Professzori Tanácsadó Testület

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 43.§ 3. és 4. bekezdése alapján Professzori Tanácsadó Testületet kértem fel.

A testület létrehozásának célja, hogy a professzori kar – felkért képviselőin keresztül – önálló véleményt formálhasson az intézményben folyó munkáról, a további fejlődés irányairól, feladatairól.    

A testület felkért tagjai:

Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár
Dr. Böhm Antal egyetemi tanár
Dr. Gáspár László egyetemi tanár
Dr. Kukorelli István egyetemi tanár
Dr. Keviczky László akadémikus, egyetemi tanár
Dr. Lamm Vanda akadémikus, egyetemi tanár
Dr. Palkovics László akadémikus, egyetemi tanár
Dr. Réti Tamás egyetemi tanár
Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár
Dr. Winkler Gábor egyetemi tanár

A testület elnöki teendőinek ellátására Dr. Keviczky László professzor urat kértem fel. A testület első ülését 2011. január 12-én tartja. Ekkor alakítja ki működési rendjét.

Győr, 2010. december 23.


Szekeres Tamás
Rektor



SZMSZ 43§ 3. 4.

A Rektor és a Rektorhelyettesek a kollektív munkát igénylő elemzésekhez, javaslatok kidolgozására és az ilyen kérdésekben hozandó döntések előkészítésére – tanácsadó jelleggel – eseti vagy állandó bizottságokat szervezhetnek. A bizottság megalakítója látja el az elnöki feladatokat és kéri fel a közreműködőket.


Események

MÉK nyílt nap 2020. január 24. 10:00 - 16:00
MÉK Gazdász Bál 2020. január 25.
Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55