MÉK-ÁTT - Pályázat műszaki alkalmazott munkakör betöltésére 2.

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Tanszék

MŰSZAKI ALKALMAZOTT

munkakör betöltésére.

(229.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.18-2021.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közvetlen munkahelyi vezető irányításával a rá bízott feladatokat a legnagyobb gondossággal ellátja; tevékenységével hozzájárul az Egyetem üzemviteli, műszaki, adminisztratív feladatainak színvonalas ellátásához. Baromfi telepen takarmányozási és állatgondozási feladatok, valamint az istálló takarítása; istálló környezetének rendben tartása; tojásgyűjtés és tojás kezelési feladatok; kísérleteknél precíz munkavégzés; állatjóléti követelmények állatgondozóra vonatkozó követelményeinek betartása; állategészségügyi követelmények dolgozóra vonatkozó követelményeinek betartása; önálló munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,

•         köteles az állami, szolgálati, hivatali titkot megőrizni, tartózkodni attól, hogy az intézményről bármilyen adatot arra illetéktelennel közöljön

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, állattenyésztéshez, takarmányozáshoz kapcsolódó képesítés,

•         gyakorlati tapasztalat állatgondozásban/állattartásban/takarmányozásban, különösen szarvasmarha vagy baromfi telepen

•         önállóan és csapatban is jól tud dolgozni

•         jogosítvány

•         munkavégzés idejében rugalmasság, ha a feladat megkívánja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 229/2019 , valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ALKALMAZOTT.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2019.12.01-2019.12.16

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

 

Események

Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.