Információk az állami ösztöndíjról a 2020 júliusában felvételt nyert hallgatók számára

A 2020. évi keresztféléves felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatos információkat az alábbi dokumentumokban olvashatnak bővebben:

Magyar állami ösztöndíj részletes tájékoztató

Melléklet

Tovább olvasom
Egyedülálló osztrák gazdasági jogi képzés Győrben

Osztrák gazdasági jogi képzést indít a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Német Jogi Centrum a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem Közép- és Kelet-Európai Gazdasági Jogi Kutatóintézetével együttműködésben.

Tovább olvasom
Beiratkozás, szolfézs és zeneelmélet szintfelmérők, kreditelfogadtatás

Minden kedves felvételt nyert Hallgatónk figyelmébe!

A Művészeti Karon az új hallgatók beiratkozása 2020. augusztus 31-én, hétfőn, 13:00 órakor lesz az intézmény Gábor József termében. (9025 Győr, Kossuth u. 5.)

A felvételi vizsga alkalmával elmaradt szolfézs és zeneelmélet szintfelmérők 2020. szeptember 02-án, 10 órakor kezdődnek a Kossuth utcai épületben. A részletes beosztást a diktálást végző oktatók a helyszínen fogják közölni.
Kérjük a BA előadóművészet és osztatlan tanárképzés 1. évfolyamára felvett hallgatókat, hogy 9.45-kor a helyszínen jelenjenek meg,
Ceruzát és radírt hozzanak magukkal.

Akik korábban felsőfokú tanulmányaik során teljesítették e tárgyakat részben vagy egészben, ill. akik BA diploma megszerzését követően folytatnák tanulmányaikat az osztatlan tanárképzés magasabb évfolyamán, mentesülnek a szintfelmérő alól. Ugyanakkor kérjük e hallgatókat, hogy semmiképpen se feledkezzenek meg a kreditek elfogadtatásáról! Erre 2020. aug. 29-ig nyílik lehetőség a NEPTUN rendszeren keresztül benyújtott kérelem útján. A kérelemhez csatolni kell a leckekönyv digitális példányát (az elvégzett és az elfogadandó tárgyak nevének és kódjainak azonosítása végett).

Tovább olvasom
ISMERKEDJEN MEG A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKKEL!

Várják a győri jogi kar szakirányú továbbképzései!

Tovább olvasom
MÁSODSZOR SZEREPELT SIKERESEN KARUNK CSAPATA A MANFRED LACHS VILÁGŰRJOGI PERBESZÉDVERSENYEN

Az idei évben, a Kar történetében immáron másodszor indult hallgatói csapat az 1992 óta megrendezésre kerülő Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition európai regionális fordulójában. A csapat részvételét az előző évhez hasonlóan az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében támogatta. A verseny során először a régiók (Európa, Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Afrika) csapatai mérkőznek meg, majd a régiók győztesei a világdöntőben játszanak egymással. Fontos megjegyezni, hogy 2010-ben Karunk rendezte meg az igen sikeres európai regionális fordulót.

Tovább olvasom
Online vizsgák után jön a vegyes oktatás

A koronavírus-járvány miatt bevezetett online oktatás és az online vizsgáztatás után szeptembertől jön az úgynevezett vegyes oktatás a Széchenyi István Egyetemen.

 

https://www.gyorplusz.hu/gyor/online-vizsgak-utan-jon-a-vegyes-oktatas/?fbclid=IwAR1dFK2GgdCwS_MneFv0ZqGaJTJ3hivQBS11vfZD1DWXpLsN9rJf0tv1DBI

Tovább olvasom
Coedu vizsga 2020 (rendkívüli félévi vizsga)

Tájékoztató a Coedu2 táv-vizsgákról előkészítéséről és lebonyolításáról

a  hallgatóknak

Hivatkozva a 7/2020 Tanulmányi szabályok kiegészítése, a tanévi időbeosztás módosítása, táv-vizsgáztatás kereteinek kialakítása c. rektori-kancellári körlevélre

a táv-coedu vizsga megfelel az "Írásbeli vagy számítógépes táv-vizsga folytonos felügyelettel” körlevél szerinti vizsgának. (7/2020 rektori-kancellári körlevél 1. melléklet)

https://kh.sze.hu/content/index/id/29292?fbclid=IwAR1ijYZlPOH7_JK6PrFDpMe9bkRtgfEYxbXPk1KiBhYBBu-gE5EAxt-WeUg

A vizsgaidőszak: 2020.05.11 – 07.11-ig tart

A kiírt vizsgákra jelentkezni lehet: 2020.05.04-től

 

Tisztelt Hallgatóink!

A Coedu vizsgákat a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat szerinti mennyiségben (kurzusra jelentkezett hallgatók 1,5-szerese) és gyakoriságban (minimum 4 alkalom) a Felnőttképzési Központ hirdeti meg a Neptun rendszerben.

Az egész vizsgaidőszakra tervezze meg vizsgarendjét, hogy élni tudjon a szabályok adta lehetőségekkel és vegye figyelembe azok korlátozásait is. Ugyanabban az időpontban kezdődően egyszerre nem jelentkezhet több vizsgára, a vizsgák a Neptun rendszerben kiírt időpontban kezdődnek.

 

A 2019/20/2 szemeszter rendkívüli vizsgaidőszak, melynek részletes szabályait és technikai feltételeit a 7/2020 körlevélben olvashatja.

A vizsga „Nem kontrollált vizsgahelyszínen folyik”.  A vizsgázó saját maga biztosít megfelelő környezetet a vizsgára.

 1. 1.       Belépés az azonosításra:

A vizsga ideje alatt a hallgatók folyamatos felügyelete a körlevélben megadott feltételekkel folyik. Ezt a felügyeletet a tantárgy oktatói látják el.

A hallgató az azonosításra köteles bejelentkezni az adott - a Neptun rendszerben kiírt vizsga - „Vizsga leírás” mezőben megadott linken (böngésző segítségével) egy virtuális vizsgaterembe (video chat szoba),  az oktatói felhívásra közreműködni az azonosításban.

A vizsga teljes ideje alatt a munkatársaink a  SzE-learning felületen a vizsgát felügyelik, technikai segítséget nyújtanak. A "Felnőttképzési Központ / Coedu vizsgák támogatása" kurzusban (https://szelearning.sze.hu/course/view.php?id=9222) érhetők el az általános információk és a "Coedu vizsgák című" fórumban feltehetik technikai kérdéseiket. Javasoljuk, hogy a vizsgaidőszak kezdete előtt a kurzust keressék fel, jelentkezzenek be a kurzusra (a kurzus szabadon felvehető minden hallgató számára, csak a SzE-learning oldalra szükséges eduID belépésre van szükség).

A vizsgán rendelkeznie kell:

-          a körlevél szerinti technikai feltételekkel

-          érvényes hallgatói kártyával (https://kartya.sze.hu/hallgatoi-kartya-igenylese-a-2019-20-tavaszi-felevben)

 

 1. 2.       Belépés a vizsgára

Böngésző indítás (támogatott: Google Chrome, Firefox, Opera)

http://coedu2.sze.hu/

Felhasználónév: ev-Neptun kód

Jelszó: születési év, hónap, nap (ÉÉÉÉHHNN)

 

 1. 3.       A vizsga alatt:

-          csak a megengedett segédeszközöket használhatja (a tematikában és az oktató utasításai szerint)

-          vezesse a https://fk.sze.hu/downloadmanager/details/id/36610/m/439  helyen található válaszadó lapot, mely mellékszámításokra is alkalmas, és tegye el minden vizsgájáról (az oktató kérheti ennek feltöltését, elküldését egy általa szabályozott módon, a vizsgát követően), így marad egy saját bizonylata a vizsgáról. A vizsga kiértékelése a Coedu2 rendszerben rögzített válaszok alapján történik.

-          vizsga végén a válaszait a „Mehet” gombbal rögzíti, ezzel küldi be a feladatlapot

-          vizsga kiértékelése százalékban az „Elért eredmény” sorban (válaszadó lapra rögzítse)

-          vizsga bezárása „Kilépés, ablakok bezárása”

 

Minden szerdán az aktuális hét végi betelt coedus vizsgák hallgatói létszámát megemeljük.

Néhány fontosabb információ:

Egy félévben 3 vizsgajelentkezése lehet egy-egy tantárgyból.

Minden tantárgyból az első két vizsga ingyenes, a harmadik és minden azt követő vizsga IV díj (ismétlő vizsga) köteles, ennek teljesítése nélkül nem tud vizsgára jelentkezni (TVSZ).
Ugyanazon tárgyból történt korábbi félévek vizsgajelentkezései összeadódnak.

A 2012/13/1-től szerzett elégtelenek száma egy adott tárgyból nem haladhatja meg a 6-ot.

 

Eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Felnőttképzési Központ

Némethné Farkas Kata

Központvezető

 

Kapják:

-          a coedu vizsgára kijelölt (*) kurzusok hallgatói és

-          e tárgyak oktatói

Tovább olvasom
Tájékoztató az IV (ismételt vizsga) díj fizetéséről

ImageFelhívjuk figyelmüket, hogy a TJSZ 13. sz. mellékletében (Késedelmi, ill. egyéb díj jogcímek) tájékozódhat a külön eljárási díjak tételeiről és a kiírás módjáról.

Kiemelten tájékoztatjuk az alábbi két eljárási díjról:

Tovább olvasom
Diplomakötés lehetőség online

Diplomakötés online megrendelés

 

1, A www. univgyor.hu oldalról töltse le a diplomakötéshez szükséges megrendelőlapot.

2, Töltse ki a szükséges személyes adatokkal, elérhetőségekkel.  

3, Írja be:   

 • fedőlap pontos feliratát, elhelyezkedését
 • gerinc feliratot
 • szükséges példányszámot. 

4, Kitöltve küldje vissza e-mailben a bolt@sze.hu e-mail címre, legkésőbb a leadási határidő előtt 5 munkanappal.

5, A dolgozatot kizárólag PDF formátumban küldje meg, vagy az e-mailben csatolva, vagy ha a mérete nem teszi lehetővé, akkor külön fájlküldő alkalmazással. Írja meg, hogy melyik oldalt kéri színes és melyik oldalt fekete nyomtatással.

6, Az e-mailbe feltétlen írja bele a leadás határidejét és azt a tanszéket/kari titkárságot, ahova a dolgozatot kéri leadni! A bekötött dolgozatot díjmentesen juttatjuk el a megadott helyre.

7, A nyomtatás és a kötés díját átutalással tudja kiegyenlíteni, az átutaláshoz díjbekérőt küldünk a szükséges adatokkal. A díjbekérőn történő összeg kiegyenlítése feltétele a szolgáltatás megkezdésének, ezért kérjük a díjbekérő kézhezvételét követően 24 órán belül gondoskodjon az átutalásról.

8, A diplomakötésről a számlát postán keresztül juttatjuk el a megadott lakcímre.

További információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

e-mail: bolt@sze.hu

telefon: 96/613-575

 

Tovább olvasom
Kialakították a táv-vizsgáztatás kereteit a SZE-n

A megváltozott feltételek miatt az Egyetem vezetése a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve a következő pontokban módosítja, egészíti ki átmenetileg a Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, a Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, valamint tanévi időbeosztását a 2019/2020 tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

2019/20 tanév tavaszi félévi tanévi időbeosztásának változásai:

 • A vizsgaidőszak 07.11-ig tart.
 • A záróvizsgaidőszak vége is 07.11-re módosul, kivéve a jogász hallgatók számára, ahol 2020. 07. 25-ig tart.
 • A diplomaleadás határideje nem változik, viszont a belső konzulens véleménye alapján ezen ügykörben a különleges méltányosságból megadható két hetes határidő hosszabbítás mindenkinek automatikusan jár.

A vizsgáztatás módjáról és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) egyes szakaszainak kiegészítéséről szóló rektori-kancellári körlevelet itt találja teljes terjedelmében >>

 

Tovább olvasom
Testnevelés tárgyak teljesítése a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében - Hirdetmény

Kedves Hallgatók!

Egyetemünk távoktatásra történő átállása és a testnevelés órák átmeneti szünetelése miatt, az általános követelmények teljesítéséhez szükséges teszteken való részvételre készüljenek a testnevelés tantárgyak teljesítése érdekében. A tesztek teljesítése, testnevelő tanár jelenlétében fog történni, amint lehetőség nyílik rá. További információkért figyeljék a Testnevelési és Sportközpont oldalát.

A testnevelés tantárgyak általános követelményei

Az alternatív teljesítési lehetőségeket, valamint a követelményekre való felkészüléshez szükséges edzésprogramokat az adott tantárgyhoz lejjebb (a tovább gombra kattintva) találják.

Tovább olvasom
KIVÁLÓSÁGAINK

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Találkozóján vettek részt az idei évben ösztöndíjat nyert elsőéves joghallgatók.

Tovább olvasom
MEKH ENERGIAKÖVETEK PÁLYÁZAT

MEKH ENERGIAKÖVETEK PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2020


A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 31.

A pályázókat e-mailben értesítjük az első körös zsűrizés és a Demo Day-en való részvétel lehetőségéről legkésőbb 2020. április 30-ig.

Tovább olvasom
Információk az állami ösztöndíjról a 2020 februárjában felvételt nyert hallgatók számára

A 2020. évi keresztféléves felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatos információkat az alábbi dokumentumokban olvashatnak bővebben:

Magyar állami ösztöndíj részletes tájékoztató

Besorolási döntés melléklet magyar állami ösztöndíj

Tovább olvasom
TVSZ és TJSZ hatályos változása 2019. december 19-től

A Széchenyi István Egyetemen 2019.12.19-től több pontban módosult a TVSZ (Tanulmányi és Vizsga Szabályzat) és TJSZ (Térítési és Juttatási Szabályzat). Ezen változások rövid leírását, elérését és magyarázatát egységbe foglaltuk.

Tovább olvasom
Az év fiatal jogász tehetsége 2019.

Takó Dalma, Karunk jogász szakos PhD. hallgatója elnyerte a Wolters Kluwer Hungary Kft. díját Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában. A hallgatót mentora, Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens, a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék oktatója, valamint Karunk tudományos és oktatási dékánhelyettese jelölte a díjra.

Tovább olvasom
Testnevelés félévek aláírása

Tisztelt Hallgatók!

A 2019/2020-as tanév I. félévében teljesített testnevelés félévek aláírása a neptun rendszerben 2019.12.31-ig fog megtörténni. Amennyiben valakinek záróvizsga miatt hamarabb szüksége van a félév adminisztrálására, az e-mailben jelezze ezt az igényét. E-mail cím: hlzs@sze.hu

Üdvözlettel:

Testnevelési és Sportközpont

Tovább olvasom
PRO SCIENTIA Aranyérem 2019.

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült Karunk jogász szakos hallgatója, Szépvölgyi Enikő. Felkészítő oktatóként Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd vehetett át elismerő oklevelet. További konzulensek voltak: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár és Dr. Glavanits Judit egyetemi docens.

Tovább olvasom
HALLGATÓINK KIVÁLÓ EREDMÉNYE XI. ORSZÁGOS POLGÁRI ANYAGI JOGI, PERSZIMULÁCIÓS ÉS ACTIVITY VERSENYen

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének szervezésében 2019. Október 25-én Szegeden került megrendezésre a XI. Országos Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity Verseny.

Tovább olvasom
Specializációválasztás a 2020/21 tanév őszi félévében a 2020/21 tanév tavaszi félévére

 

A választás csak a Neptun rendszeren keresztül és csak a megjelölt időtartamban lehetséges:

 

2020. szeptember 14. (hétfő) 06:00 óra és 2020. szeptember 19. (szombat) 23:59 óra között

 

 

 

Kérjük, hogy vegyék figyelembe:

 

 • a saját aktív féléveik számát (a választás félévével összehasonlítva) is a jelentkezés során
 • a specializációk indulása megfelelő létszámhoz kötött
 • Tanító szakon, akik a beiratkozáskor angol/német műveltségterületet választottak (és a nem szakították félbe), ők ebben az időszakban már nem választanak. A szakon egy műveltségterületet jelölhetnek be a választási időszakban.

Amennyiben a hallgató már specializáción/műveltségterületen van, akkor a jelen választási időszakban NEM választ újra.

 

A hallgatói Neptunban a felület elérhetősége: Ügyintézés / Szakirányjelentkezés

 

Tovább olvasom
Információk az állami ösztöndíjról a 2019 júliusában felvételt nyert hallgatók számára

A 2019 júliusában felvételt nyert, illetve az állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgatók a rájuk vonatkozó magyar állami ösztöndíjas képzés sajátos feltételeiről az alábbiakban elérhető dokumentumban olvashatnak bővebben:

Információk az állami ösztöndíjról a 2019 júliusában felvételt nyert hallgatók számára

Melléklet

Tovább olvasom

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30