Professzionális vezetőket képez a győri egyetem

(www.kisalfold.hu)
2011.01.03

15 milliárd forintos összköltségvetésű fejlesztési program zajlik napjainkban a győri Széchenyi István Egyetemen, amelynek célja egy európai színvonalú felsőoktatási intézmény kialakítása. E program szerves részét képezi a gazdálkodástudományi szakokat érintő, uniós és hazai állami támogatással megvalósuló tananyagfejlesztés, amelynek révén korszerű képzési koncepcióval, a legújabb elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadásával készítik fel a jövő szakembereit az előttük álló kihívásokra.


– A vezetés és szervezés mesterképzésünk megújulásának alapja a svájci Malik Intézet egyedülálló tananyagaira épül, amelyek Magyarországon csak a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára elérhetőek – nyilatkozta dr. Bencsik Andrea, a tananyag-fejlesztési projekt szakmai vezetője.

– A jövő menedzsereit, cégvezetőit olyan gondolkodásmódra kívánjuk megtanítani, amely egy adott vállalatot, szervezetet annak egészében szemlél. Az emberi test szolgáltatta az ötletet a modell kidolgozásához: ebben a koncepcióban is van agy, gerincoszlop és további létfontosságú szervek. A szervezetfejlesztési tapasztalatok azt igazolják, hogy az élő szervezetek működnek a legjobban.

Akik ilyen módszerrel vezetik a rájuk bízott céget, vagy szervezeti egységet, azoknak nem kell egy-egy jelentősebb külső körülmény megváltozásakor újratervezni a működési struktúrát, mert a Malik-modell rendkívül alkalmazkodó képes, így rugalmasan fejleszthető általa a vállalatok szervezeti felépítése.

Ennek a szemléletnek van még egy fontos alapelve, amely alkalmas lehet a jelenlegi gazdasági válság dilemmájának feloldására is: a világot nem a pénz, hanem a tudás irányítja. A hozzánk jelentkezők olyan szakemberekké válnak, akik új, friss gondolkodásmóddal lesznek képesek előmozdítani a gazdaság fejlődését.


– Képzéseink megújulása természetesen az alapszakokat is érinti – egészíti ki az elmondottakat dr. Józsa László, a győri egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja.

– Rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlatias szemléletre, a csoportmunkára, a vállalati működés valós környezetben való megismerésére. Korszerű tananyagaink egyediségéhez hozzájárul, hogy az azokat készítő oktatók és kutatók szerteágazó gazdasági tapasztalatokon alapuló, naprakész ismereteket adnak át a következő generációknak.

A számítógépes elemzési technikák, a nemzetközi pénzügyek, a marketing-információs rendszerek, a regionális tervezés menedzsmentje, valamint a vezetés és szervezés témaköreit magában foglaló tananyagfejlesztés új alapokra helyezi gazdaságtudományi képzésünket.

Ennek révén professzionálisan képzett, biztos tudással rendelkező, felelősségteljes döntéshozók kerülhetnek ki intézményünk falai közül.

Események

MÉK Nyílt Nap - Auditorium 2018. december 14. 10:00 - 14:00
Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00