Rólunk írták

Tudásmenedzsment konferenciát rendeznek Győrben

(forrás:www.edupress.hu, 2009.03.18.)
 

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának Tudásmenedzsment Albizottsága március 24-én, kedden 9 órától a győri Széchenyi István Egyetemen rendezi Válság van…??! A tudástőkébe fektess be! Az intelligens tőketényező feltételteremtő kezelése, gazdálkodása és felhasználása című szakmai napját. A program levezető elnöke és vitavezetője dr. Kiss Ferenc, az Információs Társadalomért Alapítvány kutatási és fejlesztési igazgatója lesz.

Dr. Józsa László egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánjának köszöntője után dr. habil. Noszkay Erzsébet, a Tudásmenedzsment Albizottság elnöke, majd dr. Kiss Ferenc bemutatja a MTA VSZB TM Albizottságának gyűjteményes kötetét.
Dr. Boda György, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, a Boda & Partners ügyvezető igazgatója, menedzsment tanácsadó és TM szakértő a tőke fogalom és az intellektuális tőke kérdéskörét elemzi.

Hóhér a vesztőhelyen… a címe dr. habil. Bencsik Andrea, a győri egyetem egyetemi docense előadásának. Szatmáriné dr. Balogh Mária, a CONVICTUS-CONSULT Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, TM szakértő témája: "Hogyan mérjük fel a belső tudáspiacot és tervezzük meg a fejlesztést?".
Dr. Baracskai Zoltán, a Doctus Bt. senior tanácsadója és dr. Velencei Jolán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense előadásnak címe: amikor a császár harmadszor ásított… Dr. Mircea Aurel Nitặ, a bukaresti National School of Political and Administrative Studies szakértője az új kor üzleti döntéshozóinak kibővült eszköztárát, az intuíciót mutatja be.

12 órától dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese és dr. Dobrai Katalin, a PTE Vezetési és Szervezési Intézetének egyetemi docense a nonprofit szervezetek tudásmenedzselési sajátosságairól végzett empirikus kutatások tapasztalatairól számolnak be.

A Miskolci Egyetem oktatói, Kiss Anett tanársegéd és dr. Deák Csaba, az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ igazgatója "a szellemi tőke megosztás a kis- és középvállalkozások körében" témáról tartják előadásukat.
14 órától Kriván Miklós, a KTI Kft. e-learning szakértőjének előadása "Web 2 megoldások a TM szolgálatában" címmel kezdődik, majd Szalai Piroska, a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány kutatásvezetője következik "A női munkavállalás és a lifelong learning kapcsolata" témakörről.

Fellner Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója "Pollányi tudásfogalma és helye a filozófiatörténetben" címmel tart előadást.

Dr. Kende György, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi tanára, dr. Miskolczi Ildikó, a Szolnoki Főiskola főiskolai docense, dr. Seres György, a ZMNE ny. egyetemi tanára és dr. Fórika Krisztina, a ZMNE adjunktusa "Tanuljunk könnyen, gyorsan - élethosszig, bármikor, bárhol" témakörben vázolják közös munkájuk eredményeit.

Sebastian Eschenbach, az Eisenstadti Főiskola professzora előadásának címe: "Applied Knowledge Management as a Didactical Approach - Reflections on Four Years of Experience at a Transdisciplinary Master’s Program in Austria", majd Günter Koch, a New Club of Paris tagjának "International trends in KM" című előadása és az elnöki összefoglaló zárja a győri tudásmenedzsment konferenciát.

 

Tovább olvasom
Három díj a Debreceni Vonósversenyről

(forrás, www.hircity.hu, 2009. 03. 09.) 

 
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara az elmúlt napokban rendezte a VI. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozót és Versenyt. A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének két csoportja és egy hallgatója kapott díjat, s ezzel az eddigi legjobb eredményt érték el.  

A szakmai megmérettetésre vonós vagy zongorás kamarazene csoportok jelentkezhettek. Minden intézmény 60 perc műsoridőben mutathatta be programját. A produkciókat szakmai zsűri értékelte, a legkiemelkedőbbek nívódíjban, különdíjban és pénzjutalomban részesültek, s felléptek a találkozó gálahangversenyén.

A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének két csoportja és egy hallgatója kapott díjat, s ezzel az eddigi legjobb eredményt értük el a debreceni kamarazenei versenyen – értékelte a sikert Cziglényi Ákos, a Zenekari Hangszerek Tanszékének vezetője.
Nívódíjas lett Dvořák: F-dúr quartett II. tételét eladó négyes: Dombi Rajmund (hegedű), Gerencsér Zoltán (hegedű), Burai Zsolt (mélyhegedű) és Lakatos Anikó (gordonka). A zsűri dr. Devich Sándor professzor, a Zeneakadémia rektorhelyettesének javaslata alapján Dombi Rajmundnak a Conservatory Alapítvány különdíját adományozta. A nívódíjasok konzulense Kornfeld Zoltán főiskolai docens, gordonkaművész volt.

A Debreceni Egyetem rektorának különdíját kapta Dvořák: A-dúr quintett művét előadó csapat: Németh Csaba (hegedű), Baranyai Lajos (hegedű), Burai Zsolt (mélyhegedű), Villányi Péter (gordonka), Szilágyi Tamás (zongora). Konzulensként Cho Insu főiskolai docens, zongoraművész volt a felkészítőjük.

Tovább olvasom
Nemzetközi fúvószenekari karmesterkurzust tartanak Győrött

(forrás: www.edupress.hu, 2009-02-26)


A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézete, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és a Győr Symphonic Band március 9-től, hétfőtől március 13-ig, péntekig rendezi meg a II. Győri Nemzetközi Hidas Frigyes Fúvószenekari Karmesterkurzust, melyről részletes tájékoztatót március 3-án, 10 órától tartanak az egyetem hangversenytermében.

A képzés vezető professzora, művészeti vezetője ezúttal is dr. Marosi László, a Floridai Központi Egyetem Zenekari Tudományok Tanszékének igazgatója lesz. Az Egyesült Államokban élő, magyar származású egyetemi tanár szakterülete a vezényléstechnika, a fúvószenekari anyagismeret. A szakmai kurzuson 25 magyar és németországi aktív karmester vesz részt.

Dr. Szekeres Tamás rektor, dr. Ruppert István, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet igazgatója és Szabó Ferenc karmester, a kurzus szakmai szervezője március 3-án, 10 órától részletes tájékoztatást tart a karmesterkurzusról és a koncertekről az egyetem hangversenytermében (Győr, Kossuth Lajos u. 5.).

Tovább olvasom
Újabb klaszterrel gyarapodott a Nyugat-dunántúli régió

(Forrás: www.hircity.hu, 2008.08.26.)
 
Augusztus 26-án, Szombathelyen 30 alapítóval alakult meg a Pannon IT Klaszter. A gazdasági tömörülés a régió minden IT vállalkozása és intézménye felé nyitott.  

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által az elmúlt évben megrendezett szakmai találkozókon felmerült az igény egy regionális hálózati együttműködés létrehozására az informatikai szektorhoz kapcsolódóan is. Az Ügynökség segítséget nyújtott az info-kommunikációs ágazatban működő vállalkozások számára az első partnerségi találkozók és kezdő lépések megtételéhez a hálózati együttműködésük terén, amely aztán elvezetett egy regionális klaszter kialakításához is.

Az újonnan alakuló regionális IT/ICT klaszter a régió minden IT szektorbeli versenyképes vállalkozója, intézménye felé nyitott, szolgáltatásait a térség fejlődése érdekében minden itt működő, munkahelyeket fenntartó és munkahelyeket teremtő gazdasági szereplő számára – kölcsönösségi alapon –elérhetővé teszi. A későbbiekben bekapcsolódhatnak a régió területén kívül működő vállalkozások, egyéb intézmények és szervezetek is, amennyiben azok a klaszter által kitűzött és felvállalt célokat elfogadják.

Az alapító tagok elsődlegesen a KKV-k köréből kerültek ki, „egymás tevékenységét inkább kiegészítő, mint egymással rivalizáló informatikai cégek” alkotják a klaszter magját. Ennek megfelelően az alapító tagok között helyet kaphatnak a forgalmazók és eszköz-, valamint megoldásszállítók, akár a rendszerüzemeltetéssel vagy szoftverfejlesztéssel foglalkozók, informatikát oktatók vagy alkalmazók, hardver közeli fejlesztők, úgymint az IT biztonsággal vagy tanácsadói feladatokat ellátók, az elektronikus azonosítással vagy beléptető rendszerekkel foglalkozók, a hálózat építők, vagy a designkészítésre fókuszáló, netán a vállalatirányítás vagy az informatika HR területén működő cégek.

Az eltérő tevékenységek sokszínűségéből adódó szélesebb kínálat éppen úgy a fejlődést szolgálja, mint az azonos tevékenységet végző vállalkozások műszaki, gazdasági potenciáljának nagyobb projektek megvalósítása érdekében történő, eseti egyesítése. Mindez lehetőséget nyújt a régión belüli informatikai projektek Nyugat-Dunántúlon tartására és a régión, illetve az országhatáron túli lehetőségek jobb kihasználására. Ennek elősegítésére a klaszter   többek közt – önálló webportál létrehozásával   segíti tagjai önálló, illetve integrált szolgáltatásainak átfogó bemutatását, illetve biztosítja az azokhoz történő hozzáférést.

A meghatározó alapítók mellett elsődlegesen olyan cégek, intézmények léptek szövetségre, akik korábban is együttműködtek úgy a pályázati munkában, mint napi, üzleti tevékenységük során. Egy ilyen szervezet, Vas megye és Szombathely Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Vállalkozói Központja látja el a klasztermenedzsment feladatokat is.


 

Tovább olvasom
A Rába vezette konzorcium 1,3 milliárdos projektet nyert (video)

(Forrás: www.hircity.hu, 2008.07.28.)
 
A kormányzat által meghirdetett Nemzeti Technológiai Programból közel 1,3 millirád forintot nyert el kutatás-fejlesztési feladatok elvégzésére a Rába Nyrt által vezetett konzorcium, melynek további tagjai: a Széchenyi István Egyetem Járműipari Egyetemi Tudásközpontja, a Borsodi Műhely Kft. és HNS Műszaki Fejlesztő Kft.

A nyertes pályázatról a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt felügyelő tárcanélküli miniszter, Molnár Károly  és Pintér István, a Rába Nyrt. elnök-vezérigazgatója tájékoztatta a sajtó képviselőit a ma délelőtt. A három év fél évre szóló projekt újdonsága, hogy az alapkutatástól, az alkalmazott kutatáson és termékfejlesztésen át a korszerű gyártási és minőségbiztosítási módszerek kialakításáig terjednek azok a tevékenységek, melyek a projektben résztvevők versenyképességét növelik.

Kapcsolódó videó

Tovább olvasom
Antibringa

(www.antibringa.hu

Hogy is keveredtem a Széchenyi futamra? A honlap éppen egy évvel ezelőtti indítása után számos levelező partner jelentkezett. Többek közt Czobor Imre és Mohos Tamás, akik felbujtóknak tekinthetők, hogy egyáltalán megtudtam, létezik Széchenyi futam. Mi több már ez a harmadik. Ők biztattak, hogy nevezzek be. Megnéztem a versenykiírást, és arra az álláspontra jutottam, az én járművem nem idevaló.  Megkérdeztem az egyik lelkes szervezőt, Petis Lászlót, aki viszont alkalmasnak találta a gépet. Elvitatkozgattunk a verseny szabályzat egyes számomra nehezen kezelhető pontjain. Aztán beneveztem. Később elküldtem a kért dokumentumokat. A futam előtt egy héttel újra konzultáltunk, elkerülendő, hogy elviszem Győrbe az Antibringa H2 modellt és ott kideríti a zsűri, hogy bocsánat ez még sem indulhat. Petis László és Bertók Norbert jól viselték  akadékoskodásomat. Egy dologban továbbra sincs egyetértés, de erről később.

A versenykiírás itt található: http://www.szechenyifutam.hu/

Szállítás: Több verzió jöhetett szóba, elmegy a saját kerekén (ez idő hiányában nem valósult meg), betuszkolom a Citroen Picassóba (ez helyhiányában nem valósult meg), végül maradt a tetőcsomagtartó. Ügyes mesterekkel készítettem egy háromvágányos tetőtartót, sőt összecsukható feljáró rampát is. Először nagyon óvatosan mentem 50-60 km/h-val, aztán egészen feltornáztam a sebességet 80-ra, mikor meguntam az előttem haladó teherautó kísérését, akkor az előzésből 109 km/h-val keveredtem ki. Gondoltam, ha ezt kibírta, akkor a 90-es tempóval eljutok Győrig, így is történt , még az indítókulcs is megvolt, pedig a fizika törvényei alapján minden esélye megvolt, hogy kiessen a helyéről.

Az első versenyszám: Ez nem szerepelt a versenykiírásban, de a legnehezebb feladat volt számomra a futam során, megtalálni a Széchenyi egyetem parkolóját. A helyiek számos jó ötlettel álltak elő, mikor, merre forduljak, de az ötödik sarok felsorolásánál, már ők sem gondolták komolyan, hogy odatalálok. A térkép alapján minden egyszerűnek látszott. Szerencsére nem hallgattam meg a jó tanácsokat, hanem az útmutatással ellenkező irányban nekivágtam  a város felfedezésének, ami úgy foglalható össze, Győr egy végtelenített egyirányú utca, színesítve néhány zsákutcával, hogy izgalmasabb legyen a dolog.  Számos tiszteletkört megtéve, ragyogó ösztöneimre hallgatva –mint később kiderült- 100 m-re közelítettem meg a parkolót. Ekkor éppen egy zsák utca végében próbáltam megfordulni. Egy lelket nem láttam, akitől kérdezni lehetett volna, hol vagyok. Mígnem az Isteni gondviselés egy kerékpárossal hozott össze. Csak nem a Széchenyi futamra jött, kérdezte a tetőn lévő rakományt nézve. Hát nagyon közel van, 100 m, a Duna túlpartján, de csak gyalogos híd van. -mondta.  Belekezdett az út leírásába, de aztán legyintett, tudja mit, kövessen. A derék kerékpáros, (Kis Gábor, ha jól emlékszem a nevére), aki tavaly maga is részt vett a futamon, kb. 4 km-t kerekezett a Picasso előtt, ma sem tudnám megismételni merre jártunk.  

Felvonulás: Miután beálltunk a kijelölt boxba, megtörtént a mérlegelés, a zsűri átvizsgálta és átvette a járműveket. Ezt követően felsorakozott az igen színes képet mutató konvoj. Lassan haladtunk a kijelölt úton, rendőri felvezetéssel. Győr három pontján (BigBen Club, Városháza, Árkád) megálltunk, sokan megcsodálták a gépeket. A Városháza előtti téren a gépek mellett a csodálatosan szép tulipánokba is lehetett gyönyörködni. Az utolsó állomáson szakavatott riporter faggatta a versenyzőket járművük  műszaki és egyéb jellemzőiről.

Fogadás: Este a BigBen Club impozáns épületében volt az állófogadás ülve a futam résztvevői számára. Az igényesen megtervezett és kivitelezett emeleti terem homorú kupolája engem egy mandalára emlékeztetett. Egyszerűségében, mértani szabályosságában volt valami varázslatos, szemet kápráztató. A négy fogásból álló menü különösen finomnak bizonyult annak fényében, hogy napközben ebédre egyszerűen nem jutott idő.

Szállás: Egy félreértés kapcsán mindenáron egy tanulószobához próbáltam kulcsot kapni, de a portás kitartóan ellenállt kérésemnek. Többszöri neki futásra és Németh Éva kitartásának köszönhetően sikerült rátalálni a Duna partra néző kollégiumi szobára. Kellően fáradt voltam, ahhoz hogy hamar elaludjak, viszont miután ráértem volna aludni korán felébredtem.

Hajnali kirándulás: A hűvös friss reggelen fél hat körül már az utcákat jártam. Végre volt egy kis idő szétnézni a környéken, lementem a Duna partra, felfedeztem azt a hidat, amelyen csak gyalog és kerékpárral lehet közlekedni, körbejártam az egyetemi épületeket. Nagyon tetszett az a színvonalas kiállítás, ami az egyetem aulájában található, szerteágazó szakmák ifjú titánjainak műveiből. Az Ikarus szobor előtti tavacskánál láttam egy éberen figyelő, de nem éppen ijedős vadkacsát a párjával.

A verseny: A kiírásban szerepelt, de valahogy teljesen figyelmen kívül hagytam, hogy a három futamból álló megmérettetés tulajdonképpen verseny. Ez csak ott tudatosodott bennem, hogy időre megy minden. Ez olyannyira elkerülte a figyelmemet, hogy csak azt a szabadonfutós fogaskerék készletet vittem magammal, ami maximum 20 km/h sebességre képes, holott van egy  sokkal gyorsabb egység is., ami a sík győri terepviszonyoknak tökéletesen megfelelt volna. A hozott verzióval a mezőny leglassúbb járműve címre joggal aspirálhattam. A versenysportok, a technikai sportok meglehetősen hidegen hagytak az elmúlt 50 évben. Soha nem szerettem nézni, inkább csinálni a dolgokat. Most tudtam meg mi az állórajt, mi a röpülő rajt, sőt még azt is, mi az a Le mans-i szabály. Így bár az enyém volt a leglassabb jármű, viszont tökéletesen és megbízhatóan működött, nem kellett szerelni, hűteni, stb.  Inkább a lovassal mint a lóval voltak gondok, először is miután a versenyszabályzat szerint tiltva volt a lábbal való tekerés,  félóra körbe-körbe karikázás után majd meg fagytam ültő helyemben,  miután felvettem az összes ruhatartalékomat, nemsokára a hajtás és mozgás hiánya miatt mindkét lábam lemerevedett. Szerencsére a hátrafelé tekerést nem tiltotta meg a zsűri. Róttam a mindenféle kanyarokkal teletűzdelt pályán a köröket. Azt hiszem közel 40 kört tettem meg a két óra alatt, azaz kb. 20 km-t. A hűvös idő ellen még csak-csak lehet védekezni, de akinek napelemmel ment a járgánya, annak komoly gondjai voltak, mert ezen az április 23-i napon a felhők voltak nyerésben a nappal szemben, egész nap olyan esőre készülő idő volt, kb.10-12 C hőmérséklettel. Mindenesetre baleset nélkül túléltük a két órát, melytől kicsit tartottam, hiszen egyszerre volt a pályán minden versenyző, a csiga lassúsággal közlekedőtől a 90 km/h sebességre is képes járművekig.

A járművek: A járművek zöme elektromos hajtással szerelt, némelyikük már a legkorszerűbb Lítium akkut alkalmazva. A legkiforrottabb és magas műszaki színvonalú járművet az Intermotor két versenygépe (Willisits Attila és Miklós) valamint a széria autókból átalakított Porshe, Citroen (Kozma Benedek)  és Fiat Tipo (Szirmay Zoltán) jelentette, annál is inkább mert utóbbiak saját kerekeiken tették meg az utat a versenyre, sőt rendszámmal is rendelkeztek, ami a hazai bürokráciát ismerve nem kis teljesítmény. A Pápamobil, ahogy az ötletgazda Czobor Imre mondta -a tavalyi  esernyőjéhez  (értsd: polikarbonát tetőjéhez) még egy falikutat is szerelt a gép hátuljára-, nos ez a falikút egy üzemanyag cella áramforrás kísérleti modelljét jelenti.  A hidrogénnel működő üzemanyagcella az ELTE fejlesztése, tudtam meg Kriston Ákos Phd hallgatótól. A kiállított darab kb. 300-400 W teljesítmény leadására képes, a 6,5 kg súlyú  palackból három óra alatt kb. 1,2 Kwh energia  nyerhető. A készülék összsúlya kb. 20 kg. Volt itt napelememmel működő járgány, a napsütés hiánya ugyan hátráltatta őket, de még így is mozgásra tudták bírni a terjedelemre sem kicsi járművet. Nagynyomású nitrogénnel működő gépet két csapat is bemutatott, az egyikük egy Wartburg motort alakított át (Vogel Miklós, Kálmán Viktor), a másik modell pedig pneumatika dugattyúkat használt a meghajtáshoz. Nagyon szemléletes modell. Azt nem állítanám, hogy csendes, szépkivitelű és megbízhatóan működő gépek lettek volna, mindenesetre az ötlet megvalósíthatónak látszik. Láttam egy kézzel festett Polski Fiatot (Gál János), amelybe Li akkumulátorok és szuperkapacitások, bonyolult elektronikai áramkörök  kerültek , többnyire azt tapasztaltam lelkes gazdáik folyamatosan szerelik, de hogy működőképes, arról végül is meggyőztek, mert láttam mozgásban is. Volt itt egy  és két motorral meghajtott négykerekű kerékpár, úgy tűnt a kevesebb több, mert amelyiken csak egy motor volt, egészen jól bírta a gyűrődést, leszámítva a futam végén az akkumulátor lemerülését.

Ahogy mások látták:

Kozma Benedek, az egyik versenyző honlapja:
http://www.evpermanent.com/hu/ahjv2008hu.php

Totalcar, humorral fűszerezett beszámoló Égő Ákos tollából:
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/szechenyi3!1

Beszámoló az Indexről:
http://index.hu/tech/hardver/prjv080424/
Megjegyzés a cikkhez, nem hogy nincs bajom a kerékpárosokkal, hanem épp ellenkezőleg nagyon örülök, hogy egyre többen kerekeznek.

Az ANTIBRINGA egy szójáték a lovasról (Antal) és lováról (bringa), de azért több is ennél, miután ez a gép:

* A szokásostól eltér formájában, mert nem hagyományos , hanem  fekvőkerékpár,

* A szokásostól eltér meghajtásában, mert alternatív elektromos meghajtása is van. Ötvözi az emberi erőt és a modern technikát, amely nem zárja ki    egymást, keresve az egyensúlyt, az aranyközéputat.

*Anti(k), mert a múlt század elején is létező, de elfelejtett modell.

Kisalföld cikk:
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/iii_szechenyi_futam_-_alternativ_hajtasu_jarmuvek_versenye/2055084/

You Tube (Kozma Benedek felvételei):
http://www.youtube.com/watch?v=3nkJv46GChQ

RTL-Klub TV csatorna hiradója
http://www.rtlhirek.hu/dock/videogallery/15:6929

Eredmények: A versenyre sem voltam felkészülve, de hogy még díjat is kapok, ráadásul kettőt, azt aztán végképp nem gondoltam. Az egyik a Legötletesebb jármű különdíj, a másik a Hobbi kategória 2. hely . Mindenesetre annak legalább annyira örültem, hogy a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium lelkes csapata (Pacsi Richárd, Tompos Tamás és Varga Gergő) nyerte meg az első helyet. A futam alatt beszélgettünk Balassa József gyakorlati oktatásvezetővel, akinek segítő irányításával jött létre szinte teljes egészében használt alkatrészekből a Cseri02 nevű négykerekű jármű.  Már tavaly is részt vettek a Széchenyi futamon. A diákok hordták össze a használt kerékpárokat és alkatrészeket, írd és mond a teljes projekt költségvetés 36.000 Ft volt. Minimum járt volna nekik a legköltséghatékonyabb megoldás különdíja is. A furcsa az, hogy csak ez az egy iskola volt képes beilleszteni ezt az igen jó kezdeményezést az oktatási programjába. A megvalósítás költségéből egyértelmű, hogy ez nem pénz kérdés, ez odafigyelés és jó hozzáállás kérdése. És feltételezem minden műszaki képzéssel foglalkozó közép és felsőfokú iskolában találni néhány szorgos, kreatív oktatót és diákot, akiknek nagyszerű lehetőség lenne a Széchenyi futamon való részvétel. Sok mindent kell tudni, tanulni és lehet gyakorlati tapasztalatot szerezni, mire egy ilyen jármű működőképesen összeáll. Talán üdítőbb és hatékonyabb egy ilyen program, mint az évek óta ismételt sablonok szerinti gyakorlati képzés. Fogalmam sincs hány műszaki szakképző iskola van az országban, de a számuk bizonyosan nagyobb mint 1. No majd jövőre talán többen lesznek. 

Az iskola honlapja: http://cserhati.net/

Alternatív vagy nem alternatív: Több menetben vitatkoztam a szervezőkkel, zsűrivel, hogy miért zárják ki a közvetlen lábbal (emberi erővel) hajtás lehetőségét a versenyből. Az természetesen egy plusz lehet, ha a gép közvetett hajtással tölt pl. egy akkumulátort. A kiírás szellemiségével szerintem teljesen összhangban lenne a közvetlen meghajtás is, idézem: A jármű üzemanyaga alternatív - tehát nem fosszilis eredetű - energiaforrás lehet. Az emberi erő bevonása a hajtásba, azt gondolom talán a legkevésbé környezetszennyező, gyakorlatilag mindig elérhető és egészségmegőrző funkciója sem kérdőjelezhető meg. A legjobb gyakorlati példa erre, a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben lévő szegény Svájc :), már vagy 10 éve gyártanak olyan kétszemélyes elektromos autót, amelyben mindkét utasnak (vezetőnek és utasának) van meghajtó pedálja. A jármű neve Twike. (lásd 28. Twike oldalt) Képes 80 km/h sebességre, és a pedál nem dísz benne, működik, kipróbáltam. Természetesen nem a 80 km/h ás tartományban. A legszomorúbb, hogy nálunk egy ilyen gépet (ma 2008-ban) nem lehet forgalomba helyezni, bezzeg más ugyancsak nyomorgó :)  országokban mint Németország, Anglia, USA stb. ennek nincs akadálya.  A hatótávra,  az emberi erőnek jelentős befolyása csak a kisebb súlyú és kisebb sebességű járművek esetében van. Hiszen 100-130 W teljesítmény fölé csak a kifejezetten erre edzett emberek képesek, de tartósan ők sem. Én sajnos nem tartozok közéjük! Szóval, nem rontaná az esélyegyenlőséget, ha a közvetlen hajtást alkalmazó emberi erő is bekerülne a lehetőségek közé. (Lásd még 32. oldalon Spezi 2008.)  Persze tudomásul vettem, hogy a szabályzatba nem ez került.

Köszönet: Apró morgolódásaim ellenére nagyon kellemes két napot töltöttem Győrben a III. Széchenyi futamon. Köszönet a szervezőknek, a zsűrinek, a külön díj alapítójának, az INTER TAN-KER Zrt.-nek és mindenkinek aki részt vett benne. Köszönet az egyetemnek, ahol ilyen módon is igyekeznek az innovációt elősegíteni, még mielőtt teljesen tönkre nem tesszük környezetünket. Remélem folytatják jövőre is, és remélem több résztvevő lesz iskolákból, fiatalokból, mert azért bevallom, én mégis csak kakukktojás voltam ezen a futamon.

Tovább olvasom
III. Széchenyi Futam - Nemcsak benzinnel mehet az autó

(www.gyorinap.hu, 2008. április 23.)

A Széchenyi István Egyetem parkolójában ma rendezik az alternatív hajtású járművek versenyét. A Széchenyi Futam célja: a csapatok által készített járművekkel a kijelölt gyorsasági, illetve ügyességi pálya megtétele a lehető legrövidebb idő alatt, valamint a hosszú távú versenyen a lehető legtöbb kör teljesítése. A járművek innovatív jellegét szakmai zsűri értékeli.

A verseny ma reggeli megnyitóján elsőként Simon Róbert Balázs, Győr alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. A futam rövid múltidézését követően arról beszélt, hogy a győri önkormányzat is nagy örömmel fogadja a verseny iránt megnyilvánuló mind nagyobb érdeklődést. "De ami a legfontosabb, hogy ezzel a nagy érdeklődéssel a résztvevők ráirányíthatják a figyelmet a környezetszennyezés elleni küzdelemre, az alternatív és a megújuló energiaforrások szerepére" - tette hozzá.

Ezt követően kitért arra, hogy tavaly világszerte félmilliónál is több alternatív hajtású járművet értékesítettek. Ez pedig azt jelenti, hogy az autógyártó cégek vezetői és fejlesztői az alternatív üzemanyagok, valamint az olcsó és hibrid autók térnyerését tekintik az iparág legfőbb irányvonalának. Az autóipari vezetők többsége szerint a következő öt évben az autóvásárlók számára a minőség és az üzemanyag-hatékonyság lesz a két kulcstényező.

"Ezek ismeretében, aminek ma itt részesei vagyunk, többet jelent játéknál, szórakozásnál, fiatalos teljestménypróbánál. Többet, hiszen ez a munka megtérülhet, ezek az ötletek kamatozhatnak, az itt látható kezdeményezéseknek akár jövője is lehet" - emelte ki az alpolgármester, aki gratulált a kreativ alkotóknak, majd megköszönte a rendezvényt a szervezőknek.

"Városunk nevében elmondhatom, hogy mi a jövőben is minden támogatást megadunk ahhoz, hogy ez a kezdeményezés tovább fejlődjön és Győr - szó szerint is - Autopolisszá váljon" - zárta köszöntőjét Simon Róbert Balázs.

Az alpolgármester után dr. Kóczy T. László, a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának dékánja szólt a megjelentekhez: "Büszke vagyok arra, hogy házigazdái lehetünk ennek a nagyszerű rendezvénynek, amely ugyancsak hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország legfiatalabb egyetemének műszaki felsőoktatása a hazai képzés egyik bástyájává váljon. Ezen a versenyen a tudomány és a kreatív műszaki szemlélet közös eredményeit láthatjuk. A Széchenyi Futam mind nagyobb, mind professzionálisabb, miközben iránta egyre nagyobb nemzetközi figyelem is megnyilvánul."

Az ünnepi beszédeket követően Simon Róbert Balázs és dr. Kóczy T. László a mikrofon helyett kormányt ragadott - és végigautózott a parkolóban kijelölt pályán. A verseny ezen "felvezetőkör" után kezdődött...

Nem sokkal öt óra előtt került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. A kategóriánkénti győztesek:

Hobby: Tompos Tamás

Széria átalakítási géposztály: Szirmai Zoltán

Prototípus (150 kg alatt): Baki Zsolt (Pápamobil) - (150 kg felett): Tóth Krisztián ( JRET-Intermotor)

Különdíjak: Vogel Miklós (leginnovatívabb jármű), Joó Antal (legötletesebb jármű), Cherry Evo-2.

Hosszútávú verseny győztese: Willisits Attila (JRET-Intermotor).

A III. Széchenyi Futam zárása után a verseny főszervezőjét, Petis Lászlót kértük egy rövid értékelésre. Mint mondta, rendkívül pozitívan értékeli a két napot, különösen azt, hogy tegnap, a Föld Napján - a városi programok során - oly sokan érdeklődtek a járművek iránt. Örül annak, hogy mind komolyabb járművej szerepelnek a versenyen, s egyre több innováció érhető tetten a kreatív pályamunkákban. Végezetül hozzátette: bár az időjárás lehetett volna kellemesebb, végül is sikerült eső nélkül megúszni a versenyt, amelynek jövőre természetesen folytatása következik.

Tovább olvasom
III. Széchenyi Futam - Alternatív hajtású járművek versenye

(Kisalföld online, 2008.04.23.)

A Széchenyi Futam küldetése, hogy mihamarabb, mi magunk adjunk lehetőséget Földünk természeti katasztrófájának, és a közlekedés vészesen közelgő hajtóanyag-válságának elkerülésére. "A Széchenyi Futam küldetése, hogy mihamarabb, mi magunk adjunk lehetőséget Földünk természeti katasztrófájának, és a közlekedés vészesen közelgő hajtóanyag-válságának elkerülésére." Ez a mottója az III. Széchenyi Futamnak, ahol szerdán alternatív hajtású járművek versenyeztek egymással.

Üzemanyagcellával elsőként Magyarországon
A Széchenyi egyetem hagyományosnak tekinthető alternatív-jármű versenyén kedden részt vett az első üzemanyagcellás jármű. A Pápa Mobil nevet viselő „hibrid" – ember, vagy akkumulátor – hajtású triciklit eredetileg a pápai Czobor Imre jegyzi. Korábbi nevezetessége egy magyar szabadalmú agyváltó volt, amely a nyomaték változásának hatására automatikusan változtatja az áttételt, illetve az, hogy utasát a széltől, esőtől habkönnyű polikarbonát borítás védi.

Idén három pápai, széchenyis egyetemista hathatós közreműködésével üzemanyagcellát kapott, tulajdonosa így büszkén hangoztathatja, hogy magyarországi versenyen ő állította ki az első üzemanyagcellás járművet.
 
– Magyarország tizenöt évvel lemaradt az üzemanyagcellás erőforrások kutatásában, de azon dolgozunk, hogy ezt behozzuk – jegyezte meg a Kisalföld kérdésére Kriston Ákos PhD-hallgató. Az üzemanyagcelláról, mint erőforrásról elmondta, hidrogént bocsátanak benne platina füsttel fújt lemezre, és a lemezen a hidrogénből az oxigénbe átvándorló elektronok keltette árammal akkumulátort töltenek. Az üzemanyagcella 60 százalékos hatásfokkal képes elektromos árammá alakítani a hidrogén elégésekor felszabaduló energiát.

– Egy kerékpározó ember tartósan 100 watt teljesítmény elérésére képes – tudtuk meg Czobor Imrétől. A Pápa Mobilba épített akkumulátor ehhez képest tartósan 600 wattot tud teljesíteni, a hozzáépített 10 wattos üzemanyagcella pedig három napon át képes az akkumulátort utántölteni. A jármű így – a tetején elhelyezett napelemekkel együtt – könnyedén teljesíthet napi kétszer tíz kilométeres távot. Czobor Imre legszebb álma, hogy autók, motorok helyett egyszer az ő járművéhez hasonlókkal járjunk munkába.

A keddi versenyen egyébként a hagyományos autókba épített, zselés akkumulátorról villanymotorral hajtott konstrukcióktól a sűrített nitrogénnel működő hajtányig a legkülönfélébb ötletes megoldásokat vonultattak föl alkotóik.

A fosszilis üzemanyagok már csak néhány évtizedig állnak rendelkezésünkre. Az egyre fokozódó környezeti elváltozások folyamatának visszafordításához pedig még abban az esetben sem volna elegendő egy egész évszázad.E megkésett felismeréstől indíttatva hívtuk életre a Széchenyi Futamot, az alternatív hajtású járművek első versenyét.Rendezvényünk tehetséges ifjú tervezők jövőbe mutató találmányaira épül, és egyre több, egyre impozánsabb megoldást termel ki korunk legégetőbb problémájára. A legjobb ötletek, elgondolások innovációs díjakban részesülnek, amelyek nagy segítséget jelenthetnek a további sikeres fejlesztési munkálatokhoz. Emellett a Széchenyi Futam határainkon túl, és szakmai körökben is elismert fóruma jövőnket biztosító fiatal mérnökeinknek. Bízunk benne, hogy évről évre egyre több csapat részvételével mutathatjuk meg, mit valósíthat meg napjaink technológiája. Hiszen így a résztvevők és az érdeklődők mind újabb szakmai, tudományos ismeretekre tehetnek szert, miközben a környezettudatos gondolkodásmód leghatékonyabb terjesztésére nyílik lehetőség.

Tovább olvasom
Magyarok is indulnak a kísérleti autók versenyén

(http://www.autoipari-klaszter.hu, Autóipar - technika, 2008.05.14 16:10)

Magyarországról elsőként neveztek a Shell Eco-marathonra, ahol mérnöknek tanuló diákok mutatják be saját tervezésű energiatakarékos járműveiket európai erőpróbáján.

A versenyben az győz, akinek járműve a legmesszebbre jut mindössze egy liternyi üzemanyaggal. Rögtön két magyar csapat is indul: a győri Széchenyi István Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki Főiskola mérnökhallgatói neveztek be a megmérettetésre.

Két magyar fejlesztésű autó indul bő egy hét múlva az energiahatékony kísérleti autók versenyén dél-franciaországban, Nogaróban. A győri Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének csapata, a városi járművek kategóriájában nevezett napelemes hajtású járművével. Ez egyébként az első magyar autó, amely hozzáadott energia nélkül is képes mozogni. A járműben egyéb műszaki újítások is vannak: a minél kisebb teljesítményfelvétel érdekében az autóiparban használt izzókat LED-ek helyettesítik, a kormánymű pedig olyan egyedi konstrukció, amely a lehető legkisebb súly mellett biztonságos és mégis egyszerű irányíthatóságot tesz lehetővé. Ezt a megoldást a csapat külön is nevezte a 2008-as Shell Eco-marathon Műszaki Innovációs Díjára.

Elindultak a gépek

A másik csapat a A Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai karán tanuló diákokból szerveződött, ők egészen más jellegű járművel száll ringbe, a Prototípusok kategóriában. A költségtakarékosság eredeti ötletekre sarkallta a konstruktőröket: az autó biciklikerekeken gurul és a fékek is egy kerékpárból származnak, a mozgásról pedig egy fűkaszából kölcsönvett, átalakított, benzin hajtotta motor gondoskodik. A háromkerekű elrendezés kicsit különös külcsínt kölcsönöz a járműnek, de nagyban javítja a súly-teljesítmény arányt.

A mai budapesti bemutatón mindkét jármű elindult, és tett egy nagy kört a Közlekedési Múzeum előtti parkolóban. A franciaországi versenyen idén 25 ország mintegy 200 egyetemista és középiskolás csapata méri össze tudását és járművei erejét. Varga István, a Shell Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke a budapesti bemutatón elmondta: örül annak, hogy immár a nagymúltú magyar mérnökképzés is képviselteti magát a világvállalat rendezvényén.

“A járműveknek jelentős szerepe van a programban résztvevő diákok tanulmányi fejlődésében – tette hozzá dr. Varga Zoltán a Széchenyi István Egyetem docense, a csapat vezető tanára. „Az autó karosszériája és kormányműve már sikerrel szerepelt magyarországi tudományos versenyeken, tervezőik pedig idén bejutottak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára” - mondta.

Cél a fenntartható fejlődés

Az Európai Shell Eco-marathon üzemanyag-hatékonysági rekordját a belső égésű motorok versenyében a franciaországi Lycée La Joliverie tartja 2004-ben elért eredményével. A csapat jűrműve egyetlen liter benzinnek megfelelő energiával 3.410 kilométeres távolságot képes megtenni. Az üzemanyagcellával működő Prototípusok kategóriában elért csúcs még lenyűgözőbb. Ezt 2005-ben állította be a svájci ETH Zürich csapata. Hidrogén meghajtású járművük egy liter benzin energiatartalmával elméletben 3.836 kilométeres távolságra jutna.

A versenyre nevezők a hagyományos üzemanyagok, mint például a gázolaj, a benzin, a PB-gáz mellett alternatív üzemanyagokat is használhatnak, így napenergiát, hidrogént, bioüzemanyagokat és GTL-t (gas-to-liquid, földgázból szintetizált folyékony üzemanyag). Üzemanyag-források tekintetében határt csak a kreativitás és a személyi biztonság követelményei szabnak.

A különböző energiatípusok összehasonlíthatósága érdekében a résztvevő csapatoknak a távot meghatározott időn belül kell megtenniük. Az energiafogyasztást végül km/l mértékegységre számolják át. A Shell Eco-marathon elsődleges célkitűzése, hogy a fiatal járműtervezőket és mérnököket az üzemanyagfelhasználás hatékonyságával és a modern közlekedés jövőjével kapcsolatos újításokra ösztönözze - olvasható a cég közleményében.

Forrás: mfor.hu

Tovább olvasom
Magyar diákcsapatok az Eco-marathonon

(Forrás: Magyar Hírlap 2008. május 15./ 15. oldal)

Image

Tovább olvasom
Hat vidéki felsőoktatási intézmény újulhat meg 29 milliárdból

(Forrás: Magyar Távirati Iroda, 2008. április 16.)

A kormány szerdai döntésével hat vidéki felsőoktatási intézmény valósíthat meg infrastrukturális és informatikai fejlesztéseket közel 29 milliárd forintból - közölte Hiller István oktatási és Bajnai Gordon önkormányzati miniszter a fővárosban a sajtó képviselőivel.

A támogatási keretből a győri Széchenyi István Egyetem 6,498 milliárd, a Pécsi Tudományegyetem 6,452 milliárd, a Miskolci Egyetem 6,234 milliárd, az egri Eszterházy Károly Főiskola 5,003 milliárd, a Dunaújvárosi Főiskola 3,193 milliárd, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola 1,549 milliárd forinttal részesül majd várhatóan.

Tovább olvasom
Mindenre jut a pénzből

(Forrás: Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2008. április 17.)

Hat és félmilliárd forintot nyert a győri Széchenyi István Egyetem infrastruturális fejlesztésre – hirdette ki tegnap az oktatási miniszter. Ebből az egyetem – vélhetően 2010-re – két új épületet emel, megvalósul a megálmodott könyvtár, és számos kutatási, képzési központot hoznak létre.

A kormány tegnapi döntésével hat vidéki felsőoktatási intézmény valósíthat meg infrastrukturális és informatikai fejlesztéseket, csaknem 29 milliárd forintból. A legmagasabb összeget a győri egyetem nyerte el, épp annyit, amennyire kérelmét benyújtotta. A pontosan 6,498 milliárd forintból három részprogramot valósítanak meg, ez – az egyéb tervezett beruházásokkal együtt – akkora léptékű fejlesztést jelent, mint amilyen hajdan magának a főiskolának az átadása volt. A hallgatók létszáma nem kevesebb, mint 800-zal bővülhet.

Dr. Szekeres Tamás a Széchenyi István Egyetem rektora elmondta: az első két részprojekt egy-egy új épület emelését is jelenti, míg a harmadik főként egy eszközpark létrehozására irányul. Óriási mértékben fejlesztik a kutatási infrastruktúrát, hogy az egyetem valóban központtá váljon, s mód nyílik ezzel a régió kis- és középvállalkozói számára a kutatási tevékenység végzésére. Az már további pályázatok beadását igényli, hogy a főként laboratóriumi eszközök mindig korszerűek maradjanak – mondta el dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora.

A terv másik két része küllemre is egészen megújítja az épületegyüttest. Az első az „Új tudás-tér” projekt, amelynek 6240 négyzetméter alapterületű objektuma az aula előtt állna, a mostani parkoló egy részét elfoglalva. Itt kapna helyet a szakmunkás-, valamint a mérnök-továbbképzés, egy térben a legigényesebb oktatást igénylő doktori iskolákkal, sőt, a hallgató szervezetekkel is. Létrejön egy egészen új, nemzetközi oktatási központ és egy médiaközpont, az utóbbi a kommunkáció-szakos hallgatók számára. De mindennek keretében fejlesztik a médiaeszközöket is, beszerzik a legkorszerűbb programokat és így például lehetőség nyílik arra, hogy a professzorok előadásai nagy részben megtalálhatók legyenen az interneten.

A másik új, 6280 négyzetméter alapterületű épület az objektum keleti részén, az A-épülethez csatoltan állna a tervek szerint. Ez lesz az úgynevezett regionális tudástranszfer-központ, ahol létrejön a sokat emlegetett, hagyományos és digitális könyvtár. Ám a mai terv szinte köszönőviszonyban sincs a régivel, hogy mást ne mondjunk, csak hagyományos könyvtár fejlesztésére nem is lehet már pályázni – tudatta a rektor. Az épület funkciója – a kutatási központhoz hasonlóan – túlmutat az oktatáson, mert otthont ad a térség vállalatainak, vállalkozásainak, tudományos szervezeteinek is, sőt, tanácsadást is végeznek majd a transzferközpontban. A tudástár (vagyis könyvtár) mellett itt alakítják ki a műszaki információs központot is, ahol iparjog-védelmi tanácsokkal szolgálnak és brókerszolgáltatást nyújtanak a gazdasági szervezeteknek. A térség műszaki-szellemi középpontja azonban ma már csak akkor válhat EU-kompatibilissá, ha gyermekmegőrzőt építenek hozzá, s működik majd az új szárnyban könyvesbolt és kávéház is.

Dr. Szekeres Tamás szerint a beruházás teljes összege mintegy 7 milliárd forint, amiből 5 százalékos saját részt vállal az egyetem, s majd további pályázatokat is benyújt, hogy a létszámot bővíthesse, főként mérnökökkel és segédszemélyzettel. A végleges szerződést a nemzeti fejlesztési ügynökséggel szeptemberben írják alá, s azután írhatják ki a közbeszerzési pályázatot is a tervek kivitelezésére. Jövőre elindulhat az építkezés és a munkálatok nagy része 2010 első felére megvalósul. Mindez persze kellemetlenségekkel is jár – tette hozzá a rektor – a beruházás miatt nagy porra és zajra kell számítani, s az épület megközelítése is jóval nehezebb lesz. Ám ez az ára többek között annak, hogy az egyetemen keresztül Győr maga is fejlesztési központtá váljon.

Tovább olvasom
Kis- és középvállalkozások a kibővült Európában

(Forrás: Győri Nap, 2008. április 11. 11:00)

Két hétig közel száz külföldi egyetemista vesz részt azon a nemzetközi programon, amelyet főszervezőként a hollandiai Hogeschool Utrecht, a Széchenyi István Egyetem részéről a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium koordinál. A rendezvény helyszíne végig a győri egyetem konferenciaterme, de számos alkalommal egyszerre több teremben is megy az együttdolgozás.

Az „Intensive International” program országról országra vándorol, s abban a korábbi években - Lengyelországban, s két alkalommal az utrechti intézményben - a győri egyetem Közgazdász Szakkollégiumának tagjai is részt vettek.

A munkanyelv teljes egészében az angol, a téma a kis- és középvállalkozások (KKV) helyzete a kibővült Európa miatt változó környezetben.

- Holland, német és a Széchenyi István Egyetem oktatói vezetik a szakmai programokat – mondta el Farkas Péter egyetemi adjunktus, a győri Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium igazgatója.

Április 11-én, pénteken konferencia-nap lesz: a KKV-szektor magyarországi helyzetét mutatják be a meghívott előadók, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakemberei, Balogh László, a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. igazgatója, egyetemi oktatók és vállalatvezetők.

Április 14-én, hétfőn 16 órától a győri városháza dísztermében a nemzetközi program résztvevői a város gazdaságával, térségi pozíciójával ismerkednek, majd dr. Koren Csaba rektorhelyettes a Széchenyi István Egyetemet, a felsőoktatás és a gazdaság győri kapcsolatait mutatja be. A rendezvényen a programban érintett európai uniós országok nagykövetségeinek képviselői is jelen lesznek. Április 15-én, kedden a téma az interkulturális menedzsment lesz, majd április 16-tól 18-ig egy esettanulmányt dolgoznak ki a résztvevők. A második héten a holland intézmény oktatói lesznek az előadók.

A két hét szakmai programjai mellett a külföldi egyetemisták Győr és Magyarország kultúrájával, látnivalóival is megismerkedhetnek.

Tovább olvasom
Búcsú a keményfedeles leckekönyvtől

Az új 600 forinttal olcsóbb

(Forrás: RTL Híradó - Adorján Andrea, Független Hírügynökség, 2008-04-14, 16:42)

Megszűnik a fekete borítású, a hallgatók körében jól ismert leckekönyv. Helyét az elektronikus változat veszi át, amivel a hallgatók és az oktatók is időt nyernek. Nem lesz annyi adminisztrációs munka és a tanulmányi osztályokon tapasztalható sorok is megszűnnek. Országosan elsőként Győrben vezetik be az e-leckekönyvet, de már Szegeden is tesztelik a rendszert.

Vegyes érzelmekkel búcsúznak a jól ismert, fekete leckekönyvektől a Széchenyi István Egyetem hallgatói.
„Igazából negatív, mert így volt egy bizonyíték a kezünkben és így, hogy csak az interneten lesz fent az eredmény, ez nem annyira kézzel fogható” – mondta Hegyi Zsófi.

„Nem kell elmenni sorba állni a tanulmányi osztályra, elkérni a leckekönyvet, tehát egyszerűbb lesz ennek a dolognak az intézése” – mondta Nagy Ferenc.

Az elektronikus indexet már elkészítették, de készül papír alapú leckekönyv is. Ezt a hallgatók csak az egyetem elvégzése után kapják kézhez, nekik nincs dolguk vele. Így tizedére csökkenhet a tanulmányi osztály forgalma, vizsgaidőszakban ugyanis naponta több ezer diák is megfordul itt. Ebben a félévben azonban már az új rendszer működik.

„Rengeteg időt spórolunk meg mindhárom helyen. Tehát a hallgatók, oktatók és a tanulmányi osztályon is” – mondta Író Béla, a Széchenyi István Egyetem főtitkára.

Az egyetemek január elsejétől választhatják az elektronikus indexet, ugyanis akkor lépett életbe az a törvénymódosítás, amely a hagyományos nyomtatvány helyett már hivatalos dokumentumként fogadja el az úgynevezett e-leckekönyvet is.

Sok pénzt takarít meg az egyetem az új leckekönyv bevezetésével, míg a régi 700 forintba került, az új 100 forint lesz.

Tovább olvasom
Baráti Kör alakult a Széchenyi István Egyetemért

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2008. március 29.)

Megalakult a Széchenyi István Egyetem Baráti Köre. A negyvenéves felsőoktatási intézmény negyven egykori hallgatója lett a társaság alapító tagja. Az ünnepi aktust csütörtökön este rendezték Győrött, az egyetem hangversenytermében.

Az eseményen először Kovács Zsolt, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke és Tamándl László, a Karrier Iroda vezetője adott tájékoztatást a baráti kör szervezésének folyamatáról. Elmondták, fő célkitűzésük, hogy az egyetem egykori, jelenlegi és leendő hallgatói között élő, tartalmas kapcsolat alakuljon ki. Ezt segíti egyebek között az öregdiák-adatbázis, melyben 24.420 név található. A baráti kör azokat az öregdiákokat várja, akik készek is tenni egykori intézményükért.

Dr. Szekeres Tamás rektor arról beszélt a meghívottaknak, hogy szerinte miért lehet szeretni ezt az intézményt. Hogy miért fontos ez? Mert miközben ma a hallgatói létszám a normatív támogatási rendszer miatt egészségtelenül magas, a demográfiai mutatók azt jelzik, a közeljövőben nagy verseny várható az egyetemek között a hallgatókért. Tizenöt év múlva ugyanis csak feleannyi érettségiző lesz, mint öt éve volt. A rektor megjegyezte, a győri egyetem mintegy 7 milliárdos költségvetésének 40 százalékát saját maguk teremtik elő. Ez önállóságot ad, melynek köszönhető, hogy a követendő célokat jelentős részben maguk határozhatják meg. Ezután pedig sorolta azokat a fejlesztéseket, terveket és eredményeket, amelyek szerethetővé, vonzóvá teszik az egyetemet. Arra buzdította az öregdiákokat, vállaljanak részt az intézmény népszerűsítésében, jövőjének alakításában.

Ekkor következett az ünnepi aktus: a volt hallgatók aláírták az alapító nyilatkozatot. Párosával szólította őket Kuti József nyugalmazott főiskolai docens, aki később meleg, valóban baráti szavakkal tett javaslatot az immár létező baráti kör tagjainak, hogy milyen módon kezdjék a közös tevékenységet, s milyen irányokba induljanak. Ennek megbeszélésére kínált jó alkalmat az ünnepséget záró állófogadás.

Tovább olvasom
Megalakul a Győri Egyetem Baráti Köre

(www.kisalfold.hu, 2008.03.25.)

Negyven éve, 1968-ban alapították a győri Széchenyi István Egyetem jogelőd intézményét, s 2008. március 27-én, csütörtökön 17 órakor 40 egykori széchenyis hallgató ünnepélyes külsőségek közepette létre hozza az egyetem Baráti Körét. A helyszín az egyetem Hangversenyterme (egykori zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth u. 5.).

A kör az alma mater iránti elkötelezettség erősítését tűzi zászlajára, s a kapcsolatokat szervező, ápoló tevékenységéhez várja az intézményben négy évtized alatt diplomát szerzetteket. Dr. Szekeres Tamás rektor köszöntője után Kovács Zsolt, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, Cserpes Imre, a Műszaki Tudományi Kar HÖK elnöke és Tamándl László, a Karrier Iroda vezetője adnak tájékoztatást a Baráti Kör szervezésének folyamatáról, a célkitűzésekről.

Az eseményen a 40 alapító ünnepélyes külsőségek között aláírja a kört megalakító dokumentumot, majd Kuti József nyugalmazott főiskolai docens bejelenti: várják az intézmény egykori hallgatóit, hogy gazdagítsák és színesítsék a Baráti Kör tevékenységét, az egyetem életét.

Tovább olvasom
A japán katedrától a dékáni székig

(Forrás: Diplomata Magazin, 2008/1.)

A Magyar Tudományos Akadémiai doktora, a győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának dékánja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén is tanít. A Máltai és több más lovagrend tagja, a Savoyai királyi ház magyarországi delegátusa. Hobbija a könyvgyűjtés és a vadászat.
Mindezt Dr. Kóczy T. László professzorról tudtam meg a beszélgetés előtt.

- Professzor úr szereti a matematikát?
- Igen, már gyermekkoromban is szakmai érdeklődésem középpontjában volt, hiszen a ma is világhíres Fazekas Gimnáziumba jártam, matematika tagozatra.

- Hogyan jutott el az egyetemi padokból a professzori székig?
- Egyszerűen, hiszen szívesen csinálom, amivel foglalkozom. Szeretek kutatni, oktatni. Magyarországon bonyolult tudományos minősítési rendszer van, és az én szakmai életem alatt még bonyolultabb fokozatokon keresztül kellett eljutni a professzori titulusig, hiszen közben megváltoztak a minősítések. Mindezeken végigmentem. Az összes megszerezhető tudományos címet és fokozatot megszereztem. Azt hiszem, nincs a világon még egy olyan ország, ahol ennyiféle doktorátussal dicsekedhet valaki. Az az igazság, hogy először Japánban neveztek ki professzornak, majd csak ezt követte a magyarországi professzori cím.

- Nagy kihívás volt a győri egyetem?
- A győri intézmény különleges, hiszen Magyarország legfiatalabb egyeteme. Valaha Közlekedési és Távközlési Főiskola volt, később felvette Széchenyi István nevét, és az egyetemek-főiskolák integrációja során sok minden egyéb is csatlakozott hozzá. 2002. január 1-jén teljes jogú egyetemi rangot kapott. Ma már jogász és közgazdász képzés is folyik a falai között. Van zeneművészeti, valamint egészségügyi és szociális intézete is. Csak a bölcsészkar van gyengébben reprezentálva, bár van egy nemzetközi kommunikációs szak, de ez a közgazdasági karon belül foglal helyet. Az egyetemalapítás előtt Keresztes Péter, a főiskola utolsó igazgatója meghívott, hogy az újonnan alakuló intézményben dékánként vegyem át a Műszaki Tudományi Kar vezetését. Ez fél év múlva bekövetkezett, és most már másodszor megválasztva, igyekszem a kart a kollégáim segítségével minél jobb eredmények felé terelgetni. Elértük, hogy a hallgatói érdeklődés és a felvételi jelentkezési számok szempontjából az ország százötven-kétszáz kara között a nyolcadik helyen állunk. Szinte csak a budapestiek előznek meg.

- A bokros teendők elvégzéséhez naponta hány órára lenne szüksége?
- Valószínű jóval több, mint huszonnégyre. Hiszen a Széchenyi egyetembeli megbízatásom is teljes embert kíván, De közben a Műegyetemen is szeretném megtartani a tevékenységeimet. Van néhány doktorandusom, akiket szívesen vezetek. Nincs könnyű helyzetem, mert közben számos nemzetközi tudományos szervezetnek vagyok tagja, sőt betöltök különböző vezetői funkciókat is. Tagja vagyok néhány tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának. Mindezt nem panaszként mondom.

- Azt mondják, hogy Magyarországon nem minőségi, hanem mennyiségi képzés folyik, felhígultak az egyetemek. Ön szerint mennyire igaz ez?
- Nehéz erre válaszolni. Igaz is, meg nem is. A gond nem igazán az egyetemek felhígulásában, hanem az általános szemléletben van. Válságban van az értékrend. A fiatalság nem motivált abban, hogy elsősorban jó szakember legyen. Sokkal jobban érdekli őket, hogy megfelelő papírokkal, minél kisebb energia befektetésével szerezzék meg a diplomát. Míg egy nálunk tanuló, tandíjat fizető külföldi hallgató felháborodik, ha nem kapja meg a megfelelő magas szinvonalú előadásokat, addig a magyar diákok Győrben is gyakran jó hangulatban, esténként a sörözőket választják. Így nehéz felkészülni a zárthelyikre és és a vizsgákra.

- Van különbség a pesti és a vidéki diákok között?
- Ha a hallgatói átlagot tekintem, a pesti diákok felkészültsége, tudásszintje lényegesen jobb. Bár a különbség azért egyre csökken.

- A tanítás, a kutatás mellett szabadidejében mivel foglalkozik?
- Rengeteg tennivalóm és rengeteg érdeklődési területem van. Az egyik ilyen – ha már a Diplomata Magazin kérdez, elmondom, hiszen periférikusan érinti s diplomácia világát – úgy alakult, hogy kapcsolatba kerültem lovagrendekkel, illetve több olyan uralkodóházzal, amely ma már nincs trónon, de a nemzetközi életben mégiscsak komoly szerepet játszik. Ezek között van az olasz királyi család, a Savoyai Ház, amelynek Magyarországon jelenleg delegátusa vagyok. Ezenkívül könyveket gyűjtök, birtokomban van Magyarország legnagyobb genealógiai és heraldikai magánkönyvtára. Publigálgatok, tanulmányokat írok. Érdekel a vadászat, ami nagyon leköt. Élményt jelent számomra, hogy tiszta levegőn a szellő susogást hallgatva kapcsolódhatok ki.

- Melyik a leghíresebb trófeája?
- Híres trófeáim nincsenek. De van egy érmes szarvasagancsom. Kellemes élményként tartom számon, hogy egy szakmai konferencia után módom volt Afrikában vadászni és egy erős tehénantilop-bikát sikerült elejtenem.

- A közeljövőben mit tervez?
- Szeretném a munkát, a kutatásaimat folytatni, örülni, amikor tanítványaim sikereket érnek el, de nem utolsó sorban, többet együtt lenni a családommal.

Tovább olvasom
Tisztikeresztet kapott a Szigetköz fotósa

(Kisalföld, 2008. március 18.)

Győr - Hetvenéves múlt, de még mindig tanít, kutat, fotózik dr. Alexay Zoltán, akit többek között a Szigetköz fotósaként ismerhet a nagyközönség.

Hétvégén a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki a természetvédelem területén végzett közel fél évszázados munkásságáért, publikációiért, oktatói tevékenységéért.

Öt könyv – ebből négy a Szigetközről –, 47 évnyi tanítás és sok ezer beszédes természetfotó – vonunk gyorsan mérleget Alexay tanár úrral, ahogy (volt) diákok ezrei ismerik. „Semmit sem az elismerésért csináltam, hanem mert örömöm telt benne, és mert úgy éreztem, meg kell tennem" – mondja a nyugalmazott főiskolai docens, hozzátéve, hogy a friss elismerésről sem nagyon szólt senkinek. Pedig sokan vannak, akik örülnek a sikerének, hiszen szakemberek százai végeztek a „keze alatt" a Széchenyi-egyetemen. Igaz, a tanítást nemrég majdnem abbahagyta, de végül egy barátja érvei meggyőzték. „Azt mondta, amíg van mondanivalóm, és amíg arra a hallgatók kíváncsiak, addig csinálni kell" – meséli Alexay doktor, s igaza lehet. Mert bár elismeri, hogy tudása talán nem a legkorszerűbb, van, amit egy „modern" szakember nem tud nyújtani: negyven év tapasztalatát, amit megtanulni nem, csak megélni lehet...

Nemcsak a tanításról mesél azonban csillogó szemekkel, hanem a fotózásról is: természetfotóit 59 egyéni kiállításon láthattuk. Eddig – ha ugyanis hívják, ma is szívesen megy bárhová kiállítani. Van mit, hiszen a tárházában lévő sok ezer kép ellenére fényképezőgépe most is gyakran elkattan. „Tavaly háromezer kilométert autóztam a fényképezés kedvéért!" – érzékelteti a szinte hivatássá nemesedett hobbi komolyságát Alexay Zoltán. Igaz, ma már nem (csak) egy-egy jó kép motiválja. „Olyan ez, mint a vadászat: egy jó vadásznak nem maga a lövés a lényeg, hanem az, ami előtte történik. Nekem is az élmény a fontos, ami megmarad. Sok mindent láttam már, s ma már nem őrülök meg, ha egyetlen kockát sem exponálok egész nap, vagy ha elszalasztok egy megismételhetetlen pillanatot" – meséli. A kilométeróra pedig hamarosan pörög tovább, hiszen van még jó néhány olyan mozzanata a természetnek, amelyet szívesen lencsevégre kapna, s odatehetne a fűben lapuló szarvasgida vagy az önfeledten játszadozó kisrókák képe mellé.

Sikerélmény tehát mindig akad, s nemcsak „hobbiszinten", hiszen Alexay tanár úr szakértelmére ma is számítanak.
Legutóbb tavaly, a Duna-projekten dolgozott számos magyar és szlovák kollégával közösen; a térség ökológiai célú, árvízvédelmi és turisztikai rehabilitációs terveit dolgozták ki.

„Igazi csapatmunka volt, számos szakterület képviselőjével. Végre konkrétumok születtek, nagy munka volt, de tanulságos!" – meséli, azzal a szenvedéllyel a hangjában, amely nagy valószínűséggel „okolható" irigylésre méltón fiatalos kiállásáért. S hogy mit is kívánhatnánk a gratuláció mellé? Még sok száz képet, s megannyi élményt a Szigetköz fotósának.

Tovább olvasom
Újabb öt évre Szekeres Tamás a rektor

(Kisalföld, 2008. március 18.)

A győri Széchenyi István Egyetem szenátusa tegnapi ülésén dr. Szekeres Tamás rektor július 31-én lejáró megbízatását újabb öt évre meghosszabbította. A rektorválasztáson egyetlen jelöltként induló Szekeresre minden jelen levő szenátusi tag igennel szavazott.

Papírforma eredményt hozott a győri Széchenyi-egyetem rektorválasztása. A szavazásra jogosult tagok közül mindenki, szám szerint 15-en a Szekeres-kurzus folytatása mellett döntött. Rektorjelölt vetélytárs sem akadt, sem Győrből, sem az ország más részéből. Az egyetlen tartózkodó szavazott sportszerűen maga a rektor adta le, aki ugyancsak szenátusi tag. A beszédes eredmény mögött az egyetemi körökben régóta ismert tény húzódik meg, hogy a győri Széchenyi-egyetem gazdasági helyzete stabil, a biztonság a mindennapok része. Más egyetemeken a sirám elnyomja az oktatás hangját, Győrben viszont a biztonság az úr. Érthető, ha ezen nem akart változtatni senki.

Pedig Szekeres a szavazás előtt nem ígért fűt-fát, vagy ahogy az egyik szenátusi tag fogalmazott, nem délibábos jövőt vázolt fel, s arról beszélt, hogy az intézmény hajóját egyre viharosabb tengeren kell egyenesben tartani. Folyamatos kihívásoknak kell megfelelni, s egyetlen mérvadó mércének a nemzetközi szintet tartja. Ennek jegyében külföldi hallgatókat akar a győri egyetem, s ehhez nemzetközi oktatási központ kell. A közlekedésépítő szak német és osztrák egyetemistákkal számol, a zeneművészeti pedig szlovákokkal, s ezalatt nem a magyar nemzetiségű szlovákokat érti.
A szenátusi ülés után sajtótájékoztatón a frissen megválasztott a rektor a Kisalföld kérdésére elmondta: továbbra sem tett le lassan lejáró első, három éves  rektori ciklusának célkitűzéséről, hogy Győrben felépülhessen a Regionális Információs Központ, amely sokkal több lenne, mint könyvtár. A hétmilliárd forintba kerülő projekt közbeszerzési eljárást az év második felében kiírják, költségeit uniós pályázati pénzekből teremti elő az egyetem. A rektor szerint a pályázat elbírálása folyamatban van, s maga az építkezés akkora jelentőségű lesz, mint amikor az egykori főiskolát megépítették.

Az már korábban is ismert volt, hogy az egyik lehetséges pályázó, dr. Rechnitzer János professzor nem adott be pályázatot, mivel Szekeres Tamás általános rektorhelyettesi kinevezést ígért neki arra az esetre, ha újjáválasztják. Mivel az megtörtént, a Kisalföld arról kérdezte a régi-új rektort, hogy ezzel szaporodik-e a rektorhelyettesek száma, eddig ugyanis általános rektorhelyettesi poszt nem volt a Széchenyi-egyetemen. A válasz úgy hangzott, továbbra is takarékos menedzsmentben gondolkodik, a kérdésre pedig akkor tud választ adni, ha ezt átgondolja, megbízatása még túl friss ehhez.

– Köszönöm a bizalmukat, remélem, nem lesz okuk megbánni a döntést – ezzel a mondattal utalt a rektor arra, , hogy ezt a kérdést öt év múlva tehetik fel maguknak a szenátus tagjai.

Tovább olvasom
Gépészmérnök-jelöltek második találkozója Győrött

(www.gyorinap.hu, 2008. 03. 17.)

Tizennégy gépészképzést folytató hazai felsőoktatási intézmény mintegy száz, intézményenként 5-8 hallgatója vesz részt a Gépészmérnök Hallgatók II. Országos Konferenciáján Győrött. A háromnapos találkozót, versenyt 2008. március 30-tól április 2-ig
rendezik.

A szakmai fórumot március 31-én, hétfőn 9 órakor dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora nyitja meg. A helyszín az egyetem VIP terme („E” épület, I. emelet).

A résztvevő intézmények: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapesti Műszaki Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola, Kecskeméti Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Szolnoki Főiskola, Tessedik Sámuel Főiskola és a rendező Széchenyi István Egyetem.
A Széchenyi István Egyetem gépészmérnök hallgatóiban 2006 végén fogalmazódott meg a gondolat a rendezvény, a tapasztalatcsere fontosságáról, annak megszervezéséről.

- Győr a hazai gépészmérnöki képzés egyik meghatározó központja, az egyetem Műszaki Tudományi Kara az oktatott szakok és a hallgatók száma alapján a legnagyobb kar. Modell értékű a gazdaság–felsőoktatás együttműködésének szervezése, ennek eredményessége. Arra törekszünk, hogy a szakma iránt elhivatott gépészmérnök-jelöltek a győri képzési fórumon is elmondhassák véleményüket, építhessék kapcsolataikat – mondta el Pup Dániel, a győri gépészmérnöki szak intézeti vezetője. A rendezvény a győri egyetem Practing Alapítvány támogatásával, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gépészmérnöki Szakbizottsága szervezésében valósul meg. A konferencián, amely egyben most is szakmai verseny, a hallgatók az ipari gyakorlatból vett gyártási, gyártástechnológiai és tervezési témákkal, feladatokkal találkoznak. A feladatokat csoportmunkában oldják meg, s minden témán 2-2 csapat dolgozik. A csapatokat vegyesen, több intézményből válogatva alakítják meg a szervezők, ezzel is életszerű helyzetet teremtenek a probléma megoldáshoz.

A találkozó szakmai programját a Borsodi Műhely Kft., a Jankovits Hidraulika Kft., a HNS Műszaki Fejlesztő Kft., a Visiocorp Hungary Bt., a General Motors-Powertrain Magyarország Kft., az igm Robotrendszerek Kft. és a LUK Savaria Kft. közreműködésével alakítják ki a szervezők. A cégek a megoldandó feladatokat javasolják, s vezető munkatársaik a találkozón módszertani tanácsokat is adnak a mérnöki munka napi gyakorlatához. A zsűri a prezentációkat szakmai és megvalósíthatósági szempontból értékeli és díjazza. A bírálók a cégek vezetői és az egyetem szaktanszékeinek oktatói lesznek. A zsűri elnöke ezúttal is dr. Bukoveczky György professzor, a győri egyetem Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszékének vezetője.

A rendezvény keretében a tizennégy egyetem, főiskola gépészmérnök-jelöltjei a Győri Ipari Park több cégénél szakmai programokon vesznek részt.

Tovább olvasom
Rektorválasztás a Széchenyi István Egyetemen

(www.gyorinap.hu, 2008. 03. 17.)

A győri Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2008. március 17-én, hétfőn tartandó ülésén dönt a rektor személyéről. Az egyetem első számú vezetői tisztségére dr. Szekeres Tamás jelenlegi rektor adott be pályázatot. A rektori pályázat jogszabályi hátteréről, folyamatáról, a szavazás eredményéről hétfőn 15 órakor a Szenátus ülésterme melletti különteremben dr. Író Béla főtitkár ad tájékoztatást. A rektorválasztáson az Oktatási és Kulturális Minisztériumot dr. Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkár képviseli.

Tovább olvasom
Miniszteri elismerések a nemzeti ünnepen

(www.kisalfold.hu, 2008.03.17.)

Nemzeti ünnepünk alkalmából Szabó Sándorné, a Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszékének főiskolai adjunktusa Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat kitüntetést kapott életútja elismeréseként.

Kiváló regionális tevékenységéért Pro Caritate díj elismerést vehetett át dr. Virágos Iván, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának igazgatója. Mindkettőjüknek Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter adta át az elismerést. Az egészségügyi miniszter, Horváth Ágnes Sokorópátka körzeti ápolónőjét, Mecséri Lajosnét „Egészségügyi miniszteri dicséret" kitüntetésben részesítette.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter, Draskovics Tibor ezredessé léptette elő Bánhalmi Zsolt alezredest, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját. A tárca vezetője Bátorságért érdemjelet adományozott a téti lövöldözésben életveszélyesen megsérült Hancz Péter törzszászlós és Patyi Szabolcs törzsőrmester körzeti megbízottaknak, Horváth Tibor törzsőrmesternek, a győri kapitányság nyomozójának, Kis Szabolcs főhadnagy, bűnügyi technikusnak és Pécsi Gyulának, a téti mentőállomás mentőápolójának. A tárca vezetője főtanácsosi címet adományozott Csokán Csaba alezredesnek, Mosonmagyaróvár rendőrkapitányának.

Az országos rendőrfőkapitány Petőfi-díjat adományozott Tóth Gabriella százados, bűnmegelőzési főelőadónak, dicséretben és jutalomban részesítette Szabóné Polgárdi Ilona századost, a pannonhalmi rendőrőrs főnyomozóját, Vörös István főtörzszászlós, kapuvári körzeti megbízottat. A főkapitány soron kívül alezredessé léptette elő Szakál Sándor őrnagyot, kapuvári határrendészeti osztályvezetőt, századossá Jáky Zsolt István főhadnagy, osztályvezető-helyettest, Kund Dávid Áron főhadnagyot, kapuvári főügyeletest.

A honvédelmi miniszter, Szekeres Imre a Szolgálati érdemjel ezüst fokozatát adományozta Schreindler Ágnes századosnak, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság titkársági alosztályvezetőjének.

Az oktatási és kulturális miniszter, Hiller István a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Baross Gábort, a győri filharmonikusok igazgatóját.

Tovább olvasom
A népszavazás értékelése győr-moson-sopronban

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2008. március 10.)

Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora: – Nem lepett meg a népszavazás eredménye. A tandíj azonban más kategória, mint a vizit- vagy a kórházi napidíj, hiszen a tandíjakból tervezett összeg nem szerepel a költségvetésünkben, míg a napidíj és a vizitdíj kiesése gondot okozhat a kórházakban, de különösen a háziorvosoknál. Az arányok érzékeltetése miatt  érdemes megemlíteni, hogy egyetemünk 14 milliárd forinttal gazdálkodik, a tandíjakból szeptember és december 31. között mintegy 80 millió forinttal számolhattunk volna. Ennek az összegnek a kiesése tehát nem rendíti meg az egyetem munkáját, gazdálkodását. Nekünk tudomásul kell azt is venni, hogy a hallgatóink és a leendő egyetemi polgárok a szüleikkel együtt nemet mondtak a tandíjra.

Dr. Szekeres Tamás, a győri Széchenyi István Egyetem rektora: – Az idei, 2008-as költségvetésünkben még nem számoltunk a tandíjjal, s mivel szeptembertől felmenő rendszerben vezettük volna be, az első két évben ennek összege nem lett volna jelentős. Azért is nem számoltunk a tandíjjal az idei költségvetésben, mivel éreztük ennek politikai bizonytalanságát. Az egyetem fejlődése azonban számunkra továbbra is kiemelt feladat, s arra törekszünk, hogy a tandíjból kieső összeget a gazdasággal való intenzív együttműködéssel pótoljuk.

Tovább olvasom
Tandíj helyett lesz ösztöndíjrendszer?

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2008. március 12.)

Kikerül a felsőoktatási törvényből a képzési hozzájárulásról szóló rész, így az egyetemeken és a főiskolákon szeptembertől nem kell tandíjat fizetni – jelentette be kedden Hiller István az Országházban. A rektorok szintén Budapesten tanácskoztak: a tandíjról már lemondtak, de egy igazságosabb ösztönző rendszerről nem. A két megyei egyetem is képviseltette magát.

Az oktatási és kulturális miniszter kedden tehát a parlamentben bejelentette, szeptembertől nem kell tandíjat fizetni a felsőoktatási intézményekben; azok a mesterképzésben részt vevő hallgatók pedig, akik eddig fizették a képzési hozzájárulást, a törvény hatályba lépését követő harminc napon belül vissza fogják kapni az összeget, és a jövőben a mesterképzésben sem kell a hozzájárulást fizetni.
Eközben az állami egyetemek rektorai Budapesten vitatták meg a helyzetet, ezen a tanácskozáson részt vett dr. Szekeres Tamás, a győri Széchenyi István Egyetem, és dr. Faragó Sándor, a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem rektora is. Nagyjából sejteni lehetett, hogy milyen véleményt fogalmaznak meg, ugyanis Molnár Károly, a Magyar Rektori Konferencia elnöke két napja már világossá tette állásfoglalását:
„A népszavazást követően nem változik a hallgatók fizetési kötelezettsége, a felsőoktatásban részt vevők fele nem fizet majd semmilyen részhozzájárulást tanulmányai során, míg a másik fele ugyanúgy, mint eddig, meglehetősen magas összeget ad ki tanulmányainak fedezésére. Nem hiszem, hogy az egy igazságos rendszer lenne, hogy valaki fizet ötszázezer vagy egymillió forintot félévente a képzésre, míg mások egyáltalán nem vállalnak a terhekből semmit."

Ennek tükrében nem meglepő tehát, hogy a rektorok megerősítették: benyújtanak az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz egy olyan javaslatcsomagot, amellyel azt szeretnék elérni, hogy évente ítéljék meg a hallgatók tanulmányi teljesítményét – így pedig lehetséges lenne az átjárás a költségtérítéses és az államilag finanszírozott kategória között. Azt azért tudni kell, hogy a költségtérítéses hallgatók jelenleg is csak a képzési költségeik felét fizetik, a másik felét ennek is az állam állja.

Dr. Szekeres Tamás támogatta a közös rektori elképzelést, s mint mondta, a tandíjjal Győrben eleve sem számoltak erre az évre, a népszavazás után pedig egyértelmű volt: a későbbiekben is le kell mondani róla. A rektor ugyanakkor elismerte, hogy néhány egyetem számára – a győri e tekintetben kivétel – a túlélést vagy a jelentős fejlesztés valószínűleg egyetlen lehetőségét jelentette volna a képzési hozzájárulás, így ezért most többen jogosan bánkódnak.

S bár az új ösztönzőrendszer nem hoz pluszbevételt, de a bevezetését támogatja, mert igazságosabb. Arról, hogy erre mikortól nyílna lehetőség (például Győrben), egyelőre nem tudott nyilatkozni, egyes hírek szerint legkorábban 2010-ben vezethetnék be – persze, csak ha a minisztérium is rábólint a rektorok elképzelésére.

„A jobb színvonal volt a tét..."
Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora azt hangsúlyozta: „ A jelenlegi helyzetben az egyetemeknek – úgy vélem – a tandíj kérdésével nem kell foglalkozniuk. A tervezett tandíj kiesése nem érinti költségvetésünket – többletforrás lett volna –, ugyanakkor a hallgatóknak lehetőség, hogy a pénzükért még színvonalasabb oktatást várjanak el az intézményektől. Pluszpénzek bevonására a különböző pályázatok adnak lehetőséget és a piaci szereplők bevonása egyetemünk munkájába. Mindkettőre volt, van és a jövőben is lesz lehetőségünk. A rektor nem kommentálta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökének nyilatkozatát – miszerint azt várja a kormánytól és az Oktatási Minisztériumtól, hogy semmi mást ne vezessen be a tandíj helyett –, csupán annyit jegyzett meg, a két félnek lesz lehetősége álláspontjának kifejtésére, megismertetésére.

Tovább olvasom
A jövő mérnökei a jövő autóin

(Forrás: www.gyorihet.hu)

Másodszor rendeztek a Széchenyi-egyetemen tréfás-komoly versenyt olyan autómodellek számára, melyeket egyetemisták építettek. A megmérettetésre ezúttal is olyan csapatok jelentkezését várták, amelyek tagjai vállalták egy alternatív energiaforrás felhasználásával működtetett jármű megtervezését, elkészítését, és azzal a versenyen való részvételt, mondta el Petis László, a rendezvény fõszervezõje.
A megépítendõ jármű általános jellemzõi: túlnyomórészt újrahasznosított anyagból készüljön, alternatív energiaforrással működjön, üzemeltetése gazdaságos legyen. A pályázatnak tartalmaznia kellett a jármű műszaki leírását és fõtervét. A jármű megtervezésében csak a csapat tagjai vehettek részt, a modell megépítéséhez külsõ segítséget is igénybe vehettek.

A szervezõk célja, hogy a versenyen indulók számára egy olyan lehetõséget biztosítsanak, melynek során innovatív ötleteik megvalósulhatnak. A megmérettetésre készített modellek akár egy késõbbi tudományos tevékenység vagy szakmai fejlesztés alapjai is lehetnek.

A futam a gyõri egyetem parkolójában a járművek bemutatásával, a pályán való tesztelésükkel kezdõdött. A versenyzõknek kategóriától függõen 300 és 600 métert kellett megtenniük a Széchenyi István Egyetem parkolójában. A pálya magában foglalt minden olyan nehézséget, amivel akár nagyvárosokban is találkozhatunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy körforgalomban kellett menniük, s szlalomozniuk is kellett a versenyzõknek.

Ez utóbbi nem mindenkinek sikerült, miként az autószalonokat idézõ prezentációval jelentkezõ „Overburn” nevezetű járműnek sem, mert kormányműve a start után pár méterrel megadta magát, és a gyönyörű kék műszõrme karosszériás (!) autó így nem szerzett elismerést építõinek. Nem úgy a Hornyák Csaba tervezte és vezette „Hupercar”, amely a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont színeiben indult. Nevében a „hu” szótag arra a humán erõforrásra utal, amivel az elektromos jármű akkumulátorait kerékpárhoz hasonló tekeréssel feltölthetik.

A sajtó képviselõi is kipróbálhatták a járműveket, majd a már sorozatgyártású alternatív járművek bemutatóján láthattuk a Honda Civic Hybrid, a Lexus GS 450h, a SAAB Bioetanol nevű modelljeit.

Tovább olvasom
Együttműködés - Győr fejlődéséért

(Forrás: Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, Somodi Géza, 2007. március 28.)

Országosan is példa nélküli együttműködés kezdődött Győrött, amely a város gazdaságának fejlődését célozza.

Két megállapodás aláírására került sor, s mindkettő jelentősnek ígérkezik Győr és térségének gazdasági életében. Egyrészt az Ipartestületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, valamint a Vállalkozók Országos Szövetségének Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete megalapította a Munkaadók Szövetségét. Ezt követően e szervezet együttműködési megállapodást kötött Győr önkormányzatával és a Széchenyi István Egyetemmel.

Tovább olvasom
Pokorni Zoltán: A magyar felsőoktatás fordulópont előtt áll

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2011. március 31.)

Tovább olvasom
Van jövője a napelemes autónak

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2010. augusztus 3.)
Burkus Zoltán

Tovább olvasom

Események

MÉK nyílt nap 2020. január 24. 10:00 - 16:00
MÉK Gazdász Bál 2020. január 25.
Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55