MNB kiválósági ösztöndíj 2019/20

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2019/20. tanévre pályázatot hirdet 

MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA!

Beadási határidő: 

2019. október 7. (hétfő) 15 óra

Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment alapszakon, vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan illetve vezetés és szervezés mesterszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • kivétel, ha nem volt lehetőségük a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, a korábbi évek mintatanterven felüli teljesítése miatt,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek;
 • tudományos és közéleti területen kimagasló munkát végezzen és
 • ne álljon fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt; valamint
 • sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen megjelenik.

 

A pályázat mellékletei:

 • az Egyetem Dékánjához címzett, pályázati szándékot bejelentő levél,
 • adatkezelési nyilatkozat magyar és angol nyelven,
 • pályázati űrlap
 • a 2019/20. tanévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az Egyetem Dékánjához címezve az MC II. emelet 221-ben, a Dékáni Titkárságon kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 1100 valamint 1330 – 1500 óra között.

A beadási határidő: 2019. október 7. (hétfő) 15 óra

 

az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 10 hónapra

 • összege 40.000 Ft/hó
 • Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2019/2020. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az Ösztöndíjprogram által támogatott szakán folytatja.
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2019/2020. tanév őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette, vagy ha a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ 13/B.§-a, és 19. számú melléklete tartalmazza. A szabályzat INNEN tölthető le.

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele: 2019. október 11. (péntek)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje: 2019. október 16. (szerda)

 

A Dékánhoz címzett írásos fellebbezéseket a Dékáni Titkárságon lehet beadni munkanapokon 900 – 1500 óra között.

 

A végleges rangsor közzététele: 2019. október 18. (péntek)

Ünnepélyes díjátadó: Budapesti Kongresszusi Központ 2019.november 18. 1000

 

A pályázati rangsor és a végleges rangsor az Egyetem honlapján, a ’Munkalehetőség, ösztöndíj’ címnél az ’Ösztöndíjak, pályázatok’ menüponton át érhető el, illetve innen tölthető le.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.