Sok kis drágakő csillant meg a Gyakorló-iskolában

Az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola több mint száz, szép sikert elért tanulóját köszöntötték a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán a pedagógusnaphoz kötődően. A Barsi Ernő termet kíváncsisággal vegyes izgatottsággal teli gyermekarcok népesítették be, és büszke felnőttek örökítették meg az emlékezetes pillanatokat. Sok kis drágakő csillant meg.

Győr, 2019. június 7. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Kövecsesné Dr. Gősy Viktória oktatási dékánhelyettes köszöntőjében kiemelte, hogy az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola akkreditált, kiváló Tehetségpont, és nagyon fontos szerepet szán a környezettudatos szemléletmód átadásán túl a tehetséges gyermekek támogatásának. Ebben a tanévben száztizenöt tanuló ért el sikereket versenyeken, pályázatokon, és a felkészítésükben huszonöt pedagógus segített.

Száztizenöt diáknak gratulálhatott Dr. Ruppertné Hutás Kinga, Kövecsesné Dr. Gősy Viktória és Dr. Rámháp Szabolcs.

A gyerekekhez fordulva hangsúlyozta, hogy büszkék lehetnek sikereikre. Még elsorolni is hosszadalmas, milyen szerteágazó területeken értek el kiemelkedő eredményeket nemcsak a helyi, regionális, hanem az országos, sőt, nemzetközi versenyeken egyaránt. A matematika, logika, nyelvész, tudatos fogyasztás versenyeken keresztül a sportsikereken át a természetismereti, rajz és mesemondó vetélkedőkig.

Czeizel Endrét idézve azt mondta, emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő. „Úgy gondolom, hogy itt ma nagyon sok kis drágakő csillant meg” – hangsúlyozta, és arra kérte a diákokat, hogy ezt a csillogást, a kíváncsiságot soha ne hagyják kihunyni.  Hiszen azok a fiatalok, akik rálelnek a tanulás szépségére, és kihívásokat keresnek, a felnőtt életükben is megtalálják majd munkájukban az örömöt, alkotó tevékenységükben meg tudják mutatni kreativitásukat.

„A sikerekhez vezető úton nagyon fontos a gyerekek mellett a szülő és a pedagógus is. Ha ennek a hármas egységnek valamelyik láncszeme hiányzik, akkor megakadhat a fogaskerék” – mutatott rá a dékánhelyettes, megköszönve a szülők támogatását és a pedagógusok áldozatos munkáját. „Nincs annál nagyobb öröm, amikor tanítványaink sikereket érnek el. Ez ad lelkesedést, motivációt a további munkánkhoz” – hangsúlyozta Kövecsesné Dr. Gősy Viktória, és Böjte Csaba szavaival gratulált a gyerekeknek és oktatóiknak: „Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket. Segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték. Üres szívű embert Isten nem teremt."

Dr. Rámháp Szabolcs, a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a diákok szép teljesítménye mögött áldozatos munkát végző, felkészítő pedagógusok állnak. Pedagógusnap alkalmával külön köszöntötte a tanítókat, tanárokat. Elmondta, hogy egyesületük fő célja a tehetségek gondozása, támogatása. A tudatos fogyasztói magatartás pályázatban együtt dolgozhattak az iskolával. „Büszkeséggel tölt el, hogy ezen keresztül is láthattam: felnövekszik egy olyan generáció, amely a miénknél jobban vigyáz a Földünkre, értékeinkre, környezetünkre, tudatosabban használja majd erőforrásainkat” – hangsúlyozta az elnök. 

Dr. Ruppertné Hutás Kinga, a Gyakorló-iskola igazgatója kiemelte, hogy a díjak maguktól nem teremnek, azokért dolgozni kell. „Nagyon örülök annak, hogy ti ezt komolyan vettétek. Arra buzdítalak benneteket, hogy ne veszítsétek el a lendületet, a lelkesedéseteket, a szülőknek, pedagógusoknak pedig köszönöm, hogy támogattak benneteket” - mondta az igazgatónő.

 

Csillogó kis gyakorlós drágakövek az Apáczai-kar Barsi-termében.

Portálunk kérdésére Dr. Ruppertné Hutás Kinga az elmúlt tanévre visszatekintve elmondta, hogy nagy izgalommal készültek a tanévnyitóra, hiszen a nyári felújítások az első tanítási napot megelőző vasárnap estig tartottak. Megújult a tantermek padlózata, festése, az udvar pedig sportolásra is alkalmas aljzatot kapott, így a testnevelés óráknak ugyanolyan kitűnő helyszínt biztosít, mint a délutáni napközis foglalkozásoknak. Ősszel az általuk meghirdetett területi Fogyasztói Tudatosság verseny utolsó fordulójának a Gyakorló-iskola és a Széchenyi Egyetem adott helyszínt, ahol a versenyzők legjobbjai vehettek részt egy nagyszerű programsorozatban. Januárban sikerült egy következő álom megvalósításához közelebb jutni. Az Országos Iskolakert Hálózat pályázatán elnyerték a kertépítéshez szükséges eszközöket, így június 30-ig a kisudvarukban felépítik a magaságyásokat, és ősztől kezdődhet a kertészkedés.

A tavasz fontos iskolai pillanata, amikor a leendő első osztályok létszáma kialakul. Nagy örömöt jelent, hogy két 30 fős első osztály kezdi meg tanulmányait szeptemberében a Gyakorlóban. A tavasz az itt tanuló diákok számára a tanítási órákon túl rengeteg nagyszerű programot hozott: áprilisban a Gyakorlós Hét rendezvényei, majd a gyakorlóiskolák szegedi országos diáktalálkozója, májusban a Fenntarthatósági kiállítás költözött az aulájukba, majd a reggelizés fontosságáról szólt a felső tagozat számára megtartott rEGGelem interaktív foglalkozás. Most készülnek az év lezárására, búcsúznak nyolcadikosoktól, de minden volt gyakorlóst nagy szeretettel visszavárnak. 

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.