Magyar-osztrák tudományos együttműködés az egyetemen

A Grazi Műszaki Egyetem és a Széchenyi István Egyetem magyar-osztrák kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést valósít meg 2020-ig. A projektben a szemcsés anyagok mechanikai viselkedését vizsgálják különböző módszerekkel, és összehasonlítják a két egyetemen alkalmazott eljárásokat. Az eredmények az oktatásban és további kutatási területeken is hasznosulhatnak majd. 

Győr, 2018. július 3. – SZEhírek, Nyerges Csaba

Erich Bauer professzor PhD-hallgatóival és Dr. Movahedi Rad Majiddal (középen) egyeztet az együttműködésről a Széchenyi István Egyetemen.

A projektet a grazi egyetemen Erich Bauer professzor vezeti, aki a kutatási terület világhírű szaktekintélye. A Széchenyi Egyetemen Dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens a projektvezető. A fiatal kutató egyetemi diplomáját még hazájában, Iránban szerezte. Egyik kedvenc professzora saját kedvező tapasztalatai alapján magyarországi doktori képzést ajánlott neki. Így került Majid a BME-re 2007-ben, ott szerezte meg a PhD-fokozatát. A győri egyetemre pedig Szepesházi Róbert, az akkori tanszékvezető invitálására jött. Az alap és mesterképzésben mechanikát, szilárdságtant oktat angol és magyar nyelven, ezenkívül a doktori iskolában is tart előadásokat. Már magyar állampolgár, családot is hazánkban alapított.

Dr. Movahedi Rad Majid a grazi egyemmel még BME-es, és az utóbbi időben már Széchenyis kutatótóként is kapcsolatba került. Kutatási eredményeinek ismeretében kérte fel Bauer professzor a hosszútávú tudományos együttműködésre. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiírásában elnyert projekt részleteiről Dr. Movahedi Rad Majid elmondta, hogy úgynevezett diszkrét elemes modellezéssel foglalkoznak. A szemcsés anyagok, például szemcsés talajok mechanikai viselkedése pontosabban írható le ezzel a módszerrel, mint a gyakorlatban jelenleg elterjedt véges elemes eljárással. A két egyetem közötti együttműködés célja a kutatási eredmények összehasonlítása és a tapasztalatcsere. A grazi egyetemen Bauer professzor által vezetett csoport régóta folytat elismert kutatásokat a szemcsés anyagok terhelés alatti viselkedésének elemzésére. Ezekhez kapcsolódóan a győri egyetemen diszkrét elemes szimulációval foglalkoznak, ami jelenleg a lejfejlettebb vizsgálati módszer. A szimulációhoz a legkorszerűbb anyagmodelleket használják, amelyek képesek a szemcsék közötti kapcsolatok és a szemcsemozgások mellett a szemcsék törésének, aprózódásának leírására is. A tudományos együttműködés célja a Bauer professzor által felállított hipotézisek diszkrét elemes modellezéssel történő alátámasztása. A projekt egy olyan, Európai Unió által támogatott együttműködés formájában folytatódhat, amelybe további egyetemeket is bevonnak.

A kutatócsoport eredményei az anyagtudomány, a folyamatmérnöki, a környezetmérnöki és a geotechnikai tudományok területét egyaránt segíthetik. Dr. Szép János, a Szerkezetépítési és Geotechnikai tanszék egyetemi docense, oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy a magyar-osztrák tudományos együttműködés tapasztalatai a tanszéken folyó kutatási munkákban és az oktatásban is hasznosíthatók.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.