Magyar-osztrák tudományos együttműködés az egyetemen

A Grazi Műszaki Egyetem és a Széchenyi István Egyetem magyar-osztrák kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködést valósít meg 2020-ig. A projektben a szemcsés anyagok mechanikai viselkedését vizsgálják különböző módszerekkel, és összehasonlítják a két egyetemen alkalmazott eljárásokat. Az eredmények az oktatásban és további kutatási területeken is hasznosulhatnak majd. 

Győr, 2018. július 3. – SZEhírek, Nyerges Csaba

Erich Bauer professzor PhD-hallgatóival és Dr. Movahedi Rad Majiddal (középen) egyeztet az együttműködésről a Széchenyi István Egyetemen.

A projektet a grazi egyetemen Erich Bauer professzor vezeti, aki a kutatási terület világhírű szaktekintélye. A Széchenyi Egyetemen Dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens a projektvezető. A fiatal kutató egyetemi diplomáját még hazájában, Iránban szerezte. Egyik kedvenc professzora saját kedvező tapasztalatai alapján magyarországi doktori képzést ajánlott neki. Így került Majid a BME-re 2007-ben, ott szerezte meg a PhD-fokozatát. A győri egyetemre pedig Szepesházi Róbert, az akkori tanszékvezető invitálására jött. Az alap és mesterképzésben mechanikát, szilárdságtant oktat angol és magyar nyelven, ezenkívül a doktori iskolában is tart előadásokat. Már magyar állampolgár, családot is hazánkban alapított.

Dr. Movahedi Rad Majid a grazi egyemmel még BME-es, és az utóbbi időben már Széchenyis kutatótóként is kapcsolatba került. Kutatási eredményeinek ismeretében kérte fel Bauer professzor a hosszútávú tudományos együttműködésre. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiírásában elnyert projekt részleteiről Dr. Movahedi Rad Majid elmondta, hogy úgynevezett diszkrét elemes modellezéssel foglalkoznak. A szemcsés anyagok, például szemcsés talajok mechanikai viselkedése pontosabban írható le ezzel a módszerrel, mint a gyakorlatban jelenleg elterjedt véges elemes eljárással. A két egyetem közötti együttműködés célja a kutatási eredmények összehasonlítása és a tapasztalatcsere. A grazi egyetemen Bauer professzor által vezetett csoport régóta folytat elismert kutatásokat a szemcsés anyagok terhelés alatti viselkedésének elemzésére. Ezekhez kapcsolódóan a győri egyetemen diszkrét elemes szimulációval foglalkoznak, ami jelenleg a lejfejlettebb vizsgálati módszer. A szimulációhoz a legkorszerűbb anyagmodelleket használják, amelyek képesek a szemcsék közötti kapcsolatok és a szemcsemozgások mellett a szemcsék törésének, aprózódásának leírására is. A tudományos együttműködés célja a Bauer professzor által felállított hipotézisek diszkrét elemes modellezéssel történő alátámasztása. A projekt egy olyan, Európai Unió által támogatott együttműködés formájában folytatódhat, amelybe további egyetemeket is bevonnak.

A kutatócsoport eredményei az anyagtudomány, a folyamatmérnöki, a környezetmérnöki és a geotechnikai tudományok területét egyaránt segíthetik. Dr. Szép János, a Szerkezetépítési és Geotechnikai tanszék egyetemi docense, oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy a magyar-osztrák tudományos együttműködés tapasztalatai a tanszéken folyó kutatási munkákban és az oktatásban is hasznosíthatók.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00