Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Bakonyi István

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere augusztus 18-án a Pesti Vigadóban. A miniszter hangsúlyozta: a díjazottak Magyarország hozzáadott értékei, az az emberi többlet, amely képes pótolni a hiányzó nyersanyagot, tőkét, infrastruktúrát. A tárca vezetője kiemelte: szükség van személyes példaképekre a közösségépítésben. Kitüntetést kapni felelősség, mert példaképként is meg kell állniuk a helyüket a közösségben. A kitüntetés rang, mert a közösség döntése áll mögötte, de felelősség is, hiszen a kitüntetetté a nemzet bizalma – tette hozzá.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Bakonyi István, az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.
Dr. Bakonyi István, a győri Széchenyi István Egyetem professzor emeritusa több mint öt évtizede dolgozik a hazai felsőoktatásban. Aranydiplomáját az ELTE rektorától 2012-ben vette át. Három évtizeden át a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen általános és szakmai orosz nyelvet tanított, dolgozott tanszékvezetőként, intézetigazgatóként és dékán-helyettesként.
Kandidátusi disszertációjában összegezte a vizualitás, különösen az oktatófilmek hatását a nyelvpedagógiában. Kutatásait később több tankönyvbe, egyetemi jegyzetbe ültette át, illetve monográfiákban, több mint száz cikkben és tanulmányban fejtette ki.
A 2002-ben megvédett MTA doktori disszertációjában összefoglalta a másfélszáz- éves hazai orosznyelv-oktatás módszertani alapelveit, perspektíváit, különösen a szakmai tantárgyak idegen-nyelvű oktatásának tapasztalatait, s felvázolta jövőképét. Az elmúlt három évtizedben közel ötven doktori értekezés elkészítésénél volt témavezető, a disszertáció védésekor bizottsági elnök, illetve opponens.

Bakonyi István az elmúlt évtizedekben tanszékvezetőként is sokat tett a győri Széchenyi István Egyetem, elsősorban a Nyelvi Tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak bővítéséért, tekintélyének növeléséért. Tanszékén az oktatók többsége tudományos (PhD) fokozatot szerzett. A Nyelvi Tanszék hagyományos nyelvoktatását nyelvtudományi kutatásokkal bővítette, amelynek eredményeit az Egyetem azóta is eredményesen alkalmazza.
A Széchenyi István Egyetemen az 1990-es évek második felében Bakonyi István szorgalmazta a közgazdász-képzésben a kultúrgazdász szakirány beindítását. Ez az EU igényeinek megfelelő, kommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésével előfutára volt a Széchenyi István Egyetemen és több hazai felsőoktatási intézmény kínálatában is népszerű nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi kommunikációs szakoknak.
Felsőoktatási tevékenysége során Bakonyi István a budapesti hagyományokat követve több, kiemelkedő színvonalú nemzetközi konferenciát szervezett Győrött. Szerkesztésében több konferencia anyaga önálló tanulmánykötetekben is megjelent. Ezek átfogó képet adtak a hazai és főként a győri oktatók tudományos kutatásairól.

Az elmúlt évtizedek során számtalan hazai és külföldi egyetemen, kongresszuson és konferencián tartott orosz illetve német nyelven előadást nyelvpedagógiai kutatásairól. Az utóbbi években a mesterszakos közgazdász-hallgatók részére, nagy érdeklődés mellett indított előadássorozatot az orosz mentalitás metamorfózisa témakörben.
1994 és 2003 között az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Világszövetségének (MAPRJAL) elnökségi tagja, kincstárnoka volt, 2007-től ismét az Elnökség tagjaként dolgozik. 1994-től napjainkig jelenleg is a Magyarországi Egyesület (VAPRJAL) főtitkári teendőit látja el.
2006 márciusában Budapesten V. V. Putyin orosz elnök a magyar-orosz kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztéséért végzett több évtizedes, kiemelkedően eredményes munkájáért tüntette ki Puskin Emlékéremmel.
Bakonyi István azóta is fáradhatatlanul munkálkodik a hazai nyelvpedagógia, elsősorban a szakmai orosznyelv-oktatás fejlesztésén, a hazai és orosz egyetemekkel való kapcsolatok bővítésén.
A Széchenyi István Egyetem a továbbiakban is számít Bakonyi István hatékony és eredményes munkájára.

Megjelenés helye: http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=31304

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.