Tanulmányi hír

témajavaslatok

Szakdolgozat és évfolyamdolgozat témák

Az alábbi témák azokat a tág területeket jelölik, amelyeken belül a konzultációk során a szakdolgozat és az évfolyamdolgozat témája, címe meghatározásra kerül.

Dr. Dávid Lilla

Kriminológia

 • Kábítószerek és bűnözés
 • A prostítúció
 • A női bűnözés kriminológiai jellemzői
 • Agresszió és emberölés
 • "Mikro-terror", családon belüli erőszak
 • Kábítószer-bűnözés és kábítószer-problémával összefüggő kriminológiai kérdések
 • Mediáció

Dr. Domokos Andrea

Évfolyamdolgozati témák:

 •  A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • Az intézkedések alakulása magyar büntetőjogban
 • Mediáció és büntetőjog?

Diplomamunka témakörök:

 •  A büntetőpolitika változásai Magyarországon
 • A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • A magyar büntetőjog szankciórendszere

Dr. Kovács Gábor

Anyagi jog

 • Büntethetőséget kizáró okok
 • Személy elleni bűncselekmények
 • Közegészség elleni bűncselekmények
 • Visszaélés kábítószerrel

Eljárási jog

 • Bizonyítás tárgyköre, annak elméleti megközelítése
 • Szakértő a bünetető eljárási jogban
 • Az egyes bizonyítási eszközök
 • Titkos információgyűjtés

Kriminalisztika

 • Krimináltechnikai eljárások a gyakorlatban
 • Igazságügyi orvosszakértő kriminalisztikai tevékenysége
 • Krimináltechnika és biológia (szerológia, DNS)
 • Krimináltaktika a gyakorlatban (nyomozás tervezése, kihallgatás taktikája)

Dr. Németh Imre

Anyagi jog

 • A sértett beleegyezésének büntetőjogi kédései
 • Az egyéni önrendelkezési jog bünetetőjogi vetületei
 • Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésének büntetőjogi következményei
 • A büntetőjogi szankciórendszer alkotmányos követelményei
 • Az élethez való jog a büntetőjogban, különös tekintettel az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára

Eljárási jog

 • Az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárás alapjai
 • Az ügyészség szerepe az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárásban
 • Nemzetközi védelem a törvénytelen letartóztatásokkal szemben
 • A tisztességes eljárás követelményének teljesítése a mai magyar bünetteő eljárási jogban
 • Az ügyvéd-ügyfél jogviszony bünetteő eljárási kérdései, különös tekintettel a titkos információszerzésre

Dr. Nyitrai Péter

 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés
 • Nemzetközi bűncselekmények dogmatikája
 • Nemzetközi büntetőbíráskodás

Egyéb ajánlott témák

Anyagi jog

 • A Btk. hatálya
 • A büntetőjog elvei
 • Az alkotmányosság kérdései a büntetőjogban
 • Elkobzás, vagyonelkobzás
 • A jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása
 • Európai Unió büntetőjoga
 • Nemzetközi humanitárius jog
 • Nemzetközi büntetőjog

Eljárási jog

 • A sértett eljárásjogi helyzete
 • Tanúvédelem aktuális kérdései
 • A pótmagánvád
 • Vádalku hazai és nemzetközi szabályozása
 • A kényszerintézkedés új szabályai, alternatívák
 • Biztosítási intézkedés, zár alá vétel
 • Ne bis in idem
 • Új eljárási szereplők és új intézmények a Be. kodifikációja tükrében

A felsoroltakon kívül saját kútfőből is lehet témaköröket kitalálni, de konzultálni kell az illetékes oktatókkal.

Tovább olvasom
Neptun - SMS szolgáltatás

ImageTisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy az SDA Informatika Zrt. egy új, az Ön kényelmét biztosító SMS szolgáltatást vezetett be, melyről bővebb információt ide kattintva olvashat.

Az SMS szolgáltatás üzemeltetése, karbantartása teljes mértékben az SDA Informatika Zrt. hatásköre, így kérdéseivel, felmerülő problémáival a mellékelt leírásban megadott elérhetőségen kérhet segítséget.

A Széchenyi István Egyetem munkatársait az SMS szolgáltatással kapcsolatban kérjük NE keressék!

Oktatásszervezési Csoport

Tovább olvasom

Események

Egyetemi Kari Napok 2019. október 14. - 2019. október 16.
Face-to-face and computer mediated communication 2019. október 15. 15:45 - 17:15