Négyszáz frissdiplomás közgazdász és mérnök Győrből

(www.hircity.hu)

A Széchenyi István Egyetemen szombaton, az Egyetemi Csarnokban két diplomaátadó ünnepségen köszöntötték a téli záróvizsga időszakban a sikeresen teljesítő közgazdász, nemzetközi, mérnöki, informatika, műszaki pedagógia alap- és mesterképzési szakok végzettjeit.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar ünnepségén 124, a Műszaki Tudományi Karén 271 frissdiplomása vette át oklevelét.

Dr. Somogyi Tivadar, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntőjében elmondta: a győri frissdiplomások tudása, felkészültsége biztos alapot jelent, hogy a város, az ország fejlődjön, alkalmazkodjon az új kihívásokhoz, megfeleljen a munkaerőpiac kihívásainak, s mindezek hatására élénküljön a gazdaság. „Önök jókor, jó időben, jó helyen tanultak. Céljaikban legyenek eltökéltek, határozottak” – mondta el a győri városvezetés jókívánságait tolmácsolva az alpolgármester.

Dr. Józsa László, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja a végzettek felelősségét hangsúlyozta. – Merjenek részt venni az elkövetkező évek társadalmat átalakító programjaiban, s ne az „elviselem” hanem a „részt veszek benne, s alakítom” eszméjét gyakorolják – fogalmazta meg a professzor. Dr. Kóczy T. László, a Műszaki Tudományi Kar dékánja a mérnökök előtt álló, az újat alkotás feladatait saját, a külföldi szakmai képzésben megszerzett sokrétű tapasztalataival mutatta be. „A győri egyetem nem csupán alkalmazható tudást nyújt hallgatóinak, amely önmagában is nagy értéknek számít: a széchenyis diploma biztos állást, sikeres karrierindítást jelent. „A jövő Győrben épül”. Ez nagy lehetőséget, nagy felelősséget jelent – mondta a legnagyobb győri kar vezetője.

A Karrier Iroda közelmúltban megjelent felmérése szerint a végzettek meghatározó értéknek tartják, hogy a győri egyetem szoros kapcsolatot ápol a régió ipari, gazdasági szereplőivel, s folyamatosan az aktuális munkaerőpiaci elvárásokhoz igazítja az itteni képzéseket. A megkérdezettek 86,6%-a újra a Széchenyi István Egyetem képzését választaná. Az elmúlt évben – az adatok szerint – az elsősök 85%-a első helyen jelölte meg felvételikor a Széchenyi István Egyetemet. A jelentkezők 60%-a számára a konkrét képzés volt a fő motiváció, 23,4% elsősorban Győr város adottságai miatt jelentkezett. A frissdiplomások közel negyven százaléka már a záróvizsgák idején, 95%-a fél éven belül szakterületének megfelelő állást talál. A végzettek fele Győrben vagy a régióban szeretne dolgozni. A győri adatsor lényegesen jobb a versenytársakénál. Ez egyértelmű megerősítése a rendkívüli intenzitással fejlődő kisalföldi megyeszékhely (elég csak az új Audi beruházás által létrejövő tízezernyi új munkahelyre gondolnunk) és az ugyancsak látványosan és dinamikusan fejlődő Széchenyi István Egyetem kölcsönösen előnyös együttműködésének.

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00