Tanév 2005/2006
Félév tavaszi
Dátum 2006 (IV.24.)
Határozat száma 10/2006 (IV.24.)
Határozat A Műszaki Tudományi Karhoz, a Petz Lajos Intézethez és a Varga Tibor Intézethez tartozó szakok tanterveibe a kötelezően teljesítendő tantárgyak közé 0 (zérus) kreditponttal, két féléves heti négy kontaktórás tantárgyként fel kell venni az idegen nyelvi képzést (angol és német nyelv prioritásával). Ezzel párhuzamosan a választható tantárgyak köréből törölni kell az idegen nyelvi tantárgyakat. Ez a tantervi módosítás az alapképzési szakok azon nappali tagozatos hallgatóira vonatkozik, akik 2005. szeptember 1-ét követően létesítettek hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel
Döntés elfogadva
Végrehajtás A tantervmódosítások átvezetésre kerültek, az érintett hallgatók tájékoztatása megtörtént
Igenek száma 11
Nemek száma 1
Tartózkodik száma 4
Titkos nem
Minősített nem

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00