Tanulmányi hír

Köztárasági ösztöndíjasaink

A 2012/2013-as tanévre vonatkozóan négy szakkollégista vehette át a köztársasági ösztöndíjról szóló oklevelét Dr. Szekeres Tamás Rektor Úrtól. 

Gede Kornélia
Horváth István
Szili-Kis Ádám
Trenyisán Máté

Tovább olvasom
Adatmódosítási lehetőség a Neptun-rendszerben

Tisztelt Hallgató!

A Neptun rendszerben az alábbi táblázatban szereplő személyes és pénzügyi adatok módosítására van lehetősége a web-es felületen – külön igazolás benyújtása nélkül, büntetőjogi felelőssége tudatában.

Tovább olvasom
Weblapról is letölthetőek a tematikák

A http://neptun.sze.hu honlapon elérhető Online tanulmányi tájékoztató felület új funkcióval bővült, ezentúl a hivatalos tantárgyi tematikák is letölthetők belőle.

A felület a Neptun rendszerben létrehozott tantárgyi tematikákat jeleníti meg, letöltésükhöz bejelentkezés nem szükséges. A tantárgyi tematikák egy adott szakra végzett szűrés után, annak tantárgyfelvételi mátrixából érhetőek el: http://neptun.sze.hu/on-line-kiadott-tajekoztatok

Emellett külön kereső felület is kialakításra került, amely a http://neptun.sze.hu oldalon a ’Letöltések, oktatási anyagok’ menüpontnál ’Tantárgyi tematikák’ almenü alatt érhetőel: http://neptun.sze.hu/tantargyi-tematikak . A későbbiekben ez a funkció az egyes tanszéki oldalakon is bekapcsolásra kerül.

Tovább olvasom
Méltányossági vizsgák időpontjai

Kedves Hallgatóink!


A méltányossági vizsgák időpontjai tanszékünkön a következő időpontokban lesznek(minden oktató összes tárgyánál) 2011/12 2. félévre kiírt tárgya esetén: 

Tovább olvasom
TMDK jelentkezési link

A 2011. november 23-i TMDK-ra a jelentkezési link a http://tud.sze.hu/tmdk
linken érhető el, vagy a következő közvetlen linken:
http://tud.sze.hu/content/index/id/7466

A felület bejelentkezés után válik aktívvá (szeportálos bejelentkezési adatokkal. Akinek nincs ilyen regsiztrációja, Neptun kóddal regisztráljon legyen szíves).

TMDK jelentkezést leadni a Téma ajánlása menüpontban lehet.

Jelentkezés menete:

1. Belépés a http://tud.sze.hu rendszerbe (bal felső rész)
2. http://tud.sze.hu/tmdk oldal betöltése
3. TMDK jelentkezést leadni a Téma ajánlása menüpontban lehet
4. Jelentkezés után a rendszert e-mailt küld a felhasználónak a jelentkezés sikerességéről.
5. Mindenkinek javasoljuk, hogy a Neptunban elenőrizze az e-mail címét, így fog biztosan levelet kapni a regisztrációról
6. A jelentkezés után nem kell semmit kinyomtatni, a rendszer e-mailt küld a konzulensnek, aki e-mailben el tudja fogadni a jelentkezést.

Kérdés esetén keressék Ivány Viktóriát az ivanyv@sze.hu címen.

Tovább olvasom
témajavaslatok

Szakdolgozat és évfolyamdolgozat témák

Az alábbi témák azokat a tág területeket jelölik, amelyeken belül a konzultációk során a szakdolgozat és az évfolyamdolgozat témája, címe meghatározásra kerül.

Dr. Dávid Lilla

Kriminológia

 • Kábítószerek és bűnözés
 • A prostítúció
 • A női bűnözés kriminológiai jellemzői
 • Agresszió és emberölés
 • "Mikro-terror", családon belüli erőszak
 • Kábítószer-bűnözés és kábítószer-problémával összefüggő kriminológiai kérdések
 • Mediáció

Dr. Domokos Andrea

Évfolyamdolgozati témák:

 •  A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • Az intézkedések alakulása magyar büntetőjogban
 • Mediáció és büntetőjog?

Diplomamunka témakörök:

 •  A büntetőpolitika változásai Magyarországon
 • A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • A magyar büntetőjog szankciórendszere

Dr. Kovács Gábor

Anyagi jog

 • Büntethetőséget kizáró okok
 • Személy elleni bűncselekmények
 • Közegészség elleni bűncselekmények
 • Visszaélés kábítószerrel

Eljárási jog

 • Bizonyítás tárgyköre, annak elméleti megközelítése
 • Szakértő a bünetető eljárási jogban
 • Az egyes bizonyítási eszközök
 • Titkos információgyűjtés

Kriminalisztika

 • Krimináltechnikai eljárások a gyakorlatban
 • Igazságügyi orvosszakértő kriminalisztikai tevékenysége
 • Krimináltechnika és biológia (szerológia, DNS)
 • Krimináltaktika a gyakorlatban (nyomozás tervezése, kihallgatás taktikája)

Dr. Németh Imre

Anyagi jog

 • A sértett beleegyezésének büntetőjogi kédései
 • Az egyéni önrendelkezési jog bünetetőjogi vetületei
 • Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésének büntetőjogi következményei
 • A büntetőjogi szankciórendszer alkotmányos követelményei
 • Az élethez való jog a büntetőjogban, különös tekintettel az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára

Eljárási jog

 • Az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárás alapjai
 • Az ügyészség szerepe az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárásban
 • Nemzetközi védelem a törvénytelen letartóztatásokkal szemben
 • A tisztességes eljárás követelményének teljesítése a mai magyar bünetteő eljárási jogban
 • Az ügyvéd-ügyfél jogviszony bünetteő eljárási kérdései, különös tekintettel a titkos információszerzésre

Dr. Nyitrai Péter

 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés
 • Nemzetközi bűncselekmények dogmatikája
 • Nemzetközi büntetőbíráskodás

Egyéb ajánlott témák

Anyagi jog

 • A Btk. hatálya
 • A büntetőjog elvei
 • Az alkotmányosság kérdései a büntetőjogban
 • Elkobzás, vagyonelkobzás
 • A jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása
 • Európai Unió büntetőjoga
 • Nemzetközi humanitárius jog
 • Nemzetközi büntetőjog

Eljárási jog

 • A sértett eljárásjogi helyzete
 • Tanúvédelem aktuális kérdései
 • A pótmagánvád
 • Vádalku hazai és nemzetközi szabályozása
 • A kényszerintézkedés új szabályai, alternatívák
 • Biztosítási intézkedés, zár alá vétel
 • Ne bis in idem
 • Új eljárási szereplők és új intézmények a Be. kodifikációja tükrében

A felsoroltakon kívül saját kútfőből is lehet témaköröket kitalálni, de konzultálni kell az illetékes oktatókkal.

Tovább olvasom
Neptun - SMS szolgáltatás

ImageTisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy az SDA Informatika Zrt. egy új, az Ön kényelmét biztosító SMS szolgáltatást vezetett be, melyről bővebb információt ide kattintva olvashat.

Az SMS szolgáltatás üzemeltetése, karbantartása teljes mértékben az SDA Informatika Zrt. hatásköre, így kérdéseivel, felmerülő problémáival a mellékelt leírásban megadott elérhetőségen kérhet segítséget.

A Széchenyi István Egyetem munkatársait az SMS szolgáltatással kapcsolatban kérjük NE keressék!

Oktatásszervezési Csoport

Tovább olvasom

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.