MÉK-AÖVT - Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

(43.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű távollévő közalkalmazott helyettesítésének idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. A tanszéki adminisztrációt naprakész állapotban tartani, a beérkező leveleket, iratokat ügyintézésre az illetékes dolgozónak átadni. A kimenő leveleket, iratokat iktatni. A tanszéki oktató, kutatómunkával kapcsolatos gépelési teendőket ellátni. A hallgatókkal kapcsolatos oktatási feladatok adminisztratív ügyintézését ellátni. (NEPTUN, ORKA stb.) Az intézeti év végi leltározások alkalmával a leltározási munkában részt venni, a leltározási íveket kitölteni, az intézetet a Kari leltárbizottságban képviselni. Munkaköri feladatait a mindenkori tanszékvezető határozza meg. A munkakőr betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe tartoznak, vagy ismeretei és felkészültsége alapján intézményi szükségszerűségből kell rábízni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium,

- felhasználó szintű számítógépes ismeret

- köteles az állami, szolgálati, hivatali titkot megőrizni, tartózkodni attól, hogy az intézményről bármilyen adatot arra illetéktelennel közöljön

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- gyakorlati tapasztalat felsőoktatási intézményben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2019 , valamint a munkakör megnevezését: IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2019.04.05-2019.04.23

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.