SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2019/2020-as őszi félévre pályázatot hirdet 

SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra 

A pályázat forrása az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 azonosító számú, „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című projekt vagy az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt.

A pályázat célja, hogy

 • a pályázatot nyert hallgatók a pályázat elnyerését követő két félévben tanulmányaikat sikeresen befejezzék és/vagy tudományos szintlépést érjenek el, ezzel biztosítva az Egyetem szakmai utánpótlását.

A pályázaton részt vehetnek

 • azok a hallgatók, akik aktív jogviszonyú tanulmányaikat az informatikai, gazdaságtudományok, agrár, jogi vagy műszaki képzési területhez tartozó valamely alap, mester vagy osztatlan szakon, vagy a nemzetközi tanulmányok BSc szakon folytatják. Továbbá pályázhatnak az Egyetem valamennyi Doktori Iskolájában aktív jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai és doktorjelöltjei.

További pályázati feltételek: a pályázaton részt vehet, aki

 • a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek megfelel, és a pályázatot, valamint a kötelezően csatoltandó mellékleteit hiánytalanul benyújtotta jelen kiírásban meghatározott módon és határidőre,
 • egyéb szakmai munkát végez,
 • tudományos területen kimagasló munkát végez,
 • kutatási témát jelölt meg a pályázati adatlapon, amely kutatással kapcsolatosan vállalja, hogy beszámolót készít az ösztöndíjas időszak végén,
 • nem áll fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt,
 • vállalja, hogy részt vesz az Egyetem utánpótlás nevelési programjában.

A pályázathoz mellékelni kell

 • tanszékvezetői ajánlást (minimum 1 oldal, ennek hiányában a pályázó kizárásra kerül) – tartalmazza a pályázó tanszéki tevékenységbe való bevonásának részleteit, a múltbéli és jövőbeni feladatokra vonatkozóan,
 • motivációs levelet,
 • pályázói nyilatkozatot (pályázati adatlap része),
 • a nyelvvizsga bizonyítvány másolatokat (csak a HIR-ben, Tanulmányi Osztály által rögzített nyelvvizsga fogadható el, és pontozható a pályázat során),
 • a pályázati űrlapon megjelölt, kutatói tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK oklevelek; konferencia részvétel; nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység, tudományos előmeneteli kritériumok elvégzéséről szóló igazolások, egyéb szakmai teljesítésekről szóló igazolások) másolatát,
 • szakmai önéletrajzot, mely az alapképzési szinttől kezdve dátumokkal együtt tartalmazza a tudományos előmenetel mérföldköveit.

 

A pályázat benyújtására a Kiválósági és Támogatási Rendszerbe (https://ktr.sze.hu/) történő, címtáras bejelentkezést követően van lehetőség, kizárólag elektronikus formában.

 

A beadási határidő: 2019. szeptember 10.

Pályázat benyújtható: 2019. augusztus 30. 0:00 – 2019. szeptember 10. 23:59 között

 

A SZE oktatói, kutatói utánpótlás ösztöndíj

Összege doktorjelöltek vagy doktoranduszok esetén 750.000 Ft,

MSc-s hallgatók esetén: 500 000Ft, BSc-s hallgatók esetén: 250 000Ft

 

A pályázatok várható kiértékelése: 2019. szeptember 18.

 

A fellebbezés benyújtására szintén a Kiválósági és Támogatási Rendszerben van lehetőség, kizárólag elektronikus formában

2019. szeptember 20. 0:00 – 2019. szeptember 24. 23:59 közötti időszakban!

 

A végleges eredmények várható közzététele: 2019. szeptember 26.

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30