Tanév 2016/2017
Félév tavaszi
Dátum 2017 (V.15.)
Határozat száma 101/2017 (V.15.)
Határozat A Szenátus a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar előterjesztését változatlanul elfogadva, jóváhagyja a Ménesgazda, a Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzések, az Élelmiszermérnöki, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari gépészmérnöki, a Mezőgazdasági mérnöki, a Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakok, a Tanári (agrármérnöktanár mezőgazdaság), az Állattenyésztő mérnöki, az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, a Környezetgazdálkodási agrármérnöki, a Mezőgazdasági biotechnológus, a Növényorvosi, a Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szakok, valamint az Agrármérnöki, az Osztatlan tanári (agrármérnöktanár mezőgazdaság) egységes osztatlan szakok új mintatanterveit. Az új mintatantervek a 2017/2018-as tanév őszi félévétől felmenő rendszerben lépnek életbe.
Döntés elfogadva
Végrehajtás Az új mintatanterv elfogadásra került
Igenek száma 24
Nemek száma 0
Tartózkodik száma 0
Titkos nem
Minősített nem

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00