Tanulmányi hír

MEKH ENERGIAKÖVETEK PÁLYÁZAT

MEKH ENERGIAKÖVETEK PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2020


A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 31.

A pályázókat e-mailben értesítjük az első körös zsűrizés és a Demo Day-en való részvétel lehetőségéről legkésőbb 2020. április 30-ig.

Tovább olvasom
Sporttudományi Tanszék méltányossági vizsgái

Tisztelt Hallgató!

 Tájékoztatom, hogy a 2019/20-as tanév őszi félévének vizsgaidőszakában beadásra kerülő méltányossági vizsgára irányuló hallgatói kérelmek ügyintézésének időrendje a TVSZ vonatkozó előírásai szerint a következő:

1)             A Tanulmányi Osztály (TO) a vizsgaidőszak alatt folyamatosan, de legkésőbb 2020. február 3-án, 12.00 óráig fogadja be a méltányossági vizsgára irányuló hallgatói kérelmeket a Neptunban.

2)             A méltányossági vizsgák a tanévi időbeosztás szerint

2020 február 5 és február 8. között kerülnek lebonyolításra.

A tanulmányok folyamán egyszer méltányossági kérelmet (méltányossági vizsga kérelem) lehet beadni, újabb vizsga letételére, maximum két tárgyra. Azonban az a hallgató, akinek "megtagadva" bejegyzése van egy adott tantárgyból, nem kérhet méltányossági vizsgát arra a tantárgyra a TVSZ 7.§ (2) alapján.

Az a Hallgató, aki méltányossági kérelmet adott be/ ad le, Ő a határozatot a Tanulmányi Osztályon a tanulmányi ügyintézőjénél veheti át

2020. február 3. és február 07. között naponta ügyfélfogadási időpontban.

 

 A méltányossági vizsgák időpontjára a Neptun rendszeren keresztül NEM kell jelentkezni, a vizsgán való részvételt a kiadott határozattal kell igazolni.

A méltányossági vizsga díja 3.000 Ft (tantárgyanként), mely díj a TO által a Neptun rendszerben utólag kerül kiírásra.

Tovább olvasom
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév tavaszi félévére

 

A 2019/20-as tanév TAVASZI félévre történő bejelentkezésre 2020. január 29. (szerda), 06:00 – február 8. (szombat), 23:59 közötti időpontban lesz lehetőség a Neptun rendszeren a hallgatói jogviszonnyal már rendelkező Hallgatók számára az Ügyintézés/Beiratkozás, Bejelentkezés menüpontban.

 

 

Tovább olvasom
Tantárgyválasztás a 2019/20-as tanév tavaszi félévére

 

A 2019/20-as tanév TAVASZI félévére vonatkozó TANTÁRGYVÁLASZTÁS

  2020. február 3. (hétfő), 06:00 !!!– február 8. (szombat), 23:59 között lesz


Tovább olvasom
Záróvizsga 2019/20/1. félév - Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc, Rekreáció MSc

Tisztelt Hallgatók!

A Rekreációszervezés és egészségfejelsztés BSc, illetve a Rekreáció MSc szakok záróvizsgája 2020. január 29-én 08:30 órakor lesz a SZE-Campuson (Egyetem tér 1.).

Sporttudományi Tanszék

Tovább olvasom
TVSZ és TJSZ hatályos változása 2019. december 19-től

A Széchenyi István Egyetemen 2019.12.19-től több pontban módosult a TVSZ (Tanulmányi és Vizsga Szabályzat) és TJSZ (Térítési és Juttatási Szabályzat). Ezen változások rövid leírását, elérését és magyarázatát egységbe foglaltuk.

Tovább olvasom
Szakmai gyakorlat a 2017 szeptemberben indult BSc és FOSZK képzésekhez

BSc/FOSZK szakmai gyakorlat általános tájékoztató a 2017 szeptemberétől induló képzések esetén

A III. éves BSc szakos mérnök hallgatók a 6. félév során szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. A gyakorlatot olyan munkával, szakmai és gyakorlati ismeretek megszerzését célzó tevékenységgel ajánlott eltölteni, amely a képzés céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz, ill. a hallgató által választott záródolgozati témához kapcsolódik.

A hallgató feladata, hogy gyakorlóhelyet találjon magának olyan üzemeknél, vállalatoknál, vállalkozóknál, intézményeknél stb., ahol megfelelő  szakmai segítséget, munkát kap. Azon hallgatók részére, akik nem találnak gyakorlóhelyet, a Szakfelelős Tanszék, megkísérel gyakorlóhelyet keresni. Ezt azonban garantálni nem tudjuk, így az elhelyezkedés elsősorban a hallgató feladata. A 6 hetet elérő szakmai gyakorlat a hallgató és a fogadó fél közötti együttműködési megállapodással, hallgatói munkaszerződés megkötésével, valamint a Befogadó nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírásával valósul meg.

A szakmai gyakorlat teljesítése a Záróvizsgára jelentkezés feltétele.

Szakmai gyakorlatra az a BSc szakos hallgató mehet, aki elérte a min. 140 kreditet.  

A Felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók esetében kreditkorlátozás nincs!

A gyakorlat valamennyi szakon 2020.02.03. - 2020.05. 29. között tölthető le.

A gyakorlat időtartama:

Élelmiszermérnök (nappali és levelező): 12 hét

Mezőgazdasági mérnök (nappali és levelező): 12 hét

Mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki (nappali és levelező):

Vidékfejlesztési agrármérnöki (nappali és levelező): 12 hét

Mezőgazdasági FOSZK (nappali és levelező): 14 hét

 

Tovább olvasom
Az év fiatal jogász tehetsége 2019.

Takó Dalma, Karunk jogász szakos PhD. hallgatója elnyerte a Wolters Kluwer Hungary Kft. díját Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában. A hallgatót mentora, Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens, a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék oktatója, valamint Karunk tudományos és oktatási dékánhelyettese jelölte a díjra.

Tovább olvasom
Nyílt nap

NYÍLT NAP A MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KARON!

Tovább olvasom
Testnevelés félévek aláírása

Tisztelt Hallgatók!

A 2019/2020-as tanév I. félévében teljesített testnevelés félévek aláírása a neptun rendszerben 2019.12.31-ig fog megtörténni. Amennyiben valakinek záróvizsga miatt hamarabb szüksége van a félév adminisztrálására, az e-mailben jelezze ezt az igényét. E-mail cím: hlzs@sze.hu

Üdvözlettel:

Testnevelési és Sportközpont

Tovább olvasom
Vizsgaidőszak - Tájékoztató az IV (ismételt vizsga) díj fizetéséről

Image

TISZTELT HALLGATÓ!

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos Felsőoktatási Törvény értelmében UGYANAZON TANTÁRGYBÓL tett első illetve második (első ismételt) vizsga ingyenes, azonban minden további vizsga után ismételt vizsga díjat (IV) kell fizetni.

Tovább olvasom
PRO SCIENTIA Aranyérem 2019.

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült Karunk jogász szakos hallgatója, Szépvölgyi Enikő. Felkészítő oktatóként Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd vehetett át elismerő oklevelet. További konzulensek voltak: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár és Dr. Glavanits Judit egyetemi docens.

Tovább olvasom
HALLGATÓINK KIVÁLÓ EREDMÉNYE XI. ORSZÁGOS POLGÁRI ANYAGI JOGI, PERSZIMULÁCIÓS ÉS ACTIVITY VERSENYen

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének szervezésében 2019. Október 25-én Szegeden került megrendezésre a XI. Országos Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity Verseny.

Tovább olvasom

Események

Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.