Professzionális vezetőket képez a győri egyetem

(www.kisalfold.hu)
2011.01.03

15 milliárd forintos összköltségvetésű fejlesztési program zajlik napjainkban a győri Széchenyi István Egyetemen, amelynek célja egy európai színvonalú felsőoktatási intézmény kialakítása. E program szerves részét képezi a gazdálkodástudományi szakokat érintő, uniós és hazai állami támogatással megvalósuló tananyagfejlesztés, amelynek révén korszerű képzési koncepcióval, a legújabb elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadásával készítik fel a jövő szakembereit az előttük álló kihívásokra.


– A vezetés és szervezés mesterképzésünk megújulásának alapja a svájci Malik Intézet egyedülálló tananyagaira épül, amelyek Magyarországon csak a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára elérhetőek – nyilatkozta dr. Bencsik Andrea, a tananyag-fejlesztési projekt szakmai vezetője.

– A jövő menedzsereit, cégvezetőit olyan gondolkodásmódra kívánjuk megtanítani, amely egy adott vállalatot, szervezetet annak egészében szemlél. Az emberi test szolgáltatta az ötletet a modell kidolgozásához: ebben a koncepcióban is van agy, gerincoszlop és további létfontosságú szervek. A szervezetfejlesztési tapasztalatok azt igazolják, hogy az élő szervezetek működnek a legjobban.

Akik ilyen módszerrel vezetik a rájuk bízott céget, vagy szervezeti egységet, azoknak nem kell egy-egy jelentősebb külső körülmény megváltozásakor újratervezni a működési struktúrát, mert a Malik-modell rendkívül alkalmazkodó képes, így rugalmasan fejleszthető általa a vállalatok szervezeti felépítése.

Ennek a szemléletnek van még egy fontos alapelve, amely alkalmas lehet a jelenlegi gazdasági válság dilemmájának feloldására is: a világot nem a pénz, hanem a tudás irányítja. A hozzánk jelentkezők olyan szakemberekké válnak, akik új, friss gondolkodásmóddal lesznek képesek előmozdítani a gazdaság fejlődését.


– Képzéseink megújulása természetesen az alapszakokat is érinti – egészíti ki az elmondottakat dr. Józsa László, a győri egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja.

– Rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlatias szemléletre, a csoportmunkára, a vállalati működés valós környezetben való megismerésére. Korszerű tananyagaink egyediségéhez hozzájárul, hogy az azokat készítő oktatók és kutatók szerteágazó gazdasági tapasztalatokon alapuló, naprakész ismereteket adnak át a következő generációknak.

A számítógépes elemzési technikák, a nemzetközi pénzügyek, a marketing-információs rendszerek, a regionális tervezés menedzsmentje, valamint a vezetés és szervezés témaköreit magában foglaló tananyagfejlesztés új alapokra helyezi gazdaságtudományi képzésünket.

Ennek révén professzionálisan képzett, biztos tudással rendelkező, felelősségteljes döntéshozók kerülhetnek ki intézményünk falai közül.

Események

MÉK nyílt nap 2020. január 24. 10:00 - 16:00
MÉK Gazdász Bál 2020. január 25.
Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55