Nemzeti bankos gyűjteménnyel bővül a jogi kar könyvtára

Az elmúlt évszázadokban a jogi könyvtár a jogászképzéssel együtt időről időre főnixmadárként hamvadt el és éledt újra Győrben. Ma ismét tízezer kötetet őriznek a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárában, ami a napokban Magyar Nemzeti Bankos gyűjteménnyel is bővül. A könyvtár nemcsak az itt őrzött, több mint félezer kötetet számláló országgyűlési naplótól különleges. Egy berendezett tárgyalóterem is az egyediségét adja.

Győr, 2019. január 3. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József


A Széchenyi István Egyetem jogi karának ugyanolyan viszontagságos történelme van, mint értékes könyvtárának. Még Mária Terézia uralkodása alatt, 1776-ban kezdődött el a jogászképzés a győri Királyi Területi Akadémián a hittudományi, jogi és bölcseleti területeken. Az oktatás hosszabb-rövidebb időre többször megszakadt a székhely áthelyezése miatt. 1785-ben például az Akadémiát Pécsre költöztették, és nem sokkal később követte a több ezer kötetes jogi könyvtár is. A képzés 1802-ben éledt fel újra Győrben, és tartotta magát 1850-ig. Közben az átvonuló francia csapatok feldúlták az újonnan létrehozott könyvtárat, és sok könyvet magukkal vittek.  Berta György könyvtárőr saját költségén vásárolta vissza a kötetek nagy részét a katonáktól. 1867-ben nyílhatott meg a Jogakadémia újra Győrben, és működött 1892-ig, mikor is a képzés, valamint a 8651 kötetből és füzetből álló könyvtár nagy része Pozsonyba került. Végül százhárom év után, 1995-ben indult meg ismét a jogászképzés Győrben, és hozták létre vele együtt immáron sokadszor a jogi kar könyvtárát is.

Biczó Zalán kezdeményezésére került a jogi kar könyvtárába a több mint félezer kötetes országgyűlési napló sorozat a Kiegyezéstől 1990-ig.

Berta György hajdani könyvtárőr mai utóda, Biczó Zalán könyvtáros nem kevesebb, mint tízezer kötetet gondoz. A könyvek mellett az összes Magyarországon megjelenő jogi, jogtudományi folyóirat megtalálható a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárában.

„Hagyatékokból és antikvár vásárlásokból állt össze újra a könyvtár alapja. Többek közt idős ügyvédek hagyományozták a jogi karra a magánkönyvtárukat. Értékes régi könyvgyűjteményt is őrzünk a jogászképzés kezdeti időszakától a második világháborúig. Megvan például a Corpus Juris, ugyanígy a magyar jogi lexikonok, a rendeletek tára az 1850-es évek közepétől, vagy a Magyar törvények Grill-féle kiadása a kilencszázhúszas évektől.  A Jogtudományi Közlönyök, vagy a Belügyi Közlönyök eredetiben. Több jeles oktató könyveit is őrizzük. Maár Bonifác szerzetestanár Egyetemes történelem című könyvét például, vagy Konek Sándor Egyházjogtan kézikönyvét. Timon Ákostól a Magyar alkotmány- és jogtörténetet, Pauler Tivadartól a Jog- és államtudományok encyclopaediáját, Pisztóry Mórtól a Nemzetgazdaságtant. Ugyanígy olvashatók Hajnik Imre és Kautz Gusztáv, a királyi jogakadémia legendás igazgatóinak művei nálunk. Köztudott, hogy Deák Ferenc és testvére, Deák Antal is ide járt. Deák Antal tanórákról készített saját kezű jegyzeteinek másolata is megtalálható a könyvtárunkban. Valamint a győri joghallgatók lajstroma, beiratkozási naplók az 1800-as évek elejéről” – sorolja Biczó Zalán.

A győri joghallgatók lajstroma 1836-ból.

A jogi kar könyvtárának vezetője, aki alapos áttekintő köteteben dolgozta fel a győri jogászképzés évszázadait, maga is nagyon sok, értékes kiadvánnyal, gyűjteménnyel gazdagítja a könyvtár kínálatát. Néhány évvel ezelőtt például sikerült megszereznie az országgyűlési képviselői naplókat a Kiegyezéstől egészen 1990-ig. Köztük a főrendi ház naplóit, a nemzetgyűlési, országgyűlési naplókat hiánytalanul, eredetiben. Több mint félezer kötetet tesz ki csak ez a különleges sorozat. Az összes beszéd, ami a Tisztelt Házban elhangzott. Sok-sok sorsfordító mondat egybegyűjtve és bekötve, a történelmi időkből.

A legújabb megállapodást pedig a Magyar Nemzeti Bankkal sikerült megkötni. A hosszútávú együttműködési szerződés keretében most januárban érkezik az első nagyobb könyvszállítmány a jogi kar könyvtárába az MNB-ből.

„A pénzügyi kultúra jobb megismerése érdekében fontosnak tartottam, hogy egy külön részleget alakítsunk ki a jogi és közgazdasági képzést segítő MNB-kiadványokból. Oktatási füzetek, pénzügyi stabilitási jelentések, lakáspiaci és makroprudenciális jelentések, hitelintézeti szemlék, éves MNB-jelentések, növekedési jelentések is segítik a kutatómunkát ezentúl Győrben” – mondja Biczó Zalán.

A jogi kar könyvtára amellett, hogy őrzi a jeles elődök munkáit, emléket állít az itt végzett kiváló győri polgármestereknek, és tízezer kötettel szolgálja az olvasókat, egy különlegességgel is várja a joghallgatókat. Berendezett tárgyalóteremmel, ahol a jurátusok a bíró, a védelem, vagy a vád képviselőjének bőrébe bújhatnak, végigvihetnek egy-egy képzeletbeli tárgyalást, és oktatóik segítségével kielemezhetik a tanulságokat. A diploma megszerzése után pedig olyan híres elődök nyomdokaiba léphetnek ékesszólásukkal, mint Deák Ferenc, Kautz Gyula, Mikszáth Kálmán, vagy Zechmeister Károly.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00