NMHH ÖSZTÖNDÍJ

Pályázati felhívás!

NMHH ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterére pályázatot hirdet

NMHH ÖSZTÖNDÍJRA

 

Mérnökinformatikus BSc. és Villamosmérnöki BSc. szakos hallgatók számára!


Pályázhatnak azon

 • Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar nappali tagozatos
  • Mérnökinformatikus BSc.,
  • Villamosmérnöki BSc. szakos hallgatók
 • akik, legalább két aktív félévvel rendelkeznek, és
 • az utolsó két aktív félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el.

A pályázat mellékletei:

 • pályázati űrlap két példányban (letölthető a Távközlési tanszék honlapjáról https://tat.sze.hu/letoltesek),
 • a 2017/2018 tanév tavaszi és a 2018/2019 tanév őszi félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a Tanulmányi Osztály által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • a Tanulmányi Osztály által kinyomtatott és hitelesített hallgatói jogviszony igazolás,
 • a pályázati űrlapon megjelölt szakmai és/vagy tudományos tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (OTDK, TMDK oklevelek, megjelentetett cikkek, tanulmányok, stb.) másolata, és az arról készült szakmai beszámoló,
 • szakmai motivációs levél.

 

A pályázatokat a Távközlési Tanszék Tanszékvezetőjének címezve a D Épület 706-ban, a Tanszéki Irodában kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 15 00óra között. A beadási határidő:

 

2019. február 8. (péntek)

 

Az NMHH Ösztöndíjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adományozza 5 hónapra

 • 2 fő BSc szakos hallgató számára,
 • Az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó

  

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség! 

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ melléklete tartalmazza.

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele: 2019. február 15. (péntek)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje: 2019. február 20. (szerda)

 

A Távközlési Tanszék Tanszékvezetőjéhez címzett írásos fellebbezéseket

a Tanszéki Titkárságon lehet leadni munkanapokon 900 – 1500 óra között.

 

A végleges rangsor közzététele: 2019. február 22. (péntek)

 

A pályázati rangsor és a végleges rangsor a Távközlési Tanszék hirdetőtábláján érhető el.

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.