MNB kiválósági ösztöndíj felhívás

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2018/19. tanévre pályázatot hirdet

MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA


Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment alapszakon, vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, illetve vezetés és szervezés mesterszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek.
 • tudományos és közéleti területen kimagasló munkát végezzen és
 • ne álljon fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt.

 

A pályázat mellékletei:

 • az Egyetem Dékánjához címzett, pályázati szándékot bejelentő levél,
 • adatkezelési nyilatkozat magyar és angol nyelven
 • pályázati űrlap,
 • a 2018/19. tanévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az Egyetem Dékánjához címezve az Igazgatási Épület III. emelet 306-ban, a Dékáni Titkárságon kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 1100 valamint 1330 – 1500 óra között.

A beadási határidő: 2018. október 24. (szerda) 15 óra

 

Az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 10 hónapra

 • összege 30.000 Ft/hó
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2018/2019. tanév őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette, vagy ha a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ 13/B.§-a, és 19. számú melléklete tartalmazza. A szabályzat hozzáférhető a http://uni.sze.hu/ internet címen a ’Hallgatóknak’ menüponton át!

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele: 2018. október 31. (szerda)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje: 2018. november 7. (szerda)

 

A Dékánhoz címzett írásos fellebbezéseket a Dékáni Titkárságon lehet beadni munkanapokon 900 – 1500 óra között.

 

A végleges rangsor közzététele: 2018. november 9. (péntek)

 

A pályázati rangsor és a végleges rangsor az Egyetem honlapján, a ’Munkalehetőség, ösztöndíj’ címnél az ’Ösztöndíjak, pályázatok’ menüponton át érhető el, illetve innen tölthető le.

Ugyaninnen letölthető jelen felhívás és az ösztöndíjindex szakátlagokról szóló tájékoztató is.

Események

Vizsgaidőszak kezdete 2018. december 10. 00:00 - 01:00
Gombos Szandra PhD védés és nyilvános vita 2018. december 10. 13:00 - 15:00
Páthy Ádám PhD védés és vita 2018. december 11. 09:00 - 11:00