Találkozó az egyetemen

(www.gyorihet.hu)

Az egészségügy és a szociális ellátás európai oktatási projektjének vezetõ munkatársai jártak az elmúlt héten Gyõrben. Az uniós Leonardo da Vinci program részeként megrendezett egyetemi workshop célja a hálózatépítés, a szakmaközi egyeztetés, a tagállamok szakmai tapasztalatainak közkinccsé tétele volt.

A projektben a Széchenyi- egyetem szociális munka tanszéke mellett az egészségügy és a szociális ellátás gyõri egyesített intézménye képviseli hazánkat. Ráczné Németh Teodóra, a városi intézmény igazgatóhelyettese tájékoztatta lapunkat arról, hogy a programban hat ország felsõoktatási és gyakorlati szakemberei vesznek részt, a koordináció a londoni King’s College Higher Education Academy feladata.

Anglia partnerországa Svédország, Finnország, Görögország, Lengyelország és Magyarország. A program azt kívánja elérni, hogy az elektronikus és a nyomtatott publikációk, oktatási forrásanyagok eljussanak az érintettekhez, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken is hozzáférhetõek legyenek. Az együttes tanulást és a közös munkát szorgalmazó projekt jótékony hatása várhatóan elõször a képzésekben jelentkezik, de hosszabb távon a gyakorlatban dolgozók is profitálhatnak belõle. A különbözõ szakmák együttműködésével hatékonyabbá válhat az ellátás, javulhat a szolgáltatások minõsége.

A szakmai anyagok, a tapasztalatok, vélemények elektronikus úton, egy portál segítségével juthatnak el az érdeklõdõkhöz. Már hazánkban is folyamatban van az országos hálózat kiépítése, az úttörõ szerepre az észak-dunántúli szakemberek vállalkoztak. A hálózathoz egészségügyi és szociális ellátást végzõ intézmények, szolgáltatók csatlakozhatnak.

A kétnapos gyõri találkozót nyitó workshopon a szociális munka tanszék képviselõi a projektben résztvevõ megyék gyakorlati szakembereivel és a londoni koordinátorokkal találkoztak. Az angolok beszámoltak kutatási eredményeikrõl, s országonként értékelték a vállalkozás eddigi eredményeit. A projekt következõ állomása egy krakkói nemzetközi konferencia lesz. 

Események

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00