációja, Neptun kóddal regisztráljon legyen szíves).

TMDK jelentkezést leadni a Téma ajánlása menüpontban lehet.

Jelentkezés menete:

1. Belépés a http://tud.sze.hu rendszerbe (bal felső rész)
2. http://tud.sze.hu/tmdk oldal betöltése
3. TMDK jelentkezést leadni a Téma ajánlása menüpontban lehet
4. Jelentkezés után a rendszert e-mailt küld a felhasználónak a jelentkezés sikerességéről.
5. Mindenkinek javasoljuk, hogy a Neptunban elenőrizze az e-mail címét, így fog biztosan levelet kapni a regisztrációról
6. A jelentkezés után nem kell semmit kinyomtatni, a rendszer e-mailt küld a konzulensnek, aki e-mailben el tudja fogadni a jelentkezést.

Kérdés esetén keressék Ivány Viktóriát az ivanyv@sze.hu címen.

Tovább olvasom
TMDK információ

TMDK-ra jelentkezni a Téma ajánlása űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezés online történik, az űrlap belépés után válik láthatóvá. A kitöltéshez szükséges tudnivalók a következőek:

Tovább olvasom
30 / 15 / 35 db elégtelen érdemjegy

Image

Tisztelt Hallgató!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17.§ 2) c) pontja értelmében megszűnik a hallgatói jogviszonya annak a hallgatónak, akinek 2010. szeptember 1. után egy adott képzésen összegyűjtött elégtelen és nem megfelelt érdemjegy bejegyzéseinek száma (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) meghaladja

 • az alapképzések esetében a 30-at,
 • a mesterképzések esetében a 15-öt,
 • egységes osztatlan képzések esetében 35-öt,

amennyiben a hallgató nem érte el a képzése mintatantervében meghatározott összkreditszám 80 százalékát.

Tovább olvasom
Finanszírozási forma módosítása (TVSZ 10.§ alapján) - Átsorolási kérelem

 

Finanszírozási forma módosítása

Költségtérítéses vagy önköltséges vagy állami (rész)ösztöndíjas képzésről, államilag támogatott képzésre történő átsorolást

Tovább olvasom
Neptun - SMS szolgáltatás

ImageTisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy az SDA Informatika Zrt. egy új, az Ön kényelmét biztosító SMS szolgáltatást vezetett be, melyről bővebb információt ide kattintva olvashat.

Az SMS szolgáltatás üzemeltetése, karbantartása teljes mértékben az SDA Informatika Zrt. hatásköre, így kérdéseivel, felmerülő problémáival a mellékelt leírásban megadott elérhetőségen kérhet segítséget.

A Széchenyi István Egyetem munkatársait az SMS szolgáltatással kapcsolatban kérjük NE keressék!

Oktatásszervezési Csoport

Tovább olvasom
Erasmus pályázat 2020/21 - Pót meghirdetés bármely szakos hallgatók számára

A Széchenyi István Egyetem 2020/21 tanévre külföldi ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói számára

ERASMUS MOBILITÁSI PÁLYÁZAT 2020/21

Pályázók köre:

Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló bármely szakos és bármely tagozatos hallgató, aki még nem nyújtott be a kezdődő tanévre érvényes Erasmus ösztöndíjpályázatot a Széchenyi István Egyetemen.

Tovább olvasom
témajavaslatok

Szakdolgozat és évfolyamdolgozat témák

Az alábbi témák azokat a tág területeket jelölik, amelyeken belül a konzultációk során a szakdolgozat és az évfolyamdolgozat témája, címe meghatározásra kerül.

Dr. Dávid Lilla

Kriminológia

 • Kábítószerek és bűnözés
 • A prostítúció
 • A női bűnözés kriminológiai jellemzői
 • Agresszió és emberölés
 • "Mikro-terror", családon belüli erőszak
 • Kábítószer-bűnözés és kábítószer-problémával összefüggő kriminológiai kérdések
 • Mediáció

Dr. Domokos Andrea

Évfolyamdolgozati témák:

 •  A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • Az intézkedések alakulása magyar büntetőjogban
 • Mediáció és büntetőjog?

Diplomamunka témakörök:

 •  A büntetőpolitika változásai Magyarországon
 • A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • A magyar büntetőjog szankciórendszere

Dr. Kovács Gábor

Anyagi jog

 • Büntethetőséget kizáró okok
 • Személy elleni bűncselekmények
 • Közegészség elleni bűncselekmények
 • Visszaélés kábítószerrel

Eljárási jog

 • Bizonyítás tárgyköre, annak elméleti megközelítése
 • Szakértő a bünetető eljárási jogban
 • Az egyes bizonyítási eszközök
 • Titkos információgyűjtés

Kriminalisztika

 • Krimináltechnikai eljárások a gyakorlatban
 • Igazságügyi orvosszakértő kriminalisztikai tevékenysége
 • Krimináltechnika és biológia (szerológia, DNS)
 • Krimináltaktika a gyakorlatban (nyomozás tervezése, kihallgatás taktikája)

Dr. Németh Imre

Anyagi jog

 • A sértett beleegyezésének büntetőjogi kédései
 • Az egyéni önrendelkezési jog bünetetőjogi vetületei
 • Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésének büntetőjogi következményei
 • A büntetőjogi szankciórendszer alkotmányos követelményei
 • Az élethez való jog a büntetőjogban, különös tekintettel az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára

Eljárási jog

 • Az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárás alapjai
 • Az ügyészség szerepe az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárásban
 • Nemzetközi védelem a törvénytelen letartóztatásokkal szemben
 • A tisztességes eljárás követelményének teljesítése a mai magyar bünetteő eljárási jogban
 • Az ügyvéd-ügyfél jogviszony bünetteő eljárási kérdései, különös tekintettel a titkos információszerzésre

Dr. Nyitrai Péter

 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés
 • Nemzetközi bűncselekmények dogmatikája
 • Nemzetközi büntetőbíráskodás

Egyéb ajánlott témák

Anyagi jog

 • A Btk. hatálya
 • A büntetőjog elvei
 • Az alkotmányosság kérdései a büntetőjogban
 • Elkobzás, vagyonelkobzás
 • A jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása
 • Európai Unió büntetőjoga
 • Nemzetközi humanitárius jog
 • Nemzetközi büntetőjog

Eljárási jog

 • A sértett eljárásjogi helyzete
 • Tanúvédelem aktuális kérdései
 • A pótmagánvád
 • Vádalku hazai és nemzetközi szabályozása
 • A kényszerintézkedés új szabályai, alternatívák
 • Biztosítási intézkedés, zár alá vétel
 • Ne bis in idem
 • Új eljárási szereplők és új intézmények a Be. kodifikációja tükrében

A felsoroltakon kívül saját kútfőből is lehet témaköröket kitalálni, de konzultálni kell az illetékes oktatókkal.

Tovább olvasom

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Elektronikus ZH nap 2021. március 5.