Tanév 2006/2007
Félév őszi
Dátum 2006 (XII.04.)
Határozat száma 111/2006 (XII.04.)
Határozat A Szenátus jóváhagyja a Tudatos karriertervezés c. tantárgy felvételét a MTK valamennyi alapképzési (BSc) szakjának tantervébe, a Szabadon választható tantárgyak Gazdasági és humán ismeretek blokkjába. A tantárgy kreditpontértéke 2, számonkérési formája: folyamatos, indítási féléve: ………………., ajánlott féléve: …………….., előtanulmányi követelménye: nincs
Döntés elfogadva
Végrehajtás A tantervmódosítások átvezetésre kerültek, az érintett hallgatók tájékoztatása megtörtént
Igenek száma 13
Nemek száma 0
Tartózkodik száma 0
Titkos nem
Minősített nem

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00