SZE - GMF körlevél_4/2014_Beszerzési tilalom

4/2014. sz. gazdasági vezetői körlevél
a 2014. évi beszerzési tilalomról

1./ Tájékoztatjuk az Egyetem dolgozóit, hogy a Kormány a 1025/2014. (I.30.) Korm.határozattal módosított 1982/2013. (XII.29). Korm. határozat a 2012-ben elrendelt beszerzési tilalmat továbbra is fenntartja az alábbi beszerzések vonatkozásában:

  • informatikai eszközök: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök, lapolvasók, vonalkód-leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), számítógép-kivetítők, infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, a pénzkiadó automaták (ATM) és a nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe beépült szoftverek.
  • egyéb tárgyi eszközökön belül bútorok, személygépjárművek és telefon beszerzése.

A tilalmak nem vonatkoznak többek között:

  • Az egyedi és nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékekre,
  • európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra,
  • elkülönített állami pénzalapokból és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramból pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére megvalósuló beruházásokra,
  • adományokból megvalósuló beruházásokra,
  • kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (br. 200.000.-Ft alatt).

Az 1. sz. mellékletben található mentesítési kérelem iránti táblázatot kitöltve kérem megküldeni a Műszaki Ellátási Fejlesztési Igazgatóságon belül a pimpedli.timea@sze.hu és a telekig@sze.hu e-mailcímekre. A mentesítési kérelem az igazgatóságról kerül továbbításra a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére, aki dönt a mentesítés kérdésében. A beszerzési eljárás lefolytatása a mentesítési kérelem jóváhagyása után történhet a hatályos közbeszerzési törvény és a helyi szabályzatok figyelembe vételével.

2./ Irodaszer vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, keretszerződés megkötése 2014. február végén várható. A központosított közbeszerzésben jelenleg nincs érvényes keretmegállapodás. Kérjük az Egyetem dolgozóit, hogy az Irodaszer beszerzési igényeiket halasszák el az érvényes keretszerződés megkötéséig.

3./ Kisértékű informatikai eszközök beszerzésére a közbeszerzés előkészítése folyamatban van, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséről külön körlevélben tájékoztatjuk a munkatársakat. Kérjük az Egyetem dolgozóit, hogy a kisértékű informatikai eszköz beszerzési igényeiket szintén halasszák el az érvényes keretszerződés megkötéséig.

4./ A 2014. évi költségvetés elfogadásáig a 2013. évi decentralizált költségvetési gazdálkodási keretekkel megegyező összeg időarányos részének 80%-a használható fel. A felhasználható összeg magában foglalja a megbízási díjak járulékait is.


Győr, 2014. február 11.

Dr. Földesi Péter
rektor
Papatyi Csaba
gazdasági vezető


A körlevél letöltése PDF formátumban

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.