MNB kiválósági ösztöndíj felhívás

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2018/19. tanévre pályázatot hirdet

MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA


Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment alapszakon, vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, illetve vezetés és szervezés mesterszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek.
 • tudományos és közéleti területen kimagasló munkát végezzen és
 • ne álljon fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt.

 

A pályázat mellékletei:

 • az Egyetem Dékánjához címzett, pályázati szándékot bejelentő levél,
 • adatkezelési nyilatkozat magyar és angol nyelven
 • pályázati űrlap,
 • a 2018/19. tanévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az Egyetem Dékánjához címezve az Igazgatási Épület III. emelet 306-ban, a Dékáni Titkárságon kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 1100 valamint 1330 – 1500 óra között.

A beadási határidő: 2018. október 24. (szerda) 15 óra

 

Az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 10 hónapra

 • összege 30.000 Ft/hó
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2018/2019. tanév őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette, vagy ha a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ 13/B.§-a, és 19. számú melléklete tartalmazza. A szabályzat hozzáférhető a http://uni.sze.hu/ internet címen a ’Hallgatóknak’ menüponton át!

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele: 2018. október 31. (szerda)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje: 2018. november 7. (szerda)

 

A Dékánhoz címzett írásos fellebbezéseket a Dékáni Titkárságon lehet beadni munkanapokon 900 – 1500 óra között.

 

A végleges rangsor közzététele: 2018. november 9. (péntek)

 

A pályázati rangsor és a végleges rangsor az Egyetem honlapján, a ’Munkalehetőség, ösztöndíj’ címnél az ’Ösztöndíjak, pályázatok’ menüponton át érhető el, illetve innen tölthető le.

Ugyaninnen letölthető jelen felhívás és az ösztöndíjindex szakátlagokról szóló tájékoztató is.

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00