Ösztöndíjátadó ünnepség: „A tanítványnak többre kell vinnie, mint mesterének”

Sokan gondolják úgy, hogy fontos támogatni a Széchenyi István Egyetem kiemelkedően teljesítő hallgatóit, doktoranduszait. Ezt igazolja, hogy az Universitas-Győr Alapítvány kiválóan szervezett ösztöndíjátadó ünnepségén tizenegy féle díjjal és ösztöndíjjal ötvenhét diák csaknem 12 millió forint támogatást nyerhetett el. Az ösztöndíjprogramot 20 éve indították útjára, évről-évre meghirdetve a pályázati felhívásokat az egyetem hallgatóinak.

Győr, 2018. október 30. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Az ünnepségen Dr. Földesi Péter mondott köszöntőt. „Az egyetemmé válás folyamata azon múlik, hogy az intézményt mennyire gondolja sajátjának, mennyire szereti a közeli és távoli környezete. Hogy mennyire ágyazódik be a társadalmi-gazdasági szövetbe. Hasonlatos ez az ember születéséhez. Ha az embrió beágyazódik, növekedni fog. Ha nem, az enyészetté válik. Hogy végül mivé fejlődik, két dologtól függ. A gondolattól, amit elültettek, és a környezettől, ami körülveszi. Azt érezzük, hogy a közösség körülölel, szeret, táplál minket. Az itt élők hisznek bennünk, hisznek azokban a fiatalokban, akik itt ülnek és végig fogják vinni azt, amit elkezdtünk” –mondta a rektor. „Azt kértük hallgatóinktól, hogy szárnyaljanak túl bennünket.  A tanítványnak többre kell vinnie, mint mesterének. Ha nem így lenne, visszafejlődnénk. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a generációt, a fiatalokat többre, szebbre, jobbra tanítsuk, mint mi magunk voltunk. Ehhez az is kell, hogy érezzék a hitet, bizalmat, amit feléjük sugárzunk, érezzék, hogy a jövő az ő kezükben van. Minden egyes alkalommal, amikor ösztöndíjakat adunk át, ennek a jövőnek kis dararabját helyezzük a kezükbe. Köszönet érte azoknak, akik ezt támogatják, és köszönet érte természetesen a főszereplőnek, a következő generációnak” – hangsúlyozta Dr. Földesi Péter. 

 

Csoportkép az utókornak: az alapítvány által felkért bíráló bizottság 20 hallgató számára ítélt meg az szja 1% forrásból ösztöndíjat.

Az Universitas-Győr Alapítványt 1990-ben hozták létre. Folyamatosan katalizátor szerepet vállal az egyetem fejlődésének támogatásában, az egyetemi élet városi és regionális gazdasági-társadalmi környezetének alakításában. Ennek fontos pillére a két évtizede kezdett ösztöndíjprogram is.

A kívülálló úgy érezhette, mintha egy nagy, több generációs, meghitt családi ünnepségbe csöppent volna az Egyetemi Hangversenyteremben. Az ünneplők, a különféle ösztöndíjakat alapítók képviselői is döntő részben a Széchenyi István Egyetemen szerezték diplomáikat, és olyan szeretettel beszéltek alma materükről, mint saját családjukról. Az ünnepeltek, az egyetem kiváló hallgatói virággal kedveskedtek támogatóiknak. A Művészeti Kar növendékei pedig mély átélésű műsorral ajándékozták meg a résztvevőket. 

Halbritter Mátyás Díj

Halbritterné Dr. Raffai Judit az Universitas-Győr Alapítvány közreműködésével 2012-ben pályázattal elnyerhető „Halbritter Mátyás Díj”-at alapított egy hallgató részére, aki a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a gazdálkodási és menedzsment alapszakon vagy a kereskedelem és marketing alapszakon, nappali tagozaton tanul. Halbritter Mátyás az egykori Győri Keksz és Ostyagyár meghatározó személyisége volt. A 300 ezer forinttal járó Halbritter Mátyás Díjat Kiss Eszter gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató vehette át Halbritterné Dr. Raffai Judittól.

Gardó Sándor Díj

Prof. Dr. Gardó Sándor a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, szülész-nőgyógyász, humán genetikus. A Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetének alapító igazgatója, egykori tanszékvezetője. Az ő emlékére alapította felesége, Dr. Walawska Joanna és az Universitas-Győr Alapítvány 2013-ban a „Gardó Sándor díjat”. A díjat, amely egyszeri 300.000 Ft-os ösztöndíj, Novák Anna ápolás és betegellátás BSc szakos hallgató kapta. Dr. Walawska Joanna gratulált az elismeréshez.

Sziray József ösztöndíj

Dr. Sziray József a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett magas szintű elméleti szakmai felkészültségét munkahelyein, a budapesti Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központban, a veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézetben, az USA-ban vendégkutatóként a Stanford Egyetemen, a Kalifornia Egyetemen, s 1996. április 1-jétől Győrött, a Széchenyi István Egyetemen tette gyakorlati tudássá. Életművét, emlékét a családja által alapított hallgatói ösztöndíj is őrzi. A díjat, amely 10 hónapon keresztül havi30.000 Ftösztöndíjat jelent, Papp Ádám mérnökinformatikus BSc szakos hallgatónak adta át Dr. Sziray Józsefné.

Klatsmányi Tibor - Varga László ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetem két nagytekintélyű, egykori professzoráról elnevezett ösztöndíjat idén 15. alkalommal adták át. A két professzor kiemelkedő tevékenységét jótékony – magukat megnevezni nem kívánó – győri egyetemi oktatók e módon kívánták megörökíteni és megismerteti az utókorral. Hosszú évekig anyagi támogatásukkal járultak hozzá az ösztöndíj fenntartásához. Dr. Klatsmányi Tibor a Hídépítési és Fenntartási Tanszék vezetője, Dr. Varga László a Geotechnika Tanszék vezetője, főigazgató helyettes volt. A 10 hónapra szóló havi 25.000 Ft-os ösztöndíjat Dr. Horváth Balázs, a Széchenyi István Egyetem Építő- Építész és Közlekedésmérnöki Karának dékánja adta át Leitner Norbert infrastruktúra építőmérnöki MSc szakos hallgatónak.

Pannon Work ösztöndíjak

A Pannon-Work Iskolaszövetkezet alapítása óta elkötelezett a Széchenyi István Egyetem hallgatói iránt. Vezetője egykor hallgatója volt az egyetem jogelőd intézményének. A Pannon-Work Ösztöndíjat 2006-ban alapította meg az iskolaszövetkezet, és mára több mint 130 hallgató kapott tanulmányaihoz támogatást. Az ösztöndíjat azok a hallgatók nyerhetik el, akik a jó tanulmányi eredményeik mellett az Iskolaszövetkezetben diákmunkát is vállalnak. Ebben a félévben 4 hallgató 5 hónapra, havi 20.000 forintban részesül. A díjazottak egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek Molnár Albert igazgatósági tagtól: Jurik Alexandra turizmus-vendéglátás BA, Nagy Enikő gyógypedagógia/logopédia BA, Stern Kinga nemzetközi tanulmányok BSc, Suta Alex vezetés és szervezés MSc szakos hallgató. „Amikor 2006-ban elindítottuk ezt a programot, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók megbecsülése, a közösségi és a diákmunkában való részvételre ösztönzés volt a célunk” – mondta Molnár Albert.

 

Tizenkét hallgató nyert el Waberer’s és Waberer’s-Szemerey ösztöndíjat.

Waberer’s és Waberer’s-Szemerey ösztöndíjak

A Waberer’s Csoport a komplett rakományok nemzetközi fuvarozásának piacvezető vállalata a saját flottával szolgáltatást nyújtó cégek szegmensében Európában. Több mint 4300 kamionból álló modern flottájával és mintegy 7600 munkatársával a társaság Európa 28 országában szolgálja ki sokszínű ügyfélbázisát. A Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. hazánk legnagyobb és legkomplexebb logisztikai szolgáltatójaként rövid és középtávolságú közúti fuvarozási, valamint disztribúciós és raktározási szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára Magyarországon és a közép-kelet európai régióban. A Waberer’s ösztöndíjat a 2018/2019-es tanév őszi félévében 10 hallgató nyerte el, akik 5 hónapon keresztül havi 30.000 forintot kapnak tanulmányaik támogatásaként. A díjazottak egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek: Farkas Alexandra műszaki menedzser  BSc, Fettik Rebeka Mária logisztikai mérnök BSc, Horváth Bence ellátásilánc-menedzsment MSc, Illés Nikolett logisztikai menedzsment MSc, Kárpáti Ágnes logisztikai mérnök BSc, Kiss Szabolcs logisztikai menedzsment MSc, Németh Zsófia logisztikai mérnök BSc, Rezsnyák Janka logisztikai mérnök BSc, Tamás Pálma logisztikai mérnök BSc, Wéber Andrea logisztikai mérnök MSc. szakos hallgató. A Waberer’s-Szemerey Logisztikai kft. ösztöndíját elnyert hallgatók 10 hónapon keresztül havi 30.000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek, a díjazottak ezen kívül egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek: Katona Anasztázia ellátásilánc-menedzsment MSc, Navrátilová Hajnalka logisztikai mérnök MSc. szakos hallgató. A díjazottaknak Dr. Farkas Pálma, a cégcsoport kommunikációért és oktatásért felelős munkatársa gratulált. „Számunkra a humánummal, alázattal párosuló tehetség, a kimagasló szaktudás és kreativitás olyan érték, amit szüntelenül támogatni kell. A ma fiataljai fogják ugyanis nekünk megmutatni a holnapban rejlő innovatív lehetőségeket” – hangsúlyozta Dr. Farkas Pálma.

Magyar Telekom ösztöndíjak

A Magyar Telekom, Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként több millió kapcsolattal kötődik ügyfelei életéhez. Telefon, internet, tv és IT: minden téren minőségi, megbízható és egyedülállóan széles szolgáltatáspalettával rendelkezik. Hálózata a világ 5 legjobb mobilhálózata között van. Idén első alkalommal került sor a Magyar Telekom Nyrt. ösztöndíjainak átadására. Két BSc szakos hallgató 10 hónapon keresztül havi 35.000 Ft-os ösztöndíjban részesül: Nagy Alexandra és Papp Ádám Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató. A Magyar Telekom Nyrt külön ösztöndíjjal ismeri el a PhD tanulmányokat folytató hallgatók munkáját. Drotár István, a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD hallgatója 10 hónapon keresztül havi 50.000 Ft-os ösztöndíjat kap. Az elismeréseket Szilágyi György a Telekom ágazatvezetője adta át. „A távközlés az egyike azoknak az iparágaknak, ahol folyamatosan meg kell újulni. Rendkívül felgyorsult világunkban a Maslow-piramis alján az alapvető szükségletek között a WiFi is megjelent. Az ipar és a felsőoktatás egymásra utaltak, folyamatos visszacsatolásra van szükség annak érdekénben, hogy a tananyag ne avuljon el. Ezért is örülök annak, hogy ez a formája is kiteljesedhet az együttműködésünknek” – mondta Szilágyi György

 

A Magyar Telekom ösztöndíjakat idén első alkalommal adták át.

SZJA 1% ösztöndíjak

Az alapítvány közhasznú szervezetként minden évben jelentős támogatáshoz jut a magánszemély adózók személyi jövedelemadóból az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően. A 2018/2019-es tanévre az alapítvány által felkért bíráló bizottság 20 hallgató számára ítélt meg az szja 1% forrásból ösztöndíjat, 10 hónapon keresztül havi20.000 Ftösszegben: Doffkay Réka előadóművészet (klasszikus hegedű), Dombi Olivér sport-és rekreációszervezés BSc, Gaál Szilárd gépészmérnök BSc, Gombosi Máté gépészmérnök MSc, Győriová Erika gazdálkodás és menedzsment, Háklár Barbara építészmérnök, Horváth Bence Tamás műszaki menedzser BSc, Horváth Zsolt járműmérnök BSc,  Kalocsa Evelin gyógypedagógia BA, Kocsis Réka jogász, Madarász Melinda ellátásilánc-menedzsment MSc, Martin Eszter élelmiszermérnök BSc, Mihályi Laura Dominika jogász, Molnár Martin István logisztikai mérnök BSc, Orbán Vanessza építészmérnök, Pálffy Zsuzsanna nemzetközi tanulmányok BA, Perl Zsófia mechatronikai mérnök BSc, Riba Szilárd gépészmérnök BSc, Tápai Tamás Csaba járműmérnök MSc, Viola Izabella vezetés és szervezés MSc. szakos hallgatónak. Az ösztöndíjakat Dr. Földesi Péter rektor adta át.

Horváth Ede ösztöndíjak

Az ünnepségen az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjai mellett a 2006-ban alapított Horváth Ede Emlékalapítvány ösztöndíját is átvehették arra érdemes hallgatók. Az emlékalapítvány névadója, Horváth Ede a Vagongyár fénykorában 20.000 ember napi foglalkoztatottságát irányította. A Horváth Ede Emlékalapítvány az autóipari gyártási szakterületen tanuló győri egyetemisták és középiskolások részére ez év tavaszán hirdette meg tizenegyedik ösztöndíjpályázatát. Az egyetemisták 100 ezer Ft egyszeri ösztöndíjat, s hozzá díszoklevelet kaptak:  Jurasits György járműmérnök  BSc, Burkali Dávid - gépészmérnök BSc, Tóth Gergő gépészmérnök BSc, Szabó Veronika Anna gépészmérnök BSc, Jecs Miklós járműmérnök Msc szakos hallgató. Az okleveleket Horváth Ede lánya, Fehérvári Alfrédné adta át.

Antenna Hungária ösztöndíjak

Az Antenna Hungária, mint a 100 %-ban állami tulajdonban lévő távközlési vállalat és vezeték nélküli technológiák nemzeti kompetencia központja, meghatározó szerepet tölt be a hazai műsorterjesztési és távközlési piacon. A cég szolgáltatás-portfóliójában számos szolgáltatás elérhető, a főtevékenységként számon tartott TV és rádió műsorszórás mellett üzleti távközlési, multimédia, WiFi-szolgáltatást kínál ügyfeleinek. 2017-ben az Antenna Hungária Zrt. és a Széchenyi István Egyetem együttműködési megállapodást kötött, melynek részeként az Antenna Hungária ösztöndíjjal segíti a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók munkáját.  Négy BSc szakos hallgató 5 hónapon keresztül havi 30.000 Ft ösztöndíjban részesül: Boda András mérnökinformatikus BSc, Csire Bence villamosmérnök BSc, Koncz Péter mérnökinformatikus BSc, Vörös-Torma Csaba villamosmérnök BSc szakos hallgató. Az MSc szakos hallgatók közül havi 40.000 Ft ösztöndíjat kap 5 hónapon keresztül Dányi Máté Mihály villamosmérnök MSc szakos hallgató. Az Antenna Hungária az ösztöndíj alapító cégek közül elsőként ismerte el külön ösztöndíjjal a PhD tanulmányokat folytató hallgatók munkáját. 5 hónapon keresztül 90 ezer forintot kap: Budai Tamás és Kovács Ákos, a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD hallgatói. Az elismerésekhez Dr. Mándi Gáborvállalatirányítási igazgató gratulált. „Arra bátorítalak benneteket, hogy keressétek az új utakat. Kérdőjelezzetek meg minden adottságot. Ahhoz, hogy meghaladhassátok mestereiteket, erre van szükség” – fordult az ösztöndíjasokhoz Dr. Mándi Gábor.

Bonafarm ösztöndíjak

A Bonafarm Csoport öt mezőgazdasági és négy élelmiszeripari vállalatból áll, melyek együtt közel 6 600 szakértő kollégát foglalkoztatnak. A régió egyik legnagyobb, vertikálisan integrált élelmiszergazdasági vállalatcsoportjaként arra törekszik, hogy ahol csak lehet, saját előállítású alapanyagokat használjon fel. A hallgatók a vállalat támogatásának köszönhetően 10 hónapon keresztül havi 30.000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek, a díjazottak egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek Dr. Szalka Évától, az agrár kar dékánjától, és Balassa Gergelytől, a Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. termelési vezetőjétől: Hermán Zsolt környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, Zsebő Sándor növényorvos MSc. szakos hallgató. „Volt óvári gazdászként sok sikert kívánok a bicentenáriumát ünneplő óvári agrárfelsőoktatásnak. Azon leszünk, hogy a következő kétszáz év sikereihez is hozzájáruljunk” – ígérte Balassa Gergely.  

Az ünnepség végén a korábbi ösztöndíjasok nevében Hatos Hajnalka beszélt. 1999-ben szerezte meg első diplomáját a Széchenyi István Főiskolán, informatikus mérnöktanárként. Utolsó éves hallgatóként kapta meg a Szemerey ösztöndíjat. Végzősként már óraadó volt a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziumban és Szakközépiskolában, ami azóta is a második otthona. 2016 óta igazgatóként vezeti az intézményt. „Annak idején az ösztöndíj volt számomra az első és meghatározó jutalom, ami tudatosította bennem, hogy a jó szó, az erkölcsi elismerés, a dicséret mellett nagyon fontos az anyagi támogatás is. Hiszek abban, hogy tanulni fontos, és fontos megmutatni a tanítványoknak azt, hogy a tanulásban milyen sikerélmények, örömök vannak” – mondta az ötödik diplomáját is megszerző igazgatónő, azt kívánva minden ösztöndíjasnak, hogy éljenek a lehetőségekkel. Ne felejtsék el, hogy – Széchenyi szavaival – az akadályként eléjük gördülő kavicsokból lépcsőt is lehet építeni.

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00