Oktatói teljesítménymérés

Körlevelek

Oktatói teljesítménymérés

Tájékoztatás

az oktatói teljesítménymérésről és a kapcsolódó elszámolásról

 

Értesítjük az  oktató munkatársakat, hogy a 2/2016. számú rektori-kancellári körlevélben meghatározott elvek szerint a 2015/16. tanév tavaszi félévre vonatkozó oktatói teljesítménymérés megtörtént.

 A Neptun rendszer adatai alapján, figyelembe véve a karokról érkező visszajelzéseket, észrevételeket, a kimutatások véglegesített változata kiküldésre került a dékánoknak.

Az elszámolás adatai szerint a levelező képzésben történő részvételhez kapcsolódó díjazások az érintett munkatársaknak 2016. június 30-ig elszámolásra kerültek, a kiutalások megtörténtek.

 

G y ő r, 2016. június 30.

 

                                                                      Dr. Földesi Péter sk.        Dr. Filep Bálint sk.

                                                                                rektor                           kancellár
Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.