SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2017/18-as tavaszi félévre pályázatot hirdet

SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra

A pályázat célja, hogy

 • a pályázatot nyert hallgatók a pályázat elnyerését követő két félévben tanulmányaikat sikeresen befejezzék és/vagy tudományos szintlépést érjenek el, ezzel biztosítva az Egyetem szakmai utánpótlását.

Pályázhatnak azok, akik

 • nappali vagy levelező tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában a SZE valamely alap vagy mesterképzési, illetve egységes osztatlan szakán hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a SZE valamely doktori képzésén doktorandusz hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek, és
 • alap- és osztatlan képzési hallgatók: nappali vagy levelező tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában a felhívásban megjelölt szakokon folytatják tanulmányaikat, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és van legalább négy aktív lezárt félévük,
 • mesterképzési hallgatók: nappali vagy levelező tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában a felhívásban megjelölt szakokon folytatják tanulmányaikat, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és van legalább egy aktív lezárt félévük,
 • doktoranduszok: a szakon vagy doktori programban előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, vagy sikeres komplex vizsgával és hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • doktorjelöltek: doktori képzés keretében fokozatszerzési eljárásukat megkezdték és a doktori program kutatási szakaszában előírt tudományos előmeneteli kritériumokat teljesítették, az egyetemmel jogviszonyban állnak,

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • a legutolsó két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexe eléri a szakátlagot, illetve egyéb szakmai munkát végez,
 • tudományos és közéleti területen kimagasló munkát végez,
 • nem áll fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt,
 • és vállalja, hogy részt vesz az egyetem utánpótlás nevelési programjában,
 • és eleget tesz a pályázat céljának.

A pályázat mellékletei:

 • pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot két példányban, melyen fel kell sorolni a pályázati űrlaphoz csatolt olyan igazolásokat, melyek alapján a pályázó a kutatói tevékenység címén pontszámra pályázik, illetve amelyeket az intézményi pályázati hirdetmény előír,
 • a HIR-ből kinyomtatott, a TO által hitelesített leckekönyvet,
 • a nyelvvizsga bizonyítvány másolatokat,
 • a pályázati űrlapon megjelölt, kutatói tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK tanulmányok és oklevelek; megjelentetett cikkek, tanulmányok; konferencia részvétel; szakdolgozat és/vagy disszertáció tervezet aktuális állapota; nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység, tudományos előmeneteli kritériumok elvégzéséről szóló igazolások, egyéb szakmai teljesítésekről szóló igazolások) másolatát,
 • szakmai önéletrajzot: tudományos előmenetel mérföldköveit tartalmazó, dátumokkal és mellékletekkel ellátott, az alapképzési szinttől kezdve,
 • tanszékvezetői ajánlást.

A felhívásban szereplő szakokhoz tartozó képzési területek/szak/doktori iskolák listája

 • műszaki
 • informatikai
 • gazdaságtudományok
 • agrár
 • nemzetközi tanulmányok BSc szak,
 • Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
 • Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola
 • Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola
 • jogi
 • Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 finanszírozó pályázattal összefüggésben személyes adatait kezelje.

A pályázatokat az Egyetem Rektorához címezve elektronikusan a palyazatefop@sze.hu email címre kell elküldeni, valamint személyesen Szakos Brigitta pályázati adminisztrátorhoz (Győr, Egyetem tér 1. Új tudástér ép. UT-210) szükséges leadni, minden munkanap 8:00-11:00 és 13:00-15:00 közötti időszakban

A beadási határidő: 2018. április 11.

 

A SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjat az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 keretében adományozza a Széchenyi István Egyetem, 5 hónapra

Összege doktorjelöltek vagy doktoranduszok esetén 150.000 Ft/hó, MSc-s hallgatók esetén:

100 000Ft/hó, BSc-s hallgatók esetén: 50 000Ft/hó

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázó felelőssége, hogy a pályázati lap két példánya tartalmilag megegyezzen!

 

Tájékoztatás pályázat kizárásáról

Tájékoztatás ösztöndíj elnyerésére jelölt pályázatokról

Tájékoztatás ösztöndíj elnyerésére nem jelölt pályázatokról

 

Fellebbezés határideje: 2018. május 9.

A végleges eredmények várható közzététele:  2018. május 11.

 

A Rektorhoz címzett írásos fellebbezéseket a palyazatefop@sze.hu email címre lehet elküldeni.

A pályázat pontozási rendszere, pályázati adatlapja, majd továbbiakban az előzetes rangsor és a végleges rangsor a jelen oldalon lesz érhető.

Események

Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.