P Á L Y Á Z A T I felhívás

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban”

címmel az egyetemek és a főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben:


1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.

2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.

3. Az európai egységes piac jelentősége.

4. Az Európai Unió helyzete a Brexit népszavazás után. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra.

5. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság, a pénzügyi és gazdasági válság).

6. Az EU-USA viszony perspektívái.

7. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.

8. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester - vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.
Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.
A pályázat formai követelményeit a függelék tartalmazza.
A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét (telefonszámát, e-mail címét), továbbá annak az egyetemnek, főiskolának a megnevezését (felsőoktatási intézmény, kar, szak, évfolyam), ahol tanulmányait folytatja. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot – egy példányban – az alábbi címre kérjük küldeni:
Dr. Bárány Tibor
törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűlés Bp. V. kerület, Balassi Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

A pályázat beküldésének határideje: 2017. február 28. (kedd)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy - a pályaművek minőségére figyelemmel - egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezetettet javasoljon díjazásra.


A pályázat díjazása:

I. helyezett: 400 000 Ft

II. helyezett: 300 000 Ft

III. helyezett: 200 000 Ft

Valamint két különdíj, egyenként 150 000 Ft

(A pályáazti díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli)

A díjazottak a fenti pénzjutalom felül, az Európai Bizottság MAgyarországi Képviseletének felajánlásából 2017 őszén kétnapos brüsszeli tanulmányonúton vehetnek részt.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatólan 2017 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlése Hivatala honlapján, elektronikusformában megjelenteti.

 

Budapest, 2016. december 23.

 

Kövér László                                              Lázár János                                                           Zupkó Gábor

Események

Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00
Jézus élete - Beszélgetős estek 2019. május 27. 19:00 - 21:00