Magyarország egyetemi fővárosa lehet Győr

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2010. január 12.)

Rimányi Zita

Hallgatói kezdeményezésre alapíthat kitüntető díjat a Magyar Országgyűlés. Arra akarják felhívni a figyelmet, hogy nem csak a fővárosi egyetemek rangosak.

Egyetemi hallgatók hívták a városvezetőket, országgyűlési képviselőket palackposta útnak indítására a Duna-partra és nekik is átadták az üzenetet: szeretnék, ha lenne „Magyarország Egyetemi Fővárosa" cím és azt elsőként Győr kapná. A Széchenyi István Egyetem hallgatói kezdeményezik ezt a parlament elnökénél. Már el is készítették a cím létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyet hétfőn az egyetem épületeinek közelében a folyóparton átadtak a képviselőknek. Majd forralt borozással egybekötött akciójuk keretében száz palackpostát indítottak el.

A száz palackposta a Dunán Budapestre indult a javaslat rövidített változatával. Remélik, azokat fővárosi diákok hamarosan kifogják.

Éjszakai bulikon beszélgettek arról a leendő diplomások, hogy ha lenne egy ilyen díj, az egyetemük székhelyének járna, s mivel még nincs, kezükbe vették az irányítást. Úgy vélik, a cím kellőképp felhívná a figyelmet a vidéki egyetemekre. Hogy mivel járna, hogyan használnák ki, azt csak később gondolják végig. De abban biztosak, Győr megérdemli, s számos indokot soroltak a palackba tett üzeneten. Rákos Petra azt emelte ki, hogy a képzés színvonalának egyes elemei egyedülállóak, s így minden adott ahhoz, hogy olyan diplomát szerezzenek, ami versenyképes.
Németh Szilárd szerint a díjjal a Budapest-centrikusságot lehetne oldani. A doktoranduszképzésre járó közgazdász úgy véli, téveszme a középiskolások és több munkaadó körében, hogy csak a fővárosi egyetemek jók. A diagnosztikai technológusnak készülő Horváth Tamás Ariel emellett azt hangsúlyozta: szívesen támogatják kezdeményezésükkel az egyetemi várost, ahol tanulhatnak.

Medgyasszay László országgyűlési képviselő vállalta, beterjeszti a parlamentbe a javaslatot. Ottófi Rudolf alpolgármester is dicsérte az ötletet, ami szerinte jelzi a diákok innovatív szemléletét. Ígérte, hogy lobbizni fog a megvalósulásért, hisz az a városnak is előnyös és a címet az Európa Kulturális Fővárosa elismeréshez hasonlította, amit Pécs nyert el. Szekeres Tamás rektor szerint ez olyan kezdeményezés, ami a várost becsüli, cserébe a támogatásért, amit az egyetemmé váláskor adott és azóta is biztosít. „Jó büszke lenni hallgatóinkra, hiszen a város jövőjét jelenti az egyetem, mint a helyi kutatás-fejlesztés összefogója és ez felelősséggel jár."

A városhoz kötődő művészek: Orosz Barbara öt évadon át a győri színházban játszott, ezért szívesen csatlakozott a várost elismerő kezdeményezéshez, aminek szerinte az a lényege: mindegy, ki hol végez, ha tehetséges és tudja, mit akar, el is éri azt. Dukai Regina pedig ide járt középiskolába, ezért most népszerűségével szívesen segíti a hallgatók kezdeményezését, figyelemfelhívását, ami Győr érdekeit szolgálja.Az Országgyűlési Határozati Javaslat teljes változata:

Az Országgyűlés …./2010. (…) OGY határozata

A „Magyarország Egyetemi Fővárosa" kitüntető címről


Javaslattevő: Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata

Javaslat tárgya: „Magyar Egyetemi Főváros" kitüntető vándorcím alapítása és elsőként Győr városnak történő adományozása

Címzettek: dr. Szakács Imre, Balogh József, dr. Medgyasszay László(1) A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődése érdekében, a felsőoktatás fejlesztéséért és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók életminőségének javítása érdekében, a felsőoktatási intézmények által végzett áldozatos tevékenységet. Ezért a Magyar Országgyűlés elnöke a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § alapján „Magyarország Egyetemi Fővárosa" kitüntető vándorcímet alapít.(2) A „Magyarország Egyetemi Fővárosa" kitüntető vándorcím adományozható azon felsőoktatási intézménnyel rendelkező városnak, amely kiemelkedő szerepet játszik az ország szellemi fejlődésének, kulturális-, sportéletében és gazdasági érdekeinek előmozdításában, illetve nemzetközi tekintetben is kimagasló felsőoktatási tevékenységet végez.(3) A „Magyarország Egyetemi Főváros" címet a Magyar Országgyűlés kétévente egyszer adományozza: minden páros évben november 10-én, a Tudomány Világnapján. A kitüntető cím adományozása országgyűlési határozat alapján történik.(4) A Magyar Országgyűlés elnöke a „Magyarország Egyetemi Fővárosa 2010" kitüntető címet első alkalommal a Széchenyi István Egyetem kimagasló oktatási, kutatás-fejlesztési, a hallgatók életminőségének javítása érdekében végzett tevékenységének elismeréseként Győr városának adományozza.(5) A „Magyarország Egyetemi Fővárosa" cím adományozottjáról az Országgyűlés az Országgyűlés Oktatási Bizottságának javaslata alapján határozatot hoz.(6) A „Magyarország Egyetemi Fővárosa" címet ünnepélyes keretek között a Magyar Országgyűlés elnöke vagy az általa megbízott állami vezető adja át az adományozott város polgármesterének.(7) A „Magyarország Egyetemi Fővárosa" cím adományozásával kapcsolatos teendőket az Országgyűlés Hivatala látja el, az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetét az Országgyűlés Hivatala költségvetésében kell biztosítani.A „Magyar Egyetemi Fővárost" megilleti

A.) a Magyarország Egyetemi Fővárosi kitüntető cím viselésének és az emlékplakett tulajdonlásának joga két éven keresztül

B.) a címet megörökítő emléktábla, amelyet a felsőoktatási intézmény falán kell elhelyezniIndoklás

Magyarország fejlődése, versenyképessége biztosításának egyik legfontosabb záloga a felsőoktatási tevékenység eredményessége. A hazánk előtt álló kihívásoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha a felsőoktatási tanulmányaikat végzők és azokat befejezők európai összehasonlításban is versenyképes tudással rendelkeznek.

A korszerű ismeretekkel, szakmai tapasztalattal felvértezett felsőoktatási hallgatók képzése olyan felsőoktatási intézményekben valósítható meg, amelyek a kimagasló színvonalú oktatás mellett olyan gazdasági, társadalmi kapcsolatokat hoznak létre, amelyek támogatóan hatnak a hallgatók későbbi munkavégzésére, ezzel biztosítva számukra a sikeres pályakezdést.

A kor kihívásaira válaszoló felsőoktatási intézmény infrastrukturális és képzési fejlesztéseket valósít meg, a hallgatók támogatása és a kutatás-fejlesztés előmozdítása érdekében.

Az elmúlt időszakban tapasztalható volt, hogy a felsőoktatási intézmények határozott lépéseket tesznek a képzés fejlesztése és a hallgatók életminőségének, tanulási körülményeinek javítása érdekében. Az Országgyűlés kitüntető cím adományozásával fejezheti ki nagyrabecsülését.

A hazai felsőoktatási intézmények között kimagasló, páratlan és egyes elemeit tekintve egyedülállóan színvonalas képzési, kutatás-fejlesztési és a hallgatók életminőségének és tanulási körülményeinek javítását szolgáló tevékenysége miatt a Széchenyi István Egyetem biztosítja mindazon feltételeket, amelyek leginkább támogatják a felsőoktatásban részt vevő hallgatók érvényesülését, ezért a „Magyarország Egyetemi Fővárosa" cím első adományozottja Győr.A cím elnyerésének indokoltságát igazolja a Széchenyi István Egyetem alábbiakban ismertetett kimagasló tevékenysége:

1.) A győri Széchenyi István Egyetem a múltjából adódóan dinamikus, a képzés színvonalának emelkedését és a képzési körülmények jelentős mértékű, folyamatos fejlesztését végrehajtó intézmény.

2.) Az intézmény falai között kiemelkedő K+F tevékenység zajlik. A járműipari technológiák, kiemelten az anyagtudományok, a gyártástechnológia, gyártási folyamatok és logisztika, gyártásautomatizálás, illetve e folyamatok matematikai szimulációja és optimalizációja területén Magyarország egyik legfontosabb tudásközpontját működteti az egyetem. A közlekedés területén a SZE-Győr kiemelkedően fontos partnere mind az épített közlekedési infrastruktúrát fejlesztő, építő vállalkozásoknak, illetve hatósági szerveinek, mind a tömegközlekedési rendszerek kialakításával és üzemeltetésével foglalkozó vállalatoknak, szervezeteknek. A több alkotmánybírót is felvonultató jogi kar kiemelkedő kutatásokat folytat a közigazgatás és az államtudományok területén, míg a gazdaságtudományok területén a regionális fejlődés folyamatainak kutatásában értek el jelentős eredményeket kollégáink.

3.) A Széchenyi István Egyetem tevékenységét tekintve az innováció az intézményi működés kulcsszava. A hazai intézmények körében kimagasló mennyiségű együttműködési megállapodást kötött a magyar gazdasági élet szereplőivel. Az intézmény mintegy 80, kifejezetten innovatív törekvésű céggel áll partneri viszonyban. Az egyetem együttműködő partnerei közt olyan sikeres cégeket találhatunk, mint az Audi Hungária Motor Kft., a GM Powertrain Magyarország Kft., a Rába Járműipari Holding Nyrt., a Magyar Suzuki Zrt. vagy a NOKIA Magyarország Kft.

4.) Az intézményt - elért pozíciójának köszönhetően - a régió igen magas presztízzsel rendelkező vállalatai sikeres és óhajtott együttműködési partnernek tekintik. Ennek eredménye, hogy az intézmény a magyar felsőoktatásban egyedülálló képzési elemmel rendelkezik, miután az Audi Hungaria Motor Kft.-vel való együttműködés keretében létrejött egy közösen vezetett tanszék.

5.) A műszaki és természettudományos képzések kiemelkedő sikerei és a járműipar területén tett sikeres és egyedülálló K+F tevékenységek mellett a Széchenyi István Egyetem jogi kara a HVG 2009-es felsőoktatási rangsora szerint első helyen áll a hazai jogi karok sorában. Az egyetem jogi kara a közigazgatás és a vállalati jog világát magas szinten ismerő szakembereket képez, míg a nemzetközi igazgatási szak célzott felkészülési lehetőséget biztosít az uniós tagságunk adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátására.

A Széchenyi István Egyetem szerteágazó hallgatói tehetséggondozási programok sorozatát indította el a tehetséges hallgatók támogatása és szakmai elmélyülése érdekében: ilyen például a Practing Gyakorlatorientált Mérnökképzésért Alapítvány és Konzorcium 12 éves működése, a Gépészhallgatók Országos Konferenciája rendszeres szervezése, az- Alternatív Hajtású Járművek Versenye (ismertebb nevén: Széchenyi Futam), az Országos Esettanulmányi Verseny megrendezése, vagy a középiskolások tehetséggondozása céljával életre hívott Deák Ferenc Középiskolai Történelmi Vetélkedő.

6.) Az intézmény képzési rendszere rugalmasan alkalmazkodik a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Képzéseink gazdasági és társadalmi környezetbe való beágyazottságát, piacképességét igazolja, hogy végzett hallgatóink elhelyezkedési aránya 90% feletti. Emellett egyedülálló tény, hogy az intézmény hallgatóinak 82%-a tanult szakmájában helyezkedik el.

7.) Az intézmény a XXI. század első évtizedében rendkívül jelentős és sikeres termékfejlesztést valósított meg. Összesen 22 alap- és 17 mesterszintű képzés esetében újította meg képzési programját, és olyan új képzésekkel lépett a piacra, mint a mesterszintű villamosmérnöki képzés, eközben a járműmérnöki képzés az országban egyedülálló módon belső-égésű motorok szakiránnyal bővült. A SZE-Győr szakalapítóként indította el a mechatronikai mérnökök képzését mesterszinten és alapszinten egyaránt. Az uniós elnökségre való felkészülés szellemében indította el mindkét képzési szinten a nemzetközi igazgatási szakokat. A mérnöki képzésben zajló szállítmányozási és logisztikai képzésen túl a műszaki és a gazdaságtudományi kar együttműködésében 2010-től az egyetem közgazdászok számára is kínál mesterszintű logisztikai képzést, valamint elindult a vezetés-szervezés szak is, továbbá már angol nyelven is szerezhetnek marketinges mesterszintű diplomát a hallgatók.

8.) Az intézmény dinamikus fejlődését biztosítja, hogy jelenleg egy megközelítőleg tízmilliárd forint összértékű fejlesztés zajlik a kampuszon, amely elsősorban a minőségi oktatási környezet s a szintén kiemelkedő minőségű, gyakorlatorientált képzési tevékenység kialakítását szolgálja. A beruházások keretében nem csupán infrastruktúra- és eszközfejlesztéssel, hanem jelentős mértékű funkció- és tartalombővítéssel igyekszik a legszínvonalasabb európai felsőoktatási intézmények sorába tartozni.

9.) Az egyetem szerkezetileg teljes mértékben megfelel az európai kampuszok iránt támasztott elvárásoknak. Győr lüktető belvárosától néhány perc sétára helyezkedik el, a társadalmi és kulturális élet kiemelkedő, üde színfoltja. Nemcsak a régió tudományos és szellemi tevékenységének központja; kollégium épületeivel, éttermeivel és klubjaival a szórakozási lehetőségek alkalmas helyszíne, a vízpartok közelsége és az egyetem területén kínálkozó sportolási lehetőségek okán pedig különböző szabadidős tevékenységekhez biztosít kiemelkedő hátteret. A nagyszabású fejlesztéseknek köszönhetően az új épületek - az interaktív és multimédiával segített tanulási környezetet biztosító „Új-Tudás-Tér", a XXI. század könyvtári technológiát kínáló és a tudásanyagokhoz on-line hozzáférést biztosító INNO-Share épület, a 2009-ben az év középületének választott és az építészképzésnek helyet adó Építész Műteremház, az újjávarázsolt Győri Hallgatói és Oktatói Centrum, valamint a megújuló, 11 ezer négyzetméteren legkorszerűbb kutatási infrastruktúrát biztosító műszaki laborépület - 2011-től egyben új hallgatói életminőséget is jelentenek. Tágas közösségi terekkel, csúcstechnikát alkalmazó oktatótermekkel, a hatékony csoportmunkát lehetővé tevő, rugalmasan kialakított, újraértelmezett „könyvtári" tanulóterekkel, digitális információs szolgáltatások egész sorával, kellemes, és az egyéni tanulási szokásokhoz alkalmazkodó tanuló terekkel olyan új infrastrukturális bázis jön létre, amely képes reprezentálni azt a tudáshalmazt, ami az egyetem egészének rendelkezésére áll.

10.) Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a város és a régió vezetésével, együttműködik a fejlesztési stratégiák kialakítóival és széles vállalati partneri körével. Győr város vezetése egyedülálló módon szakképzés fejlesztési programot indított el, melynek pozitív hatásai már érezhetőek a magas hozzáadott értékkel bíró termelői szektor és az ezt kiszolgáló iparágak további fejlődése vonatkozásában. Ez a tendencia biztos gazdasági és fejlődési bázist, ezáltal pedig folyamatosan fejlődő munkaerőpiacot biztosít. A magas hozzáadott értékkel bíró termelő- és szolgáltatóipar terjedése különösen felértékeli a nyelveket jól beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket. A Széchenyi István Egyetem pedig teljes mértékben alkalmazkodik a város és a régió ipara által támasztott követelményekhez, szolgálja azok érdekeit. Győr város támogató szerepének, valamint a város és az egyetem intenzív, interaktív viszonyának és a felek folyamatos párbeszédének köszönhetően az intézmény jól látja, milyen irányba érdemes fejleszteni a képzéseit, milyen tudásanyag átadásával biztosíthatja jelenlegi és leendő hallgatói számára leginkább a biztos életkezdést és a sikeres karrier útját.

11.) A Széchenyi István Egyetem abban a szerencsés helyzetben van, hogy Győr szívében működhet. Az egyetem hallgatói rendkívüli módon büszkék arra, hogy olyan városban tanulhatnak, amely - az egyetemhez hasonlóan - dinamikusan fejlődő, ugyanakkor élhető város. Fekvésénél fogva - csupán mintegy másfél órányira helyezkedik el három európai fővárostól - a nemzetközi kulturális sokszínűség és a nyitott szellemiség koncentrációja jellemző a városra. Győrben, azon túl, hogy a kultúra és a sport észak-dunántúli fővárosa, országos színvonalú színházi, táncművészeti, zenei élet virágzik. A sportot kedvelők színvonalas kézi- és kosárlabda teljesítménynek szurkolhatnak hétről-hétre, míg a megyeszékhely az ország gazdaságának fellendítésében is meghatározó, aktív gazdasági feladatot lát el - hazánkban itt található a legerősebb regionális gazdaság. Az egyetemmel való együttműködés révén a regionális ipar megújuló-képessége jelentős fejlődési potenciált rejt magában az elkövetkezendő években. A győri és Győr környéki nagyvállalatok jelenleg is további beruházásokban gondolkodnak, míg a Győri Nemzetközi Ipari Park mind újabb nemzetközi betelepülőkkel, valamint egyre erősödő és egyre innovatívabb hazai termelő közép- és kisvállalati körrel gazdagodik.

12.) Győr város és a Széchenyi István Egyetem olyan egyedülálló, példaértékkel bíró, pozitív szinergiákat teremtő szimbiózisban élnek, amely nemzetközi lehetőségek mellett alkalmas a „Magyar Egyetemi Főváros" kitüntető cím létrehozásának kezdeményezésére és a kitüntetés elsőként való elnyerésére.

Budapest, 2010. február 13.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Moodle oktatás 2019. június 27. 09:00 - 11:30
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00