Meghívó nemzetközi konferenciára

Rendezvények

A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – A felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Meghívó a Tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája – A felsőoktatás kihívásai a XXI. században című nemzetközi konferenciára

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026, Győr, Egyetem tér 1.
Időpont: 2014. május 29-30.
A konferencia a Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése című, TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007 azonosítójú projekt keretében kerül megrendezésre. 

2014. május 29. csütörtök
9.00 – 10.00 : Regisztráció
10.00 – 12.30: Plenáris ülés
Helyszín: E épület G terem

Plenáris előadások

 • Dr. Földesi Péter (Széchenyi István Egyetem, rektor): Köszöntő
 • Dr. Mészáros Attila (Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens): A Széchenyi István Egyetem tartalom- és képzés fejlesztése
 • Prof. Dr. Hrubos Ildikó (Corvinus Egyetem, professzor emerita): Globális trendek, új kihívások a felsőoktatásban
 • Prof. Dr. Rechnitzer János (Széchenyi István Egyetem, doktori iskolavezető): A magyar felsőoktatás területi szerkezetének változásai és lehetséges jövőbeni irányai
 • Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D (Kodolányi János Főiskola, rektor): Szervezetfejlesztési, költséghatékonysági, minőségi kihívások napjaink felsőoktatásában
 • Dr .habil. Szretykó György ( MTA VEAB Szakbizottsági alelnök): A felsőoktatási intézmények, mint tanuló szervezetek a XXI. században
 • Prof.dr Đerđi Petkovič (Újvidéki Egyetem, Szerbia, Szabadkai Közgazdasági Kara, egyetemi tanár): A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században
 • Dr. Dobai Korcsmáros Enikő (Selye János Egyetem, Szlovákia, egyetemi adjunktus): Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás

12.30 – 14.00: Ebéd
14.00 – 16.30: Szekció ülések

 • I. Szervezeti innováció, az egyetemi szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai
  Helyszín: Tanulmányi épület B 201 Szekcióelnök: Dr. habil. Szretykó György
  Dr. Dőry Tibor: A jövő egyeteme a vállalkozói egyetem?
  Drótos György PhD: Szervezeti innovációs képesség és hajlandóság felsőoktatási intézményeinkben
  Kocsis Miklós PhD: A felsőoktatás-igazgatás új trendjei és azok innovatív hatásai
  Nagy Zoltán – Dr. habil. Kálmán Anikó: Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában – Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin?
  Dr. Nárai Márta PhD: Felsőoktatási intézmények szerepe a hallgatók társadalmi szerepvállalásának alakításában
  Dr. habil. Szretykó György: A felsőoktatási intézmények, mint tanuló szervezetek a XXI. században
 • II. Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban
  Helyszín: Tanulmányi épület B 202 Szekcióelnök: Dr. Nemeskéri Zsolt
  Dr. Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken innen és túl
  Dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD: Gyémántcsiszolás felsőfokon
  Dr. Pongrácz Attila PhD: Átalakuló tehetséggondozás Bologna utáni hazai felsőoktatásban – a tehetséggondozás tapasztalatai az NYME AK emberi erőforrás tanácsadó MA szakos hallgatói körében
  Dr. Sólyom Andrea: Most mutasd meg! – avagy Hogyan tegyük láthatóvá a szakmai tudást
  Süle Edit PhD – Birizló-Szabó Irén: Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban
  Dr. habil Lakatos István PhD: Tehetséggondozás és új oktatási módszerek a Közúti és Vasúti Járművek Tanszéken
 • III. A felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti stratégiák
  Helyszín: Tanulmányi épület B 203 Szekcióelnök: Dr. Habil. Kálmán Anikó
  Dr. Létray Zoltán PhD: Egy Tömeges Nyílt Online Kurzus (MOOC) tapasztalatai
  Dr. Lőre Vendel – Csigó Györbiró Alpár: Üzleti szimulációk az oktatásban - Az IQ, a személyiség, a szaktudás szerepe az üzleti eredményre
  Mócz Dóra PhD: Az intézmény partnerségi kapcsolatainak jelentősége a KJF hallgatóinak munkaerőpiaci esélyeinek növelésében.
  Vitéz Éva: Alumni hálózatok hatása a gazdasági kapcsolatokra
  Dr. Erdős Ferenc – Balázs Judit: Integrált vállalatirányítási rendszerek oktatása a hazai felsőoktatási intézményekben
 • IV. A felsőoktatás helyzetének változása a XXI. században
  Helyszín: Tanulmányi épület B 204 Szekcióelnök: Dr. Kovács Miklós
  Bognárné dr. Lovász Katalin: Tudásmenedzsment a felsőoktatási intézményekben – a felsőoktatási könyvtárak szerepe az egyetemek tudásgazdálkodásában
  Tóbiás László PhD: Értelmiségnevelés – nem hozott anyagból
  Dr. Dinnyés Álmos: Projekt menedzsment módszerek alkalmazásának kihívásai a felsőoktatásban
  Dr. Koltai Zoltán, PhD: Az oktatás, mint települési vonzerő – egy országos piackutatás eredményei
  Prof. Dr. Derdi Petkovic: A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században
 • V. Different aspects and challenges in higher education
  Helyszín: Tanulmányi épület B 205 Szekcióelnök: Dr. Vastag Gyula
  Csorba László: "There is no royal road..." Possible directions for the restructuring of Hungarian higher education from the perspective of institutional economics
  Richárd Szalóki – Dr. Miklós Bánhidi – Dr. habil Károly Ozsváth: Dual career - the sport education and Training system in Hungary
  Huják Janka: Business School accreditation systems as mechanisms for providing quality serviceSipőczné Babos Tímea: E-
  learning at base level
  Háromi Filoména: Technical English for Students of IT – language teaching and learning experience in the framework of TÁMOP
 • VI. A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek változása a XXI. században
  Helyszín: Tanulmányi épület B 206 Szekcióelnök: Dr. Mészáros Attila
  Kardos Barbara PhD – Madarasiné Szirmai Andrea PhD: Számviteloktatás informatikai támogatása
  Dr. Hengl Melinda: A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai
  Kovács László PhD: Felsőoktatás-módszertani kihívások itt és most
  Dr. Kurucz Attila: Neonomádok a padok között – avagy az újrakezdés tapasztalatai
  Maga György – Macák Miroslav: Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja
  Bajor Péter, PhD – Fejes Csilla, MSc: A csoportos tanuláson és csapatmunkán alapuló oktatási programok szerepe a modern felsőoktatásban

17.00 – 18.00: Fogadás

2014. május 30. péntek

9.00 – 11.00: Szekció ülések

 • VII. A munkaerőpiac idegen nyelvi követelményeinek hatása a felsőoktatás szereplőire
  Helyszín: Tanulmányi épület B 201 Szekcióelnök: Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia
  Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia – Dr. Tompos Anikó – Kecskés Petra: Nyelvhasználati körkép – felmérés a régióban működő vállalatoknál
  Vidékiné Reményi Judit PhD: A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai
  Dr. Csendes Ferenc: Blended learning új távlatai
  Pusztainé Török Éva: A LEXINFO német e-learning tananyag bemutatása
  Vargáné Dr. Kiss Katalin – Göncz Hajnalka: Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével
 • VIII. Egyetem, kutatás-fejlesztés regionális és lokális beépültsége
  Helyszín: Tanulmányi épület B 202 Szekcióelnök: Dr. Lőrincz Ildikó
  Dr. habil. Kálmán Anikó: A Tudásháromszög, az egyetemi kultúra megújítója
  Dr. Reisinger Adrienn PhD – Homor Nikolett: Mennyire vonzó a tudományos élet a felsőoktatási hallgatók számára? – Fókuszban a Széchenyi István Egyetem hallgatói
  Dr. Sipos Anna Magdolna PhD: A „publish or perish" lehetőségei és kényszerei a hazai felsőoktatásban
  Dr. Nyéki Lajos PhD: BPM a felsőoktatásban
  G. Karácsony Gergely: Minőségbiztosítás a felsőoktatásban: állami feladatok és intézményi szerepek
  Szauter Ferenc – Pup Dániel: Student 2 Develop Program – Hallgatók a kutatás-fejlesztésértért
  Pomizs István: Az oktatás elhelyezkedésre gyakorolt esélyteremtő szerepe
 • IX. A felsőoktatásban alkalmazott informatikai oktatási módszerek változása a XXI. században
  Helyszín: Tanulmányi épület B 203 Szekcióelnök: Dr. Molnár György
  Dr. Kovács Miklós: MOOC és az e-learning kölcsönhatása
  Dr. Molnár György PhD: A mobiltanulás lehetőségei a felsőoktatás bázisán
  Márkus Attila: VARIOO EDU - webes tartalmak az oktatásban
  Doc. dr Petkovics Imre PhD: A felhőinformatika szerepe a XXI. századi felsőoktatásban
  Dr. Jósvai János – Dr. Kardos Károly: Gyakorlatorientált képzés a Széchenyi István Egyetemen
  Dr. Szűts Zoltán: Facebook a felsőoktatásban - Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek
 • X. A TDK múltja, jelene és jövője
  Helyszín: Új-Tudástér épület 229 Szekcióelnök: Konczosné Dr. Szombathelyi Márta
  Dr. habil. Husz Mária – Egervári Dóra: A tehetséggondozás tíz éve a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán (2004 -2014)
  Dr. Kallós Gábor PhD: Tédékázzunk! – a mérnök-informatikus hallgatók bevonásának lehetőségei
  Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta: Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán
  Leczovics Péter – Domonyi Erzsébet: Kihívások és a múlt értékeinek tisztelete – Tudományos diákköri tevékenység az elmúlt tíz év tükrében
  Putzer Petra – Dr. Törőcsik Mária: Hallgatói vélemények a TDK versenyekről, a reform lehetséges útjai
  Somogyi Ferenc: A társadalmi célok és eszközök spektruma és a felsőoktatás
 • XI. Az egyetemi humánerőforrás fejlesztése a változó oktatási stratégiák tükrében
  Helyszín: Tanulmányi épület B 204 Szekcióelnök: Dr. Kelemen Gyula
  Dr. Mészáros Attila PhD: A felsőoktatás humánerőforrás kutatásához alkalmazható mérőrendszerek
  Bodor Mónika: Az oktatás és kutatás arányának vizsgálata az állami felsőoktatási intézményekben
  Dr. Molnár Csilla PhD: A felsőoktatás a gender összefüggésében
  Dr. Nagy Tamás: E-learning és duális képzés – Válaszok a felsőoktatás kihívásaira
  Dr. habil Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc: A felsőoktatási jól-léti programok, és a felsőoktatási humán erőforrás gazdálkodás kompetencia alapú keretrendszere modelljei

11.15 – 12.30: Záró ülés – Szekcióelnökök összefoglalója
12.30 -13.30: Ebéd
Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Moodle oktatás 2019. június 27. 09:00 - 11:30
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00