Összefoglaló táblázat a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi felhívások főbb adatairól

  Kutatási témapályázatok Posztdoktori Kiválósági Program Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
1. alprogram:
Kutatási témapályázat
2. alprogram:
Fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat
1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
Azonosító K_18 FK_18 PD_18 NN_18 ANN_18 SNN_18
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2018. február 14. 16:00 2018. február 12. 16:00 2018. február 8. 16:00 2018. február 15. 16:00
Pályázat postára adásának határideje 2018. február 21. 2018. február 19. 2018. február 15. 2017. február 22.
Maximális pályázható összeg 12 millió Ft/év 10 millió Ft/év 5 336 000 Ft/év 12 millió Ft/év
Elszámolható költségek Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek Személyi költségek (beleértve a vezető kutató bérét) + dologi költségek + befektetett eszköz költségek Posztdoktor kutató bére
(bruttó 350 000 Ft/hó + munkáltatói járulékok)
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi) 20% 20% 5% 20%
Kutatás jellege Alapkutatás Alapkutatás Alapkutatás Alapkutatás
Maximális futamidő 4 év 4 év 3 év 4 év 3 év
Támogatott kutatások kezdete 2018. szeptember 1. – 2018. december 1.
Keretösszeg(támogatott pályázatok becsült száma) 9,4 milliárd Ft (200-225) 1,5 milliárd Ft (93 db) 1 milliárd Ft (20-25 db)
Pályázat benyújtásának feltétele PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés PhD/DLA fokozat;
40 éves életkorigpályázható1
PhD/DLA fokozat 2011. január 1. utáni PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
Pályázat megvalósítása Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
Pályázat nyelve Angol2
Ismételhetőség K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat FK típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat utáni harmadik évben nyújtható be PD típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma Egy PD_18 vagy egy FK_18 vagy egy K_18 pályázat nyújtható be.
Elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be.

Egy NN_18 vagy egy ANN_18 vagy egy SNN_18 pályázat nyújtható be.

Elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be.

NN_183 vagy elnyert PD_16/17 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet NN_183 vagy elnyert PD_16/17 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető K_18, FK_18 vagy NN_18 (ANN_18, SNN_18) pályázat mellett nem nyújtható be Tematikai átfedés nélküli K_18 vagy FK_18 mellett is benyújtható.
Elnyert PD_17 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel4 Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási pályázat (PD, K, FK, KKP, NK, NF, NN típusok) és a kettőn kívül még legfeljebb egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” pályázat (KH) vezetője lehet.
PD_18 más 2018-ban benyújtott pályázattal együtt nem támogatható.
Együttműködő partner - - - Külföldi kutatócsoport Osztrák kutatócsoport Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet - - - Nincs megkötés FWF (Ausztria) ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek között van-e megállapodás? - - - Nincs Lead Agency megállapodás
Pályázatbenyújtás helye - - - NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó) Amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást, a pályázat értékelője az NKFI Hivatal. Ha a külföldi partner igényel nagyobb összegű támogatást, az FWF/ARRS az értékelő Lead Agency, de a magyar pályázó az osztrák/szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is köteles benyújtani pályázatát.
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés - - - Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható NKFI Hivatal értékel és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges

1 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltött kutatók nyújthatják be. Életkorkedvezmény ítélhető meg indokolt esetekben (ld. Pályázati felhívás B.1.2.). A jogosultság a pályázat benyújtásáig bármikor igazolható. Az ezt követően benyújtott igazolás nem vehető figyelembe.
2 Előzetesen Hungarikum kérelem benyújtható 2018. január 25-ig.
3 Ide értendő: ANN_18, SNN_18.
4 A konzorciumi társpályázat vezetője nem minősül vezető kutatónak. A feltétel a támogatott pályázatok teljes futamidejére értendő.

 

Események

Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00
Jézus élete - Beszélgetős estek 2019. május 27. 19:00 - 21:00